Toplumsal İnşacılık Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Toplumsal İnşacılık Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?
08.08.2022 17:15
Toplumsal İnşacılık, meraklıları tarafından ilgi görüyor. Nedir bu Toplumsal İnşacılık? İslam, anarşi bakış açıları nelerdir? Federasyonu, bu kuramın düşünürleri ile ilgili tüm detaylar..

Toplumsal İnşacılık; Sosyal İnşacı Yaklaşım olarak da adlandırılıyor. Toplumsal İnşacılık; psikoloji ve sosyolojinin ilgilenmiş olduğu toplumsal fenomenler üzerinden ilerleyen bir yaklaşım türüdür. Toplumda yaşayan bireylerin aktif rol oynaması ile birlikte benliğin oluştuğunu ve sosyal düzenin de durmaksızın bir oluşum halinde olduğunu savunur. Toplumsal İnşacılık için toplumsal hareket ile yaşamayı öğrenmek yalnızca adapte olmak değildir. Birey, mevcut olana uyum sağlayabilmek dışında sürekli hareket halinde olan toplumsal bir değişimin aynı zamanda yaratıcısı konumundadır. Toplumsal İnşacılık bu süreçleri birer birer ele almak ile yükümlüdür.

Toplumsal İnşacılık Anarşi Nedir?

Toplumsal İnşacılık, birey ve toplum genelinde özellikle sosyoloji ve psikoloji biliminin ilgilendiği konuları bir arada incelemeye odaklanır. Toplumsal İnşacılık insanların ve toplumların yaşantısında meydana gelen toplumsal fenomenlerin oluşma sürecini de alıyor. Toplumsal İnşacılık Anarşi de bildiğimiz fenomenler arasında bulunan toplum içinde yöneticisizliği savunan Anarşiyi temsil etmektedir.

Toplumsal İnşacılık Federasyonu Nedir?

Toplumsal İnşacılık ile ilgili bilinmeyen pek çok detaydan söz etmek mümkün. Toplumsal İnşacılık Federasyonu ne olduğu da bu detaylar arasında yer buluyor. Toplumsal İnşacılık Federasyonu ile ilgili bilinenler son derece kısıtlı. İnternet kaynakları ya da tarihsel kaynaklarda bu konu ile ilgili herhangi bir bilgiye rastlamak mümkün görünmüyor. Toplumsal İnşacılık Federasyonunun bu alanın savunduğu fikirler üzerinde aynı düşüncede insanların bir araya gelmesi şeklinde ortaya çıktığı söyleniyor.

Toplumsal İnşacılık İslam Nedir?

Toplumsal İnşacılık insanın içerisinde bulunduğu hemen her konuyu ele alıyor. İnsanların toplum içerisinde tarihin başından sonuna kadar hayatında ortaya çıkan fenomenleri de ele almaktadır. İşin içine dinler karıştığı zaman da elbette Toplumsal İnşacılıktan söz etmek mümkün. Toplumsal İnşacılık İslam, insanların bireysel olarak benimsedikleri İslam dininin hayatlarına entegre edilmesi şeklinde tanımlandığı belirtiliyor.

Toplumsal İnşacılık Kuramı Düşünürleri Kimlerdir?

Toplumsal İnşacılık kuramı düşünürleri kimler olduğu bu kuram hakkında araştırma yapanların radarına takılmayı başarıyor. Toplumsal İnşacılık kuramı düşünürleri arasında, Jean Piaget, Giambattista Vico, Peter Berger, Thomas Luckmann ve Thomas Hobbes gibi isimler bulunuyor. 

Toplumsal İnşacılık Örnekleri Nelerdir?

Toplumsal İnşacılık örnekleri arasında elbette insanların ve toplumun oluşturduğu fenomenlerden bahsetmek mümkün. Toplumsal İnşacılık genelde uluslararası konulardan siyasete, psikoloji akımlarından sosyoloji akımlarına kadar pek çok konuyu ele alıyor. Toplumsal İnşacılık örneği kapsamında gerçekliğin nesnel ve öznel yönlerinin birbirine zıt bulunmadığını, bu sebeple pozitivist ve yorumlayıcı sosyolojinin temel varsayımlarının birbirini tamamen dışlaması gerekmediğini ileri sürer.

Toplumsal İnşacılık Ve Kişilik Nedir?

Toplumsal İnşacılık insan, toplum ve gerçeklik gibi temeller üzerine düşünceler ortaya koyar. Toplumsal İnşacılık genelde insanların oluşturduğu toplum ve toplum fenomenlerine yönelik inşa edilen kavramları ele alırken kişilik üzerine öznel ve bireysel fikirler ortaya koymamaktadır. Bu sebeple Toplumsal İnşacılık kişisel olarak ilgi alanı haline gelmese de kişilerin oluşturduğu düşünceler üzerine denk gelmektedir.

Yorumlar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

İlginizi Çekebilir