Ceza Erteleme Nedir?

Ceza Erteleme Nedir?
24.08.2021 13:30
Kişiler herhangi bir suç işlediklerinde bu suçun cezası olarak çeşitli yaptırımlara maruz bırakılmaktadır. Ceza erteleme nedir, nasıl olur, şartları neler? Ceza ertelenmesi ile HAGB arasındaki fark nedir, ceza ertelemesi sicile işler mi, memuriyete engel mi, ceza erteleme süresi ne kadar?

Ceza erteleme; Mahkeme tarafından suçlu bulunarak hakkında hapis cezası hükmü verilen kişinin belirli şartların yerine getirilmesi durumunda cezasının infazının gerçekleştirilmeme durumunu kapsamaktadır. Hapis cezası bazı kişiler için son derece zorlayıcı ve yıpratıcı olabilmektedir. Kişilerin psikolojik durumları bu duruma elverişli olmayabilmektedir bu sebeple işlenen suçun belirli bir ağırlığı geçmemesi durumunda kişiler ceza erteleme yönteminden yararlanabilmektedir.

Kişiler herhangi bir suç işlediklerinde bu suçun cezası olarak çeşitli yaptırımlara maruz bırakılmaktadır. Ülkenin suç oranının düşmesi ve kişilerin güvenliğinin sağlanması için bu işlemler oldukça titiz ve detaylı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Bir suç yüzünden ceza alan kişiler ceza erteleme durumundan yararlanabilmektedir. Ceza erteleme; Mahkeme tarafından suçlu bulunarak hakkında hapis cezası hükmü verilen kişinin belirli şartların yerine getirilmesi durumunda cezasının infazının gerçekleştirilmeme durumunu kapsamaktadır. Hapis cezası bazı kişiler için son derece zorlayıcı ve yıpratıcı olabilmektedir. Kişilerin psikolojik durumları bu duruma elverişli olmayabilmektedir bu sebeple işlenen suçun belirli bir ağırlığı geçmemesi durumunda kişiler ceza erteleme yönteminden yararlanabilmektedir. Ceza erteleme işlemleri Türk Ceza Kanunu kapsamında düzenlenmiştir.

Ceza Erteleme Nasıl Olur?

Ceza erteleme; Mahkeme tarafından suçlu bulunarak hakkında hapis cezası hükmü verilen kişinin belirli şartların yerine getirilmesi durumunda cezasının infazının gerçekleştirilmeme durumunu kapsamaktadır. Bu karar mahkeme tarafından verilmektedir. Kişinin mahkemeye çıktığında yargılanma sırasında tekrar suç işlemeyeceği konusunda mahkemeye kanaat sunması gerekmektedir. Aynı zamanda suçlu bulunan kişinin daha önce kasten işlenen bir suçtan yargılanmamış olması gerekmektedir. Daha önce mahkum konumunda olmayan kişiler ceza ertelemelerinden yararlanabilmektedir.

Ceza Erteleme Şartları Nelerdir?

Ceza erteleme işleminin gerçekleşebilmesi için suçlu bulunan kişilerde aranan belirli özellikler ve kurallar bulunmaktadır. Bunlar şu şekilde sıralanabilmektedir;

·        Kişiye hükmedilen ceza miktarının erteleme kurumunun erteleme kararı verebilmesi için uygun olması,

·        Hakkında ceza ertelenmesi kararı verilmesi düşünülen kişinin daha önce kasten işlenmiş bir suç nedeni ile hapis yatmamış olması,

·        Kişinin mahkemeye çıktığında yargılanma sırasında tekrar suç işlemeyeceği konusunda mahkemeye kanaat sunması.

Gibi şartlar yerine getirilmelidir. Bu şartların yerine getirilemeyecek durumda olunması kişinin ceza erteleme işleminden yararlanamayacağı anlamına gelmektedir.

Ceza Ertelenmesi İle HAGB Arasındaki Fark Nedir?

HAGB, mahkeme sırasında hükmün açıklanmamasının yapılmaması ve denetim sürecinin sonuna gelindiğinde de açıklanmamasını belirten bir işlem olma niteliğindedir. Cezanın ertelenmesi ise mahkeme tarafından suçlu bulunarak hakkında hapis cezası hükmü verilen kişinin belirli şartların yerine getirilmesi durumunda cezasının infazının gerçekleştirilmeme durumunu kapsamaktadır. HAGB kararı ile sonuçlanacak suçlar genellikle 2 yıllık cezaların altındaki suçlar ve para cezası ile cezalandırılabilecek suçlardır.

Ceza Erteleme Sicile İşler Mi?

Ceza erteleme işleminden yararlanan kişiler cezaevine girmese dahi suçlarını infaz kurumunun dışında infaz etmiş olacaktır bu sebeple ceza erteleme kişilerin sicillerine işlemektedir. Bu sebeple bu kapsamda verilen hükümler kişilerin adli sicil kaydına yansımaktadır.

Ceza Erteleme Memuriyete Engel Mi?

Haklarında ceza erteleme işlemi uygulanan kişilerin cezalarının 1 yıldan daha fazla olması durumunda ceza infaz edilinceye kadar; Milletvekilliği, memuriyet gibi alanlarda çalışamayacağı belirtilmektedir. Ceza erteleme işlemi aşamasındaki kişiler memuriyet gibi kamusal görevlerde rol alamazlar hatta aday dahi olamazlar.

Ceza Erteleme Süresi Ne Kadar?

Ceza erteleme işleminden yararlanan kişilerin işledikleri suçlar neticesinde 2 yıl veya daha az süreleri kapsayan cezalar alması gerekmektedir. Daha uzun yılları kapsayan suçlar için ceza erteleme işleminden yararlanmak mümkün olmamaktadır. Mahkum edilen kişilerin cezaları eğer bu şartlara uyum sağlıyorsa ceza ertelemesinden yararlanabilirler. Ceza ertelemenin süresi 3 yıl olarak belirtilmektedir. Bu süre 18 yaşını doldurmamış ve 65 yaşını tamamlamış kişiler için daha yapıcı olabilmektedir.

Yorumlar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

İlginizi Çekebilir