Şeytan Melek Midir?

Şeytan Melek Midir?
07.06.2022 11:53
Şeytan melek midir, şeytan cennete nasıl girdi, şeytan cennetten neden kovuldu, şeytan hangi hayvan kılığına giremez, şeytan nerede taşlanır, şeytan neyden yaratıldı soruların cevabını yazımızda bulabilirsiniz.

Aslında onlar cinler değil, ancak bu meleklere cinler denilirdi. İblisin ismi Azazil idi ve o meleklerin liderleriydi. İkinci anlama göre ise, şeytan ateşten yaratılmış olan cin şeytanları içerisindedir ve onların ilk babasıydı. Üçüncü görüşe ise o, meleklerdendi, ancak sonra şeytana dönüştürüldü.

Şeytan Cennete Nasıl Girdi?

Şeytan Cennete nasıl girdi sorusunun cevabı şu şekilde; Adem ile Havva, Cennette mutlu ve huzurlu yaşam sürerken, şeytan (din kitapların da ismi İblis olarak geçer) bir çaresini bulup Cennete girip yasak elmayı yemeleri için Adem ile Havva'yı kandırmak ister. Havva'nın eliyle Adem yasak elmayı yer ve ceza olarak ikisi de Dünya'ya sürgün edilirler.

Şeytan Cennetten Neden Kovuldu?

İblis, ilk insan ve ilk peygamber olan Adem (as)’dan evvel yaratılmıştır. Uzun zaman Allah’a ibadet etmesi sebebiyle, Allah O’nu meleklerin içerisine koymuştur.  Unutmamak lazım ki şeytan -aleyhillâ'ne- huzûr-i ilâhîden, ilim ya da amel noksanlığı nedeniyle değil, edepsizliği sebebiyle kovuldu. Bu sebepten şeytanı mahveden en doğru fazîlet, edeptir.  İslam, Hristiyanlık ve Yahudi inaçlarına göre ilk insan çift olarak Adem ile Havva'nın tüm inanışa göre şeytana yani yılana uyarak bilme ağacından yasak elmayı yemesi sebebiyle cennetten kovulmalarına neden olur.

Şeytan Hangi Hayvan Kılığına Giremez?

Bu memoratta dikkat çekici bir başka özelliği de karşılaşınca. Şeytan keçi kılığına çok rahat bir şekilde girebilir ve yaygın halk inanışında keçi şeytanın kendisidir. Koyun da tam tersi olarak Türk halk kültüründe meleği temsil etmekte ve şeytan koyunun kılığına ve sürü biçimindeyken arasına giremez.

Şeytan Nerede Taşlanır?

Hac ibadetinin zorlukları arasında olan “Şeytan Taşlama”, Hz. İbrahim'in şeytanı kovmak niyetiyle ona taş fırlatmasını sembolize etmektedir. Hac mevsiminde Mina'da Kurban Bayramı’nın birinci, ikinci ve üçüncü gününde Akabe Cemresi, Küçük Cemre ve Orta Cemre olmak üstüne üç biçimde şeytan taşlanır. Üç günün ardında hac görevi sona ermiş olmaktadır.

Şeytan Neyden Yaratıldı?

Kur’an-ı Kerim, Hz. Âdem'in topraktan yaratıldığını, ardından ona ruh verilerek canlı bir insan şekline getirildiğini açıkça söylenir. Aynı biçimde Şeytanın da cinlerden olduğu konusunu vurgu yapılır. Bu konuda Kur’an-ı Kerim'de şöyle bahsedilir:

“Rabbin meleklere demişti ki: 'Ben muhakkak çamurdan bir insan yaratacağım. Onu tamamlayıp, içine de ruhumdan üfürdüğüm zaman, derhal ona secdeye kapanın!' Bütün melekler toptan secde ettiler. Yalnız İblis secde etmedi. O büyüklük tasladı ve kâfirlerden oldu. Allah, 'Ey İblis! İki elimle yarattığıma secde etmekten seni men eden nedir? Böbürlendin mi, yoksa yücelerden misin?' dedi. İblis: 'Ben ondan hayırlıyım! Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın.' dedi.”

Şeytan ateşten yaratılmasını kendince bir üstünlük nedeni olarak görmektedir. Ateş başka varlıklarla temas ettiği zaman onları yakar ve eritir. Su ve kum, toprak gibi diğer katı maddeler ateşi söndürmektedir. Bir üstünlük nedeni gibi görülen bu fark, çoğu zaman şeytanı ömür boyu yalnızlığa itti. Yüce Allah’ın katında üstünlüğün temel nedeni ise, ilk kendisine itaat edilmesi sebebiyle. İblis, bundan imtina edip kaçması ve kendisini üzerinde gördüğü için rahmetten kovuldu ve “şeytan” olarak isimlendirildi.  

Yorumlar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

İlginizi Çekebilir