Varoluşçu Yaklaşım Hakkında En Çok Merak Edilenler Nelerdir?

Varoluşçu Yaklaşım Hakkında En Çok Merak Edilenler Nelerdir?
08.08.2022 17:20
İnsanların dünyasına, yalnızlaşmasına ve felsefik olarak içe kapanmalarına yönelik Varoluşçu yaklaşım ortaya çıkmıştır. Varoluşçu Yaklaşım nedir, örnekleri, temel ilkeleri, temsilcileri, kurucusu kimdir?

Varoluşçu yaklaşımı hakkında en çok merak edilenler Felsefe meraklıları tarafından ilgi odağı olmuştur. Varoluşçu yaklaşım; 19. yüzyıl sonları ile 20. yüzyıl başlarında kendi içlerinde meydana gelen derin öğretisel farklılıklara karşı felsefi düşüncenin salt düşünebilen özne ile değil, eyleyen, duyumsayan ve yaşayan bir birey olarak benimseyen Avrupalı Filozofların çalışmalarına karşılık gelen bir terimdir. Varoluşçu yaklaşım genelinde temel olay özgürlüktür. İnsan dünyasını bir birey olarak tek başına ele alan bu yaklaşım Felsefe ve Bilim dünyasında özgürlük ve içe dönüş konularına bu denli değinen ilk yaklaşımlardan biridir. İnsan doğasının özgürlük problemi, eylemler, davranışlar gibi pek çok öznel konuyu ele alan Varoluşçu yaklaşım aynı zamanda bu konular içselleştirerek bilim dünyasında farklı bir soluk ortaya çıkarıyor. Ruhbilimsel ve kültürel devinimlerin bireysel deneyimler ile birlikte var olabileceğini savunan Varoluşçu yaklaşım erdemlilik ve bilimsel düşünce birlikteliğinin gerçek değer yargıları içerisinde yönetilen ileri düzey bir kategori olduğunu düşünmüştür.

Psikolojide Varoluşçu Yaklaşım Nedir?

Psikoloji biliminde insan dünyasına yönelik felsefi bir sorgulama meydana getiren Varoluşçu yaklaşımdan sıkça söz edilmiştir. Psikolojide Varoluşçu yaklaşıma göre;

Kendi varlığını kendi yaratan tek varlık insan olduğundan dolayı hümanistik yaklaşımda kadere yer yoktur.

Yaşamı anlamlı bir hale getirmek ve yaşamaya değer kılmak amacı insanın kişisel sorumluluğu altındadır.

Geçmişte yaşanan ya da gelecekte yaşanacak olan değil, yaşanılan an önemlidir.

İnsan davranışları sınırlamak ve denetim altına almak yerine insan özgür bırakılmalıdır.

Depresyonda Varoluşçu Yaklaşım Nedir?

Depresyon sürecinde insanlar sık sık ümitsizliğe ve karamsarlığa kapılabilirler. Yaşamın anlamı, boşluk hissi, hiçlik ve karamsarlık gibi konulara odaklanması ile bilinen Varoluşçu yaklaşım depresyon sürecinde de dikkat çeken bir detay olarak karşımıza çıkıyor. Depresyonda Varoluşçu yaklaşım; bireyin yaşamının anlamını kaybetmesinden ötürü olduğunu öne sürer ve bireye yaşamına anlam katması için yol gösterir.

Varoluşçu Yaklaşımın Örnekleri Nelerdir?

Varoluşçu yaklaşımın örneklerine genelde Psikoloji bilimi içerisinde rastlıyoruz. Varoluşçu yaklaşım günümüzde psikoterapi süreçleri içerisinde uygulanan bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Varoluşçu Yaklaşım terapisi bireylerin genel olarak varoluşlarından kaynaklanan endişelerine odaklanan dinamik bir terapi anlayışı yöntemidir. Varoluşçuluk hem durumu yansıtan hem de duruma tepki gösteren felsefi bir yaklaşımdır.

Varoluşçu Yaklaşımın Temsilcileri Kimlerdir?

Varoluşçu yaklaşımın temsilcileri arasında; Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, Jean Paul Sartre, Abraham Maslow, Carl Rogers, Rollo May, Roberto Assogioli, Medard Boss, R.D. Laing, Gritz Perls, Anthony Sutich, Erich Fromm, Kurt Godstein, Clark Moustakas, Lewis Mumford, Albert Camus, Karl Jaspers gibi isimler yer alıyor.

Varoluşçu Yaklaşım Sosyal Hizmet Nedir?

Varoluşçu yaklaşıma göre pek çok farklı alandan söz edilebilir. Varoluşçu yaklaşım sosyal bir alan olarak değerlendirildiği için Sosyal Hizmet ile bir arada ele alan temsilcilere rastlamak mümkündür. Ancak temelde Varoluşçu yaklaşım Sosyal Hizmet gibi ayrı bir yaklaşım türü bulunmuyor. Varoluşçu yaklaşım Sosyal Hizmet ancak sosyal alanda yaşayan insanı bireysel olarak ele aldığı sürece bir kuram olarak değerlendirilebilir.

Varoluşçu Yaklaşımın Temel İlkeleri Nelerdir?

Varoluşçu yaklaşımın temel ilkeleri;

Varoluş özden önce gelir.

İlk kez Sartre’nin kullandığı ‘’Bulantı’’ kavramı Varoluşçuluğun en temel kavramlarından biridir.

Varoluşçuluğa göre geçmişte yaşanan ya da yaşanacak olan değil yaşanılan an kıymetlidir.

İnsan davranışları denetim altına alınmamalı ve özgür bırakılmalıdır.

İnsanı anlamak açısından insanın yapısını bilmek önemlidir.

Varoluşçu Yaklaşım Filmleri Nelerdir?

Varoluşçu yaklaşıma dair filmler, izleyiciler tarafından dikkat çekiyor. Varoluşçu yaklaşım filmleri; The Seventh Seal, L’avenir, Gölgesizler, Sans Toit Ni Loi, Naked, American Beauty, Yazgı, Den Brysomme Mannen, The Big Lebowski, Easy Rider gibi filmlerdir.

Varoluşçu Yaklaşımın Kurucusu Kimdir?

Varoluşçu yaklaşımın kurucusu Soren Kierkegaard olarak kabul edilir. Soren Kierkegaard hiçbir zaman ‘’Varoluşçu’’ terimini kullanmamış olsa da genel manada ilk Varoluşçu filozof olarak kabul edilir. Varoluşçu psikolojinin kurucusu ise Abraham Maslow, Carl Rogers ve Rollo May’dir.

Yorumlar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

İlginizi Çekebilir