İnsanlar Neden Sünnet Olur?

İnsanlar Neden Sünnet Olur?
10.01.2023 21:03
İnsan zihinsel ve bedensel olarak bir bütün halinde hareket eden bir canlıdır. İnsanın zihnindekiler bir süre sonra fizyolojik olarak ortaya çıkmaktadır. Peki insanlar neden sünnet olur, neden şiddete başvurur, toprağa gömülür? İnsanlar neden takım tutar, neden unutur, neden üremek ister? Hadi bu yazıda buluşalım.

İnsanların sünnet olmasının iki nedeni bulunmaktadır. Öncelikle sağlık için tıbbi sebepler, ikincisi ise dini bir ritüel bir gereklilikten dolayıdır. Erkek çocuğun penisinin ucundaki fazla derinin cerrahi bir işlem ile etten ayrılmasıdır. Sünnetin psikolojik nedeni ise toplum dayatmasıdır.

Her erkek çocuk belli bir yaşa geldiğinde özellikle Müslüman topluluklarda sünnet olur. Sünnet olmak bir erkek çocuğu için erkekliğin ilk adımı olarak görülür. Bir erkek çocuğu sünnet olmayı toplumdan dışlanmamak ve kendisiyle dalga geçilmesi korkusuyla yaptırmak zorunda olduğu bir görev olarak görmektedir.

İnsanlar Neden Şiddete Başvurur?

Özellikle psikolojik sebepler insanlarda şiddet duygusunun oluşmasında ve artmasında çok etkilidir. Şiddetin temelinde öfke yatar. Bir bireye ya da topluma fiziksel ve ruhsal baskı uygulamak öfke kontrolünü sağlamakta güçlük çeken kişilerin yaptığı davranışlardır. Bu kişilerin geçmişinde genellikle zorbalık ve şiddet mağdurluğu yatmaktadır. Stres, içsel baskı, istismar, aşağılanma, dışlanma, özgüven eksikliği, başarısızlık, sevgisizlik, değer görmeme hissi, kaybetme korkusu gibi duygular şiddetin psikolojik sebeplerindendir.

İnsanlar Neden Toprağa Gömülür?           

Toplumlara göre farklı cenaze törenleri ve gömülme biçimleri vardır. Ancak genel olarak insan bedeni toprakla buluşturulmaktadır. Bunun sebeplerinden biri ölü bedenin fonksiyonlarının durmasından ve bakteri üretiminin çoğalmasından kaynaklı olarak zaman içinde çürümeye ve bunun sonucunda da kokmaya başlamasından kaynaklı olmasıdır.

Toprak dışarıya çürük kokuyu yaymayacak ve yırtıcı hayvanlar cesedin başına gelerek parçalamayacaktır. Bu ve bunun gibi sebeplerden kaynaklı olarak ölüler genel olarak toprağa gömülmektedir. Ayrıca Allah insanı toprak ve sudan yatarmıştır. Ölüm hadisesi gerçekleştiğinde insan toprak ile buluşmalıdır. Bu sebepten dolayı da ölüleri toprağa gömmekteyiz.

İnsanlar Neden Takım Tutar?

Kişilerin sevdiği futbol takımlardan birine karşı sempati duyması ve yandaşı olmasına o takımın taraftarı olması diyoruz. Peki neden takım tutuyoruz? Takımımızı destekliyor, olumsuz yorumlarda sanki kendimize hakaret edilmişçesine takımımızı koruyor ve boğazımız patlayana kadar tezahürat ediyorsak bunun nedeni sosyal psikolojidir.

Bunun futbolla çoğu zaman ilgisi yoktur. Bunun ait olmak, aidiyet duygusu hissetmek, bir topluluğun kabul görmüş parçası olma ihtiyacından kaynaklandığını söyleyebiliriz.  Ayrıca sosyal kimlik bulma ihtiyacından kaynaklanan duygulardan sebep bir takımı destekler ve ona ait olan her şeyi kabul eder, genellikle de ömrümüzün sonuna kadar da tek bir takımı destekleriz.

İnsanlar Neden Unutur?

Unutkanlık günümüzde pek çok kişinin başına gelen ve bazen günlük hayatımızı zora sokan bir eylemdir. Çoğu zaman psikolojik kökenli bir problemdir. Unutmaya genellikle psikolojik travmalarımız sebep olmaktadır. Baskılanma, savunmasız kalma, şiddet görme, aşağılanma gibi duygulardan kaynaklı olarak bir şeyleri unuturuz. Ayrıca çok yoğun stres, kaygı, endişe sebebiyle de unutkanlık baş göstermektedir.

İnsanlar Neden Üremek İster?

Seks biyolojik fakat üreme arzusu psikolojik bir sebepten kaynaklanmaktadır. Bunun en önemli psikolojik sebebi atalarımızdan bize aktarım ile gelen “hayatta kalma” endişesidir. Bütün canlıların ortak amacı hayatta kalma içgüdüsüdür. Soylarının tükenme korkusuyla insanlar üremek isterler.

Yorumlar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

İlginizi Çekebilir