İsrafil Kuran’da Geçiyor Mu?

İsrafil Kuran’da Geçiyor Mu?
20.10.2022 19:56
Bazı hadiseler ve bulgular Kur’an’ı Kerim’de geçmekteyken bazıları yer almamaktadır. İsrafil, istihare Kur’an’da geçiyor mu? İmam nikahı, mezhepler, neandertaller Kur’an’da geçiyor mu? Otizm, piramitler Kur’an’da geçiyor mu? İşte tüm detaylar...

İsrafil İslam'ın dört büyük meleklerinden olan meleklerden birisi olarak bilinmektedir. İsrafil kelimesinin kökeni İbranice olduğu kabul edilmektedir. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de İsrafil Aleyhisselam'ın adından söz edilmiyor.

Kuran-ı Kerim'de birçok ayette geçen meleklerde irade bulunmamaktadır. Bu nedenle sevap ve günah gibi kavramlar onlar için geçerli olmayacaktır. 4 büyük meleğin isimleri sırasıyla Cebrail, Azrail, Mikail ve İsrafil şeklinde bilinmektedir.

İstihare Kuran’da Geçiyor Mu?

Sözlükte "hayırlı olanı istemek" anlamına gelir ve terim olarak "bir iş veya davranışta Allah katında hayırlı olanı kılınan nafile bir namaz ve dua ile talep etmek" anlamında kullanıldığı bilinmektedir. İnsanların, yapmak istedikleri bir işin kendileri hakkında iyi veya kötü sonuçlar doğuracağını anlamak için fal vb. uygulamalara çok eskiden beri başvurdukları bilinir.

Hayr kelimesi ve çeşitli türevleri Kur'an'da sıkça geçmekle birlikte aynı kökten türeyen istihâre yer almamaktadır. Namaz ve duadan sonra kararı etkileyecek bir rüya görmek üzere yatmak veya uygun bir kimseye bu işi havale etmek ise tamamen uydurmadan ibarettir, sünnette yeri bulunmamaktadır.

İmam Nikahı Kuran’da Geçiyor Mu?

İmam nikâhı, Türkiye'de devlet tarafından düzenlenmiş resmî nikâh işleminden farklı olarak yapılmış dinî nikâha denilmektedir. "İmam nikâhı" ifadesi, daha çok halk arasındaki kullanımdan türemiş bir ifade olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kur'an-ı Kerim'de de imam nikahı diye bir şey bulunmamaktadır. Sadece Nisa Suresi'nde kadına nikah kıyılması gerektiğinden bahsedilmektedir. Nikahın ne şekilde olması gerektiği bile yazmaz.

Mezhepler Kuran’da Geçiyor Mu?

Kur'an'a ve hadislere ve Eshabı kiramın Rasulullah'tan aldıkları ilmin meyvesi olan icmaya dayanmayan bir mezhep zaten bulunmamaktadır. Mezhepler ayet ve hadisleri farklı anlamaktan kaynaklanan ekoller olarak bilinmektedir. Ve farklı anlayışların en baştan itibaren İslam toplumunda bulunması doğaldır. Ancak farklı anlayışların kurumsallaşması anlamında bir süreç Muhammed'in zamanında mezhep olduğu söylenemez.

Neandertaller Kuran’da Geçiyor Mu?

Neanderthal ırkının özelliklerinden ileri fırlamış ağız ve kaş çı­kıntısı, zenci ırkının tipik karakteri olarak bilinmektedir ve Neanderthal adamı eğik iskelet yapısına sahip olduğu söylenir.

İslam'a göre bizim neandertal diye isimlendirdiğimiz ve hiç bi halta kafası basmayan mağara adamı diye bir şey hiç var olması mümkün değildir. İnsan her cismin ismini bilerek indiği söylenmektedir. Hz. Adem'in cennetteki görevi cisimleri isimlendirmek olarak bilinir.

Otizm Kuran’da Geçiyor Mu?

Kur’an-ı Kerim’de direkt olarak özürlülük, zihinsel engellilik ya da benzeri konusunda bir ayet bulunmuyor. Fakat ayetler incelendiğinde dünya hayatının gereği olan imtihan için bazı insanlarda bazı bedensel engeller bulunduğuna dikkat çekilmektedir; ama bunlar gerçek kusur olarak kabul edilmiyor. Allah’a göre gerçek kusur fiziksel olarak görememek/duyamamak değildir ve olmayacaktır; hakka karşı bile bile görmezlik/duymazlık etmek şeklindedir.

Piramitler Kuran’da Geçiyor Mu?

Bilim adamlarının tespitlerine göre piramitleri oluşturan taşlar “çamurdan” yapılmıştır. Bu bilimsel buluş ise sadece kendilerine ait olduğunu söyler. Ne var ki; Kur'an-ı Kerim bu konuya daha önceden değinilmiş olduğu bilinmektedir.

Piramit inşaatını oluşturan taşların haddizatında Kuran’ın birebir tam olarak ifade ediliği gibi çamurdan olduğu bilimsel olarak ta ortaya çıkmış olduğu bilinmektedir. Ancak firavunlar bunu bir sır olarak gizli tutmuşlar.  Fakat Yüce Allah gizli olsun veya açık olsun her şeyi bilendir. Bu gerçeği, İlahi söz Kuran’ın doğruluğuna şahit ve delil olsun diye bize açıklamış bulunmaktadır.

Yorumlar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

İlginizi Çekebilir