Beren İsmi Kuran’da Geçiyor Mu?

Beren İsmi Kuran’da Geçiyor Mu?
10.10.2022 14:40
Beren, Berra, Büşra, Ceylin, Cemre, Ceren isimleri Kuran’da Geçiyor Mu? Burak, Can isimleri Kuran’da geçiyor mu? Çok kullanılan isimlerin Kuran’ı Kerim’de geçip geçmediği konusu çokça merak edilmektedir. Merak edilen tüm cevaplar işte bu yazıda...

TDK sözlüğünde güçlü ve kuvvetli akıllı ve tanınmış kimse anlamına gelen Beren ismi, ayrıyeten kumaş çeşitlerinden biri olan kadife kumaşı anlamına gelmektedir. Bu isim ayrıca kız çocuklarına konulmakta olup Türkçe kökenli bir isimdir ve Kuranı Kerim'de Beren ismi geçmemektedir.

Berra İsmi Kuran’da Geçiyor Mu?

Arapça kökenli olan Berra ismi, bereket kökünden türetilmiştir ve gittiği yerlerde bolluk ve bereket sağlayan kişi anlamına gelmektedir. Ayrıca doğru söz söyleyen, yalandan uzak anlamına da gelir. Berra ismi Kuran’ı Kerim’de geçer ve anlamı ‘’ temize çıkarılmış ‘’ olarak bilinmektedir. Ahzap suresinin 69.  ayetinde yer almaktadır.

Burak İsmi Kuran’da Geçiyor Mu?

Burak ismi İslam inancına göre Hz. Muhammed’in kullandığı bineğin ismidir. Burak ismi, Allah’a yakın olan kimseler anlamına gelmektedir. Berk isminden türetilen bu isim, Kuran’ı Kerim’de geçmemektedir. Peygamberimizin bineğinin ismi olduğundan bu ismin çocuklara verilmesinde bir sakınca bulunmamaktadır.

Büşra İsmi Kuran’da Geçiyor Mu?

Büşra ismi Kuran’ı Kerim’de başta Bakara suresinde olmak üzere birden fazla surede ve ayette geçmektedir. Bu isim Arapça kökenli olup, müjde ve müjdeli haber anlamlarına gelmektedir.

Ceylin İsmi Kuran’da Geçiyor Mu?

Çoğu yerde Ceylin isminin anlamı ‘’ Cennetin Kapısı ‘’ olarak bilinse de bu doğru bir tabir değildir. Ceylin ismi Kuran’ı Kerim’de geçmemektedir ve isim İngilizceden gelmektedir. İngilizce bir isim olan Jaylin’in Türkçe hali Ceylin’dir. Ayrıca ismin Farsça anlamı ise ‘’ yengeç ‘’ olarak bilinir.

Cemre İsmi Kuran’da Geçiyor Mu?

Cemre ismi ile Bahar başlangıcında ve yedişer gün arayla önce havaya sonra suya ve toprağa düştüğü düşünülen olgu anlamına gelmektedir. Sıcaklık artışını beraberinde getiren bu isim Arapça olan bir sözcüktür ve bir nevi kor durumunda ateş anlamına da gelmektedir. Bu isim Kuran’ı Kerim’de yer almamaktadır fakat ismi koymanın bir sakıncası bulunmamaktadır.

Can İsmi Kuran’da Geçiyor Mu?

Can isminin anlamı ruh, dirilik, güç, sevimli gönül gibi pek çok anlamı bulunmaktadır. Güzel anlamları bulunan can ismi Kuran’ı Kerim’de geçip geçmediğini merak eden birçok kişi bulunmaktadır. Can adı Kuran'ı Kerim’de geçmeyen bir isimdir fakat kullanılmasında bir sakınca yoktur.

Ceren İsmi Kuran’da Geçiyor Mu?

Ceren isminin anlamı ceylan olarak bilinmektedir ve ceylan kelimesi TDK sözlüğünde naif, zarif, toprak küp ve ahu anlamlarına gelmektedir. Ceren Moğolca bir kelimedir ve Türkçe’ ye de Moğolcadan geçmiştir.  Bu isim genellikle kız ismi olarak kullanılır ve ismin bilinen rengi pembedir. Moğolcada da benzer anlamda naif ve toprak anlamında kullanılmaktadır.

Ceren ismi güzel anlamları barındırmaktadır fakat Kuran’ı Kerim’de Ceren ismi geçmemektedir. Ceren ayrıca Türk ve Altay mitolojisinde ve masallarda konuşan bir at türü olarak bilinir. Konuşabilen sıra dışı bir hayvan olarak bilinir ve Ceyren de denir. 

Yorumlar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

İlginizi Çekebilir