Şiir Nasıl Yazılır?

Şiir Nasıl Yazılır?
05.05.2022 15:00
Şiir, ustalaşması en zor yaratıcı yazarlık biçimleri arasında yer alır. Şiir, düşünceleri ve duyguları anlatmak için şiirin unsurlarını kullanan bir yazı biçimidir. Şiirin nasıl yazılacağı, şiirin konularına göre kaça ayrıldığı, şiirin neye göre yazıldığı ve şiir ile manzume arasındaki farkların neler olduğu ile ilgili merak edilen tüm soruları sizin için bir araya getirdik.

Şiir yazmak ve kitap yazmak için dikkat edilmesi gereken çok sayıda kural vardır, ancak aynı zamanda hiç kural yoktur. Bireysel ifadenin nihai biçimini kapsayan şiir, türlere uygun yaratıcı yazma istemlerine sahiptir. Şiir, kişinin duygularını ve düşüncelerini şiirin yapısal özelliklerine göre yazma biçimini ifade etmektedir.  Kafiyeli veya kafiyesiz olarak yazılan şiirin farklı türleri vardır. Şiir, sanatsal ve etkileyici bir yazı biçimidir. Şiir ritmiktir, ancak sözlü ve yazılı dil için geçerli olan dilin aynı gramer kurallarına uymaktadır.

Şiir Konularına Göre Kaça Ayrılır?

Şiir, konularına göre 5 sınıfa ayrılır. Bu türlerin kendilerine özgü konuları bulunmaktadır. Şiir türleri arasında epik şiir, lirik şiir, didaktik şiir, satirik şiir ve pastoral şiir yer almaktadır. Epik şiirler, genellikle bir kahramanın genellikle mitolojik bir dünyada yaptığı yolculuğunu izleyen olağanüstü uzunlukta şiirlerdir. Lirik şiirler ise genellikle birinci tekil şahıs ağzından yazılan ve genellikle bir tür müzik enstrümanı eşliğinde yazılan kişisel şiirlerdir. Didaktik şiir, öğretici konuları içerir. Bu şiirlerde öğretici unsurlar bulunmaktadır. Satirik şiir, toplumsal konuları içerir. Pastoral şiir türünde ise hayata dair doğal temalar yer almaktadır. Bu temalar; dağ, köy ve yayla gibi doğal güzellikleri içermektedir.

Şiir Neye Göre Yazılır?

Şiir, kafiye, ritim ve ölçüye göre yazılır. Bir duygu uyandırmak ya da ortam ve hikâyeyi iletmek için yazılan şiirin, sone ve haiku gibi birçok farklı biçimi vardır. Şiirler biçimleriyle tanımlanmasalar da, biçimleriyle ayırt edilirler. Şiirler farklı şekillerde yazılabilir. Şiir formunun türünü bilmek, şiir yazmak için oldukça önemlidir. Yaygın olarak kullanılan şiir biçimleri şunlardır:

Lirik: Bir lirik şiir, yazarın ruh halini veya duygusal bir durumu ifade ettiği, anlatısal olmayan bir şiirdir. Konuşmacı bir hikâye anlatmak yerine, düşüncelerini kafiyeli beyitlerle ifade eder.

Haiku: Bir haiku, Japonlar tarafından icat edilen 5/7/5 hece sayısıyla yazılmış on yedi heceli üç satırlık bir şiirdir.

Serbest Şiir: Serbest şiir, kafiyesiz veya tutarlı bir ritmi olmayan şiirdir.

Şiir İle Manzume Arasındaki Fark Nedir?

Şiir ile manzume arasındaki fark; şiirde olaylar değil duygular yer alırken, manzumede yaşanan veya yaşanmış olaylar anlatılmaktadır. Manzume öğretici bir nitelik taşır ancak şiirin öğretici bir yönü yoktur. Şiir, soyut ve mecaz kavramlar içerirken manzume gerçek anlamlı kavramlardan oluşur. Manzume, sanat kaygısı olmadan oluşturulurken şiirde sanat kaygısı ve söyleyiş tarzı önemlidir. Manzume düz yazı olarak yazılabilir, ancak şiir düz yazı ile ifade edilememektedir. Şiirde bir olay döngüsü olmamasına karşın manzumeler olay döngüsü içerir. 

Yorumlar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

İlginizi Çekebilir