İstifa Eden Tazminat Alabilir Mi?

İstifa Eden Tazminat Alabilir Mi?
23.01.2023 20:57
Uygun şartların sağlanması sonucunda maddi ve manevi zararın karşılanmasının hukuki ismine tazminat denilmektedir. Peki hangi durumlarda tazminat alınabilir? İstifa eden, kendi isteği ile işten ayrılan işçi, emekli çalışan ve kendi isteği ile işten ayrılan işçi tazminat alabilir mi? Emekli çalışan, İŞKUR’dan işe giren, aynı iş yerinde 10 yıl çalışan tazminat alabilir mi? Sizin için inceledik.

Çalışan ve işverenlerin haklarını, yükümlülüklerini ve sorumluluklarını düzenleyen kanuna işçi kanunu denilmektedir. Bu konuna göre kendi rızası ve isteği ile işten ayrılma talebinde bulunan kişi kıdem tazminatı talep edemez. Ancak haklı bir sebep ileri sürerek işten ayrılırsa, kıdem tazminatı alabilir.

İşçi Kendi İsteği İle İşten Ayrılırsa Tazminat Alabilir Mi?

İşçi ve işveren arasındaki hak ve yükümlülüklerden biri de tazminat hakkıdır. İşçi kendi talebiyle herhangi bir zorlayıcı olmadan işten ayrılmak isterse tazminat alamaz. Ancak haklı bir sebep göstermesi halinde kıdem tazminatı almaya hak kazanacaktır.

Emekli Çalışan Kendi İsteği İle İşten Ayrılırsa Tazminat Alabilir Mi?

Sigortalılık prim süresini doldurmuş ve yaş kriterini sağlamış herkes emekli olabilir. Ayrıca fiili hizmet süresini doldurması halinde kişi yaşı beklemesine gerek olmadan emeklilik hakkı kazanır. İş sözleşmesini emeklilik nedeniyle sonlandırmak isteyen çalışanlar kıdem tazminatı alabilirler. Kendi isteği ile işten ayrılması kıdem tazminatı alamaması önünde bir engel teşkil etmez.

Emekli Çalışan Tazminat Alabilir Mi?

1475 sayılı İş Kanunu 14.maddesince düzenlenen yönetmeliğe göre, emekli çalışan belirli bir sebep göstererek bağlı bulunduğu iş yerinden istifa edebilir. Yani iş sözleşmesini feshedebilir. Emeklilik ya da yaşlılık gibi sebeplerle işten ayrılma talebinde bulunan emeklilik hakkı kazanmış işçinin kıdem tazminatı ödenir.

İŞKUR’dan İşe Girenler Tazminat Alabilir Mi?

İŞKUR işçi ve işveren arasında bir köprü görevi gören, iş istihdamına katkıda bulunmak için kurulmuş yasal bir devlet kurumudur. İşkur aracılığı ile binlerce kişi iş sahibi olmaktadır. Ayrıca işkur bağlantısı ile sigortalı bir işe başlamış ve sigorta priminizin 1 senesini doldurmuşsanız, kıdem tazminatı almaya hak kazanırsınız.

Aynı İş Yerinde 10 Yıl Çalışan Tazminat Alabilir Mi?

Kanunlarda kıdem tazminatıyla ilgili açık ve net şekilde düzenlenmiş kurallar bulunmaktadır. Bir işçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için belirlenmiş kuralları yerine getirmesi gerekmektedir. öncelikle bir çalışanın çalıştığı yerde en az 1 sene boyunca çalışmış ve 1 sene sigorta priminin yatmış olması şartı bulunmaktadır.

 Ayrıca işçinin iş kanunu kapsamında işe kabul edilmiş olması gerekmektedir. 1 seneden az çalışmış olan kişiye kıdem tazminatı hakkı tanınmaz, kişi de bu hakkı talep edemez. Bunun hukukta yeri yoktur. Bir iş yerinde 10 yıl çalışmış kişi kıdem tazminatı hak eder. Ancak kendi isteği ile iş akti festi talep eder yani istifa ederse kıdem tazminatı alamaz. 

Yorumlar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

İlginizi Çekebilir