BM Güvenlik Konseyinde Kaç Ülke Vardır?

BM Güvenlik Konseyinde Kaç Ülke Vardır?
20.12.2022 00:53
BM güvenlik konseyinde kaç ülke vardır, kararları bağlayıcı mı, üyeleri kimlerdir ve görevleri nelerdir? BM Güvenlik konseyi kararları nasıl alınır, 5 daimi üyenin veto hakkı hangi konferansta alınmıştır?

BM Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler'in en önemli karar organıdır ve önemli güvenlik konularının ele alındığı yerdir. BM Güvenlik Konseyi, 15 üyeden oluşur ve bu üyelerin 5'i daimi üyedir ve 5 adet veto hakkına sahiptir. Daimi üyeler şunlardır: ABD, Çin, Fransa, İngiltere ve Rusya. Diğer 10 üye ise her dört yılda bir seçilir ve bu üyelerin hiçbiri veto hakkına sahip değillerdir. Bu 10 üyenin hangi ülkelerden seçildiği, BM Genel Kurulu tarafından belirlenir ve bu ülkeler, Afrika, Asya, Avrupa, Latin Amerika ve Karayipler bölgelerinden seçilir.

BM Güvenlik Konseyi, önemli güvenlik konularını ele almakla birlikte, aynı zamanda BM üyesi ülkeler arasında barışı ve güvenliği sağlamak için de görev yapar. Konsey, BM Genel Kurulu'ndan daha etkin bir şekilde hareket edebilir ve anında müdahale edebilir. Ancak, BM Güvenlik Konseyi'nin kararlarının uygulanması için, diğer BM organlarının ve üye ülkelerin desteğine ihtiyaç duyar.

BM Güvenlik Konseyi Kararları Bağlayıcı Mı?

BM Güvenlik Konseyi kararları, Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkeler tarafından onaylanmış ve BM Anayasası'nın Chapter VII bölümüne göre yürürlükte olan hukuki yaptırımları içeren kararlardır. Bu kararlar, BM Anayasası'nın Chapter VII bölümüne göre, BM üyesi ülkelerine bağlayıcıdır ve ülkeler tarafından uygulanması zorunludur.

BM Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler'in en üst düzey topluluk yönetim organıdır ve dünya barışı ve güvenliği ile ilgili önemli konuları ele alır. Güvenlik Konseyi, BM Anayasası'nın Chapter VII bölümünde belirtildiği gibi, ülkeler arasında barışı bozucu olayların önlenmesi veya çözülmesi için gerekli olan hukuki yaptırımları koyma yetkisine sahiptir.

BM Güvenlik Konseyi'nin kararları, BM üyesi ülkeler tarafından uygulanması zorunlu olmasına rağmen, tüm ülkeler tarafından uyulması tavsiye edilir. Bu kararlar, dünya barışı ve güvenliği ile ilgili konuları ele alır ve ülkeler arasındaki ilişkileri düzenlemek için tasarlandığından, tüm ülkelerin uyması, dünya çapında barış ve güvenliğin sağlanmasına yardımcı olacaktır.

BM Güvenlik Konseyi Üyeleri Kimler?

BM Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler'in (BM) en önemli organlarından biridir ve dünya barışı ve güvenliği konularını inceleyen ve çözüm önerileri geliştiren bir kurumdur. Güvenlik Konseyi, 15 üye ve 5 sürekli üye olmak üzere toplam 20 üyeden oluşur.

Sürekli üyeler:

ABD

Çin

Rusya

İngiltere

Fransa

Diğer 15 üyeler ise üç yıllık sürelerle seçilirler ve her yıl 5 üyenin değiştirilmesiyle birlikte toplam 15 üye değişir. Bu üyeler, BM Genel Kurulu tarafından oylama yoluyla seçilirler.

