Yahudiler Ağlama Duvarında Hangi Olay İçin Ağlar?

Yahudiler Ağlama Duvarında Hangi Olay İçin Ağlar?
20.03.2023 19:23
Yahudiler ağlama duvarında hangi olay için ağlar, ahirete inanır mı, boy abdesti alır mı? Yahudiler başörtüsü takar mı, bıldırcın yer mi, besmele çeker mi? Dünya üzerinde en büyük cemaate sahip olan tek tanrılı dinlerden biri olan Yahudilik hakkında merak edilenlere yer verdik. Detaylar yazımızda.

Yahudilerin ağlama duvarı olarak bilinen Batı Duvarı, İsrail'deki Kudüs kentinin tarihi ve dini bir yeridir. Yahudiler, bu duvarın yakınında bulunan Tapınak Tepesi'nde yer alan İkinci Tapınak'ın yıkılması nedeniyle ağlama duvarı olarak adlandırdıkları bu duvarda dua etmek ve yas tutmak için toplanırlar.

İkinci Tapınak, MÖ 516 yılında inşa edilmiş ve MÖ 70 yılında Romalılar tarafından yıkılmıştır. Yahudiler için İkinci Tapınak, Tanrı'ya yakınlaşma ve dualarını yapma merkeziydi. Tapınak Tepesi ve Batı Duvarı, Yahudiler için tarihi ve dini bir sembolizme sahiptir ve bu nedenle Yahudiler için çok önemlidir. Yahudiler, Batı Duvarı'nın yakınında dua ederek, yas tutarak ve Tapınak' ın yeniden inşa edilmesi için dua ederek, tarihi ve dini miraslarına bağlılıklarını ifade ederler.

Yahudiler Ahirete İnanır Mı?

Evet, Yahudiler ahirete inanırlar. Yahudilik, ölümden sonra var olan bir hayatı kabul eder ve ölümün sadece bir geçiş olduğunu düşünür. Yahudilikte, kişinin ruhu ölümden sonra da var olur ve Tanrı tarafından yargılanır.

Yahudilikte, ölümden sonra ruhun cennete ya da cehenneme gönderilebileceği düşünülür. Cennet, Tanrı'nın krallığında yaşayanların yeri olarak kabul edilirken, cehennem ise günahkarların cezasını çektikleri yer olarak kabul edilir. Ayrıca, bazı Yahudi inançlarında, ölümden sonra ruhun tekrar bedene dönerek yeniden dirilebileceği düşünülür.

Yahudiler, ahiret inancına ilişkin farklı yorumlara sahip olsalar da, genel olarak ölümden sonra var olan bir hayata inanırlar ve bu hayatın Tanrı'nın yargısı altında olduğunu düşünürler.

Yahudiler Boy Abdesti Alır Mı?

Yahudiler, İslam'da olduğu gibi boy abdesti adı verilen ritüel bir temizlik uygulaması yapmazlar. Ancak, Yahudiler de temizlik ve arınma ritüelleri uygularlar.

Yahudi geleneklerine göre, bir Yahudi, özellikle ibadet öncesinde ve özellikle dini önemi olan festivallerde ve Şabat günlerinde temizlik ve arınma ritüelleri yapmalıdır. Bu ritüeller arasında, ellerin yıkanması, ağız çalkalama, saçların yıkanması ve diğer beden parçalarının temizliği yer alabilir. Ayrıca, bazı Yahudi topluluklarında, su miktarı ve kullanım şekli belirli kurallara tabidir.

Ancak, bu ritüellerin İslam'da yapılan boy abdesti ile benzerlikleri olsa da, Yahudilerin yaptığı temizlik ve arınma ritüelleri farklılıklar gösterir ve boy abdesti gibi belirli bir formül veya adı yoktur.

Yahudiler Başörtüsü Takar Mı?

Yahudilerin bazı toplulukları, özellikle Ortodoks Yahudiler, kadınlarının başlarını örtmelerini isteyebilirler. Bu uygulama, Yahudi hukukunda "tsniut" olarak bilinir ve örtünmenin bir şekli olarak kabul edilir. Tsniut, kadınların bedenlerini ve saçlarını kamuya açık şekilde göstermemesi gerektiği fikrine dayanır ve bu nedenle kadınlar, başörtüsü veya diğer örtülerle saçlarını kapatabilirler. Ancak, bu uygulama tüm Yahudi toplulukları arasında yaygın değildir ve bazı Yahudi kadınlar başörtüsü takmayabilirler

Yahudiler Bıldırcın Yer Mi?

Evet, Yahudiler bıldırcın yiyebilirler ve bazı Yahudi geleneklerinde bıldırcın eti yenir. Yahudilikte, bıldırcın eti koşer kabul edilen etler arasındadır ve Yahudiler tarafından tüketilebilir.

Ancak, bıldırcın etinin koşer kabul edilmesi için belirli koşulların sağlanması gerekmektedir. Buna göre, bıldırcın etinin tüketilmeden önce belirli ritüellerle hazırlanması ve koşer bir hayvan kesimi ile işlemden geçirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, belirli sinirlerin çıkarılması da gerekebilir.

Bununla birlikte, her Yahudi topluluğu bu kuralları aynı şekilde uygulamayabilir ve koşer et konusunda farklı yorumlar olabilir.

Yahudiler Besmele Çeker Mi?

Besmele, İslam inancında Allah'ın adının anılması anlamına gelen bir ifadedir ve İslamiyet'in önemli bir parçasıdır. Yahudilikte ise, besmele kullanımı veya çekimi dinî ritüel değildir.

Ancak, Yahudiler Tanrı'ya hitap ederken çeşitli dua ve zikirlerde bulunabilirler ve bu dualar arasında Tanrı'nın adının anılması yer alabilir. Örneğin, Yahudiler dua ve ibadetlerinde "Şema Yisrael" duasını sıklıkla okurlar ve bu dua içerisinde Tanrı'nın adı da yer alır. Ancak, Yahudilerin besmele gibi özel bir ifadeyi kullanma geleneği yoktur

 

Yorumlar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

İlginizi Çekebilir