Rikapdar 2023 Maaşı Ne Kadar?

Rikapdar 2023 Maaşı Ne Kadar?

Rikapdar 2023 Maaşı Ne Kadar?

Rikapdar, Rikaptar veya Rikabdar, Osmanlı döneminde padişah ata binerken üzengisini tutan görevli anlamına gelmektedir. 2023 verilerinde rikapdar mesleğine dair bilgi bulunmadığından maaşı belirsizdir.
Sözlükte atın üzengisini tutan anlamındaki rikab-dar kelimesi terim olarak bakıldığında, efendisi ata binerken üzengisini tutan saray görevlisini, bazan da seyis veya at uşağı anlamlarına gelmektedir.

Polis Memuru 2023 Maaşı Ne Kadar?

Polis memuru 2023 maaşı ne kadar? Rikapdar, sosyal hizmet 2023 maaşı ne kadar? Vergi müfettişi 2023 maaşı ne kadar? Zabıt katibi, zabıta 2023 maaşı ne kadar? 2023 yılına girilmesi ile beraber maaşlara gelen zam çoğu kişi tarafından merak edilmektedir. Bir çok mesleğe ait 2023 maaşının detaylarını bu yazımızda sizinle paylaşıyoruz...

Polis memurları, görevli bulunduğu mülki sınırlar içinde, hizmet branşı, yeri ve zamanına bakılmaksızın, bir suçla karşılaştığı durumda suça el koymak, önlemek, sanık ve suç delillerini tespit, muhafaza ve yetkili zabıtaya teslim etmekle görevli ve yetkili olan kişilerdir. 2023 verilerine göre polis memuru maaşı aylık 17 bin 871 TL' dir.

Rikapdar 2023 Maaşı Ne Kadar?

Rikapdar, Rikaptar veya Rikabdar, Osmanlı döneminde padişah ata binerken üzengisini tutan görevli anlamına gelmektedir. 2023 verilerinde rikapdar mesleğine dair bilgi bulunmadığından maaşı belirsizdir.

Sözlükte atın üzengisini tutan anlamındaki rikab-dar kelimesi terim olarak bakıldığında, efendisi ata binerken üzengisini tutan saray görevlisini, bazan da seyis veya at uşağı anlamlarına gelmektedir.

Sosyal Hizmet 2023 Maaşı Ne Kadar?

Sosyal hizmet mesleğindeki kişiler; maddi, sosyal ve kültürel yönden sıkıntı yaşayan bireylere grup ya da topluluklara tanılar koyarak, içlerinde bulundukları problemleri çözmelerinde onlara yardımcı olmalarıyla bilinmektedir. Sosyal hizmet çalışanları 2023 verilerine göre aylık ortalama 14500 TL maaş almaktadır.

Vergi Müfettişi 2023 Maaşı Ne Kadar?

Vergi müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesinde bağlı olarak Maliye Bakanına bağlı olarak çalışmakta olan denetim çalışanı olarak görev yapmaktadır. 2023 verilerine göre vergi müfettişi maaşı ortalama 35000 TL dir.

Vergi Müfettişi olabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gereklilikler arasında yer almaktadır. İlk olarak kişilerin 4 yıllık Hukuk, İşletme, Siyasal Bilgiler, İktisat, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden veya Endüstri Mühendisliği ile İşletme Mühendisliği bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olması gerektiği bilinmektedir.

Zabıt Katibi 2023 Maaşı Ne Kadar?

Zabıt katipliği mesleği, adliyelerde görülen dava işlerinde, seçim kurullarında ve icra dairelerinde hem yazışma hem de dosyalamanın yapılmasında, duruşma tutanaklarının düzene sokulmasına kadar, bütün kalem işlerini kapsayan görevlerle yükümlü meslek grubuna verilen isimdir. 2023 verilerine göre zabıt katipleri ortalama 18610 TL dir.

Zabıt katibi olmak için mesleki teknik liselerin adalet alanına bağlı Zabıt Katipliği bölümünde eğitim görmek gerekmektedir. Dolayısıyla, Adalet Meslek Lisesi, Adalet Meslek Yüksek Okulu ve meslek yüksek okullarının, adalet ön lisans bölümlerini bitiren kişiler Zabıt Katipliği mesleğini yapabileceği bilinmektedir.

Zabıta 2023 Maaşı Ne Kadar?

Zabıta mesleği, bir şehirde güvenliği sağlamakla görevli olan idare anlamında gelir.Türkiye'de iki türlü zabıta veya kolluk bulunmaktadır. Bunlar genel zabıta (polis ve jandarma) ve özel zabıta (belediye zabıtası) olarak karşımıza çıkmaktadır. Zabıta maaşları 2023 verilerine göre aylık ortalama 26700 TL dir.

 

İlginizi Çekebilir