BM Güvenlik Konseyi üyeleri arasında, Afrika, Asya, Avustralya ve Pasifik Bölgesi, Doğu Avrupa, Latin Amerika ve Karayipler, ve Batı Avrupa ve Diğer Ülkeler gibi farklı coğrafi bölgelerden ülkeler bulunur. Güncel olarak, BM Güvenlik Konseyi üyeleri şunlardır:

Angola

Burkina Faso

Čile

İran

İsrail

Japonya

Kazakistan

Küba

Meksika

Niger

Nigeria

Norveç

Peru

Senegal

Ürdün

BM 5 Daimi Üyenin Veto Hakkı Hangi Konferansta Alınmıştır?

Veto hakkı, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde 5 daimi üyenin (Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Fransa, İngiltere ve Rusya) sahip olduğu bir özel yetkidir. Bu ülkeler, Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanmasını engelleyebilirler ve bu nedenle, veto hakkının kullanılması, konseyin kararını etkisiz hale getirebilir. Veto hakkı, BM Anlaşması'nın 27. maddesiyle tanımlanmıştır ve Güvenlik Konseyi'nin diğer üyelerinin çoğunluğunun kararını geçersiz kılabilir.

BM Güvenlik Konseyi Kararları Nasıl Alınır?

BM Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler'in en önemli karar organıdır ve dünya barışı ve güvenliğiyle ilgili konuları ele alır. Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan farklı olarak, üye ülkelerin tümünü temsil edemez; ancak üye ülkelerin önemli bir kısmını temsil eder ve kararlarının çoğunluğu ile karar alır.

Güvenlik Konseyi, 15 üyeden oluşur ve bunların 5'i daimi üyedir: ABD, Çin, Fransa, İngiltere ve Rusya. Daimi üyeler, birincil veto hakkına sahiptir, yani bir kararın çıkmasına izin vermezlerse, o karar geçerli olmaz. Diğer 10 üye ise her iki yılda bir değişen geçici üyedir.

Güvenlik Konseyi, üye ülkelerin temsilcilerinden oluşan bir Genel Kurul ve bir Başkanlık Konseyi'nden oluşur. Başkanlık Konseyi, üye ülkeler arasındaki görev değişimini yönetir ve Güvenlik Konseyi'nin günlük işlerini koordine eder. Güvenlik Konseyi, ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Özel Temsilcisi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Özel Temsilcisi'nin yardımcıları gibi özel temsilciler de atar.

Güvenlik Konseyi, kararlarını çoğunlukla oybirliğiyle alır, ancak bazı durumlarda daimi üyelerin birincil veto hakkını kullanması nedeniyle karar alınamayabilir. Ayrıca, Güvenlik Konseyi, bir anlaşmazlık çözme mekanizması olarak, çeşitli önlemler alabilir, ancak bu önlemler yalnızca BM Genel Sekreteri tarafından uygulanabilir.

Güvenlik Konseyi, dünya barışı ve güvenliğiyle ilgili konuları ele alırken, diğer Birleşmiş Milletler organlarının çalışmalarını da dikkate alır ve onlarla işbirliği yapar.

BM Güvenlik Konseyi Görevleri Nelerdir?

BM Güvenlik Konseyi'nin görevleri şunlardır:

Uluslararası barış ve güvenliği koruma: BM Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliği koruma görevini üstlenir ve bu konuda çeşitli önlemler alır. Örneğin, Birleşmiş Milletler Örgütü'nün güçlerini seferber edebilir ve bir ülkeye askeri müdahalede bulunabilir.

Savaş suçlarının önlenmesi ve cezalandırılması: BM Güvenlik Konseyi, savaş suçlarının önlenmesi ve cezalandırılması konusunda da çalışır. Bu kapsamda, savaş suçlarını işleyenlerin yargılandığı adalet mekanizmalarını oluşturur ve bu mekanizmaların çalışmasını koordine eder.

Uluslararası terörizmle mücadele: BM Güvenlik Konseyi, terörizmle mücadele konusunda da çalışır. 

Yorumlar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

İlginizi Çekebilir