Hz. Zekeriya'nın Oğlu Kimdir?

Hz. Zekeriya'nın Oğlu Kimdir?
25.07.2022 15:27
Hz. Zekeriya kimdir, Hz. Zekeriya nasıl öldü, Hz. Zekeriya nerede doğdu, Hz. Zekeriya ile ilgili ayetler nelerdir, Hz. Zekeriya'nın mesleği nedir vb. soruların cevabını yazımızda bulabilirsiniz.

Hz. Zekeriya, Roma İmparatorluğu'nda, Yahudiye Kralı Hirodes vakitten yaşadı. Harun soyundan gelen eşinin ismi ise Elizabet (Elisa) idi. Elizabet kısır olması sebebiyle çocukları olmadı.

Hz. Zekeriya Kimdir?

Hz. Zekeriya (a.s.),İsrail oğullarına gönderen bir peygamberdir. Peygamber şekilde görevlendirildiği süreçte, Yahudi inancına mensup insanlar da değer gördükten sonra Beyt-il Makdis'de çok fazla put vardı. Oradaki putlara tapan kişiler tek bir Allah inancına davet etmekle yükümlü tutuldu.

Hz. Zekeriya Nasıl Öldü?

Meryem oğlu İsâ, babasız yaratıldı. Yahudiler, İsâ'nın babasız yaramasına inkâr etti. İsa'nın annesi Meryem'in odasını tek ziyaret eden insanın Zekeriya Peygamber olmasından yüzünden, Zekeriya'ya ve Meryem'e zinâ iftirasında attılar. Zekeriya Peygamber'i şehit edildi. Bir rivayette ise göre, Zekeriya Peygamber, katledildiğinde 100 yaşında idi. Zekeriya'nın katlediliş biçimiyle ilgili anlatılan bir rivayete göre, o Yahudilerin katilinden emin olmak adına onlardan kaçtı. İçi oyuk bir ağacın içerisine girdi ve ağaç, bir mucize eseri bir şekilde kovuğunu kapattı. Bununla beraber Zekeriya'nın elbisesinin bir bölümü dışarıda kaldı. Yahudiler, onu aradığı sıra ağaçtan uzamış olan elbise parçasını fark etti ve onun ağacın içerisine olduğuna hükmetti. Bunun üstüne ağacı testereyle ikiye böldü ve Zekeriya Peygamber bu biçimde can verdi.

Hz. Zekeriya Nerede Doğdu?

Kur'an'da zikredilen Zekeriya, Luka İncili'ne göre Hârûn'un oğlu Eleazar'ın soyundan gelmektedir. Harici Luka İncili'ne göre Hz. Zekeriya, Yahuda kısmına Romalı idarecisi Hirodes vaktinde yaşayan, Yahuda'nın dağlık kısmında oturan, İsrâiloğulları'nın Abiya koluna mensup bir kahin olarak bilinmektedir.

Hz. Zekeriya'nın Mesleği Nedir?

Ahameniş Pers İmparatorluğu, Babil'i ve etrafını oluşturan -çağımızda ismiyle Irak denilen- kısım ele geçirdikten ardından, Ahameniş hükümdarları Babil sürgünündeki Yahudilere Kudüs ve etrafında dönme izni verdiler. Bunun üstüne İsrailoğulları Kudüs'e geri geldi ve Allah, başlarına onları dînî açıdan denetleyip yol göstermesi adına peygamberler göndermeye devam etti. Berahya oğlu Zekeriya da bu silsilenin neticesinde zuhur eden bir peygamberdi. İsrailoğullarına tebliğde olan ve üçü de Davud Peygamber neslinden gelen son üç peygamberin ilki, ikincisi, oğlu Yahyâ Peygamber ve son nübüvvet olan da Meryem oğlu Îsâ idi. Zekeriya, indirilen vahiyi tebliğ edip ve yazardı. Süleyman Mâbedi'nde İsrailoğullarının dînî şûrâsının başkanı konumundaydı. Gelirini temin etmek adına marangozluk yapardı. Aynı vakitte kendisini Süleyman Mâbedi'nin (Beytü'l-Makdis) açısından ve maddî-mânevî hizmetine adadı. Hz. Zekeriya’da yaşamını devam ettirmek adına diğer peygamberler gibi bazı mesleklerle ilgilenmektedir bazı kaynaklarda ise mesleği marangozluk seklinde geçiyordur.

Hz. Zekeriya'nın Babası Kimdir?

Zekeriya, İslâm'a göre bir peygamberlerden bir tanesiydi. Babasının ismi Berahya (Berhiye) idi ve de soyu Davud oğlu Süleyman Peygamberden gelmekteydi. Meryem'in annesi Hanne (Hınne),Zekeriya'nın eşi el-Îşâ'nın (İşbâ, Îşâ) kız kardeşiydi. Hanne, İmran'ın eşiydi.

Yorumlar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

İlginizi Çekebilir