Tomris Hatun Kaç Çocuğu Vardır?

Tomris Hatun Kaç Çocuğu Vardır?
01.12.2022 22:46
Tomris Hatun, nam-ı diğer, “Temir“ yani “Demir“ adıyla anılmış, güçlü kadın savaşçı ve hükümdardır. Tomris Hatun’ nun hayatı ilgi uyandırmaktadır. Tomris hatun kaç çocuğu var, mezarı nerede, aslen nerelidir, babası kimdir? Tomris hatun, hangi boydan, eşi nasıl öldü, kimin eşidir, gerçek mi? ilginizi çeken detaylar için yazımıza davetlisiniz.

Tahminlere göre M.Ö 6.yüzyılda yaşadığı düşünülen Tomris Hatun hakkında merak edilenler bugün hala daha tazeliğini korumaktadır. Askeri dehası, cesaretiyle özellikle kadınlar için bir rol model haline gelen Tomris Hatun, ayrıca ünlü Saka hükümdarı Alp Er Tunga’nın da torunudur.  Edinilen bilgilere göre, Tomris Hatun’un 1 erkek çocuğu vardı ve ismi Spargapises’tir.

Tomris Hatun Mezarı Nerede?

Tomiris, Demerus gibi isimlerle anılan fakat kendisine Temir yani Demir lakabı takılan gerçekten de demir gibi güçlü ve sağlam bir hükümdar olan Tomris Hatunun hakkında merak edilenler ise tazeliğini korumaktadır. Adına kitaplar yazılan ve film ve dizilere ilham olan bu güçlü kadının ismi kendisi gibi benzer özellikleri taşıması umuduyla bugün hala kız çocuklarına verilmektedir. Tomris Hatun’un ölümü ve mezarı hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır.

Tomris Hatun Aslen Nerelidir?

Tomris Hatun ünlü ve çok sevilen Saka hükümdarı Alp Er Tunga’nın torunudur.  Ünü dünyaya yayılmış bu kadın hükümdarın ordusunun büyük bir çoğunluğu kadınlardan meydana gelmekteydi. Kadınların gücüne ve zekasına olan inancı nedeniyle büyük savaşlarda kadınlarla birlikte saf tutan Tomris Hatun dünyanın ilk Türk kadın hükümdarıdır.

Tomris Hatun Babası Kimdir?

Tarihe geçen savaş taktikleri ve üstün zekası ile adeta örnek teşkil eden ve namı bugün bile konuşulan güçlü ve cesaretli Türk kadın hükümdardır. Korkusuzluğu ve komuta ettiği ordusuyla büyük orduların üzerine yürümüş bu efsanevi kadının babası ise Farkapın (sparqapisin)’dir. Kendisi İran edebiyatı ve tarihi için oldukça önemli bir isimdir.

Tomris Hatun Hangi Boydan?

Tomris Hatun, eşinin vefatı üzerine komutayı eline alan ve geniş coğrafyalarda korkusuzca hüküm süren, cesaretli bir Türk kadın komutandır. Kendisine güçlü ve kuvvetli kişiliğine ithafen Demir denilmekteydi.  Tomris hatunun soyunun Peçenek Türk’lerinden geldiği bilinmektedir.

Tomris Hatun Eşi Nasıl Öldü?

Tomris Hatun’un eşi 6.yüzyıl’da yaşamış saka hükümdarı Alp Han’dır. Tarihi kaynaklarda Alp Han’ın bir suikast sonucu öldürüldüğü geçmektedir. Kendisinin Alp Er Tunga gibi Pers’ler tarafından öldürüldüğü düşünülmektedir. Kendisi öldükten sonra yerine eşi Tomris Hatun geçmiştir.

Tomris Hatun Kimin Eşidir?

İran kaynaklarında, Sakalar ve İskitler olarak geçen “ Massagetlerin “ hükümdarı olan Alp Han’dır. Tomris Hatun’un Alp Han’dan 1 erkek evladı bulunmaktadır. Öldürülen hükümdarın yerine orduyu Tomris Hatun komuta etmiş ve bu başarısıyla da ünü dünyaya yayılmıştır.

Tomris Hatun Gerçek Mi?

6.yüzyılda yaşadığı varsayılan, Türk kadın hükümdar olan Tomris Hatun’un yaşadığına dair yazılı kaynaklar bulunmaktadır. Kendisinin özellikle Pers İmparatoru Büyük Kiros ile Seyhun nehri yakınlarında 529 yılında gerçekleşen intikam savaşı dillere destan olmuştur. Pers İmparatorunun başını kesip kan dolu fıçıya atması ile efsaneleşen Tomris Hatun, birçok kitaba ve filme de ilham olan soyu aslen Peçenek Türk’lerine dayanan bir komutandır.

Yorumlar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

İlginizi Çekebilir