Devlet Memuru Hakem Olabilir Mi?

Devlet Memuru Hakem Olabilir Mi?
17.12.2022 02:05
Devlet memuru hakem olabilir mi? İlkokul mezunu, icralık olan devlet memuru olabilir mi? Devlet memuru Kıbrıs’a tayin olabilir mi, kaymakam olabilir mi? Devlet memuru kefil olabilir mi, yönetim kurulu üyesi olabilir mi? Devlet memurları hakkında pek çok merak edilen soru bulunmaktadır. Tüm merak edilen soruların cevaplarını detayları dahilinde bu yazımızda sizlerle paylaştık...

Memurlar hakemlik yapabilmekte ve bu görev için ücret alabilmekte olup, 146. maddesine göre de gençlik ve spor hizmetleri uygulamasında görevlendirilen memurlara ücret ödenmesi mümkün kılınmıştır. Eğer bir memur, kanunun çizdiği ölçüler dahilinde, tacir ve esnaf sayılmasını gerektirecek bir faaliyette bulunmuyorsa, devlet memurları ek iş yapabilir mi sorusunun cevabına bakıldığında olumlu bir yanıt ile karşılaşırız.

İlkokul Mezunu Devlet Memuru Olabilir Mi?

İlkokul ve ortaokul mezunları da memur olabilmeleri mümkündür. Yasal olarak bunu engelleyen bir durum söz konusu değildir. Kazanılmış hak aylığı bakımından bakıldığında lise veya lise dengi okul mezunu memurlar en çok 3/8'e, ilköğretim veya ortaokul mezunu memurlar ise 5/9'a kadar ilerleyebilmekte ve bazı koşulların varlığı halinde bir üst derecenin son kademesine kadar ilerleme sağlarlar.

İcralık Olan Devlet Memuru Olabilir Mi?

İcralık olmak memuriyeti etkiler mi sorusu aday ve asil memurların kafasını kurcalayan en büyük sorulardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin A fıkrasına bakıldığında belirlenen şartlarda memur olabilmek için aranacak genel şartlarda, borçlarından dolayı hak ve alacaklarına haciz konulmasının memuriyete engel olduğuna dair bir hükme yer verilmediği bilinmektedir.

Devlet Memuru Kıbrıs'a Tayin Olabilir Mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda memurların kanuni izinlerini kullanırken yurt dışına gitmelerine ve izinlerini yurt dışında geçirmelerine engel bir durum teşkil etmemektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne seyahat gündemi olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 90 gün ikameli seyahatlerinde Kıbrıs (KKTC) vizesinden muaf oldukları araştırmalarca bilinmektedir. Fakat tayin olma konusunda net bir bilgi henüz bilinmemektedir.

Devlet Memuru Kaymakam Olabilir Mi?

2021 yılında yapılan Kaymakamlık sınavına girebilmek için 1 Ocak 1986 veya daha sonra doğmuş olma şartı aranmaktadır. Bu yaş şartı hem memur olarak çalışanlar için hem de ilk defa memur olarak atanacak olanlar için geçerli olduğu bilinmektedir. Bu yaşın üstünde olanlar Kaymakamlık sınavı için başvuru yapma hakkı bulunmaz.

Kaymakam olmak isteyenlerin öncelikle gerekli eğitimi almış olmaları ve sonra da Kaymakamlık sınavına girmeleri gerektiği bilinmektedir.

Devlet Memuru Kefil Olabilir Mi?

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesi kapsamında bakıldığında çalışan personel ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında benzer statüde sözleşmeli olarak çalışanlar kefil olarak kabul edilmediği bilgisine ulaşılmıştır. Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışan kefillerin en az 1 yıllık hizmeti ile halen çalışıyor olması şartı aranmaktadır.

Devlet Memuru Yönetim Kurulu Üyesi Olabilir Mi?

Devlet memurları temsilci ve vekil üyesi olamazlar. Ancak şirketin yüzde yüz hissesine sahip olmak durumunda en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması gerektiğinden ve devlet memurları anonim şirketlerde temsilci olarak bulunulmayacağından dolayı yüzde yüz hisseye sahip olmanız 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na aykırı bir durumdur.

Yorumlar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

İlginizi Çekebilir