Sosyal Sorumluluk Kavramı Ne Zaman Ortaya Çıkmıştır?

Sosyal Sorumluluk Kavramı Ne Zaman Ortaya Çıkmıştır?
11.11.2022 19:12
Sosyal sorumluluk hayatımızın birçok alanında dünyanın ve insanların yararına yapılan projeleri kapsar. Sosyal sorumluluk kavramı ne zaman ortaya çıkmıştır, neleri kapsar, projesinin amacı nedir? Sosyal sorumluluğun uygulama alanları nelerdir, kavramı hangi olayla ortaya çıkmıştır, temeli neye dayanır, rakiplere sağladığı faydalar nelerdir? Sorularını sizler için araştırdık.

Sosyal sorumluluk kavramının 18. yüzyıl başlarına, Hammurabi Kanunlarına kadar geçmişi vardır. Günümüzdeki anlamı ile modern sosyal sorumluluk kavramı ise Sanayi Devrimi sonrasında artan çevresel sorunlar ve istihdam nedeni ile gelişme başlamıştır.

Sosyal Sorumluluk Neleri Kapsar?

Sosyal sorumluluk, her bireyin ekonomi ve ekosistem arasında bir denge sağlamak için üstlendiği görev ya da görevlerdir. Sağlık, eğitim, yardım ve çevre konuları sosyal sorumluluğun en öncelikli ve önemli konularıdır. Sosyal sorumluluğun aynı zaman da birçok faydası bulunmaktadır. Bu yararlar;

-         Toplumsal yaşamın sürdürülebilir olmasının sağlanması,

-         Kişilere sorumluluk duygusu aşılaması,

-         Hassas ve duyarlı olan bireylerin yetişmesini sağlaması,

-         Toplumsal yaşamda meydana gelen aksaklıkların giderilmesi,

-         Olan sorunların gündem haline getirilerek yardımlaşmanın sağlanması,

-         İhtiyaç sahibi olan kişilere maddi ve manevi destek sağlanması

Sosyal Sorumluluk Projesinin Amacı Nedir?

Sosyal sorumluluk projeleri birçok amaç için yapılmaktadır. Özellikle gelişen, değişen dünyada ekosistem ve bireylerin dengesini sağlamak için yapılır. Sosyal sorumluluk projelerinde birçok birey yer almaktadır. Maddi imkansızlıklar yaşayan kişilere maddi, manevi imkansızlıklar yaşayan kimselere manevi destek sağlanmak ve topluma kazandırmak, yararlı ve iyi bir birey yapmak için uğraşılır.

Sosyal sorumluluk aynı zamanda çevreyi korumak için de yapılmaktadır. Denizlerin, ormanların temizlenmesi, hayvanlara yardım edilmesi gibi pek çok alana yayılır. Sosyal sorumluluk projeleri bireylerin ve dünyamızın yararı için oluşturulan projelerdir.

Sosyal Sorumluluğun Uygulama Alanları Nelerdir?

Günümüzde yaşanan hızlı dönüşümler, değişimler ve sürekli globalleşen pazarlar, hızlı teknolojik gelişmeler ve demografik durumlar birçok sosyal sorumluluğu da beraberinde getirmektedir. Sosyal sorumluluk, etik kurallar çerçevesinde bir kuruluş ya da bireyin ortaya koyduğu projeyi daha çok toplum yararını gözeterek yaptığı hareketlerdir.

Sosyal sorumluluk birçok kuruluş ve birey tarafından birçok alan için yapılabilmektedir. Bunlar arasında; aile içi şiddete son, meslek liseleri, her kız çocuğu okumalı, sürdürülebilirlik, temiz çevre gibi hayatın her alanında ekosistem ve insanlar için yapılan olumlu dönüşümler ve projelerdir.

Sosyal Sorumluluk Kavramı Hangi Olayla Ortaya Çıkmıştır?

Sanayi devriminden sonra ortaya çıkan sosyal sorumluluk; felsefi, pragmatik, ahlaki, çevre sorunları ve istihdam nedeni ile ortaya çıkmıştır. Nasıl ki bir birey haklara ve sorumluluklara sahipse işletmelerde bu sorumluluğa sahip olmalıdır durumu ile sosyal sorumluluk daha çok ön plana çıkmıştır.

1953 ‘te yayınlanan ‘İş Adamının Sosyal Sorumlulukları’ adlı makale sosyal sorumluluk kavramının daha iyi anlaşılmasını ve yayılmasını sağlayan en önemli olaylardan bir tanesidir. Bu durum bir geçiş dönemi olmakla beraber hem sosyal hem de kurumsal sorumluluk alanına değinilmesinde rol oynamıştır.

Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Temeli Neye Dayanır?

Kurumsal sosyal topluluğun en önem verdiği şey ve temeli olan şey iş yeri sahiplerinin de bireyler gibi haklara sahip olup sorumluluklarını yerine getirmesidir. Bundan dolayı kurumsal sosyal sorumluluk temelinde, toplumdan alınanın topluma kazandırılması anlayışı vardır. Kurumların, topluma ve iç hedef kitlesinde olan çalışanlarına karşı sorumluluklarını yerine getirme bilinci yatmaktadır.

Sosyal Sorumluluğun Rakiplere Sağladığı Faydalar Nelerdir?

Günümüzde birçok firma sosyal sorumluluk projeleri içinde yer almakta ve bununla ilgili adımlar atmaktadır. Sosyal sorumluluğun rakiplere sağladığı faydalar ise;

-         Sosyal kimlik oluşturma,

-         Rekabet üstünlüğü elde etme,

-         Şirket bağlılığı yaratma,

-         İtibar sağlama,

-         Markalaşma

Gibi konularda fayda sağlamaktadır. Bu faydalar toplum, kurum ve kurumda çalışan bireyler için oldukça önemlidir ve devamlılığı sağlamaktadır.

Yorumlar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

İlginizi Çekebilir