Şafi Mezhebinde Namazda Gülmek Namazı Bozar Mı?

Şafi Mezhebinde Namazda Gülmek Namazı Bozar Mı?
12.12.2022 19:36
Şafi mezhebine ait namaz hakkında bir araştırma yaptık. Şafi mezhebinde namazda gülmek, kusmak namazı bozar mı, göre kan namazı bozar mı? Şafilerde uyumak, namazda titremek, namazda üflemek namazı bozar mı?

Sünni inancına göre kahkaha atarak namazda gülen kişinin namazı bozulur. Fakat abdest bozulmayacaktır. Şafilerde bu durum değişir. Onların inancında abdest bozulmuyorsa namazında bozulmaması gerekir. Yani onlarda namaz anında gülmek hangi şekilde olursa olsun abdest bozulmadığı için namazda bozulmaz. Bu onların dine farklı bir şekilde ve yönden baktıklarını gösterir. Aynı dinden olunsa da mezheplerine göre dinlerini yaşamaları dini işleyiş şekillerini de değiştirmektedir.

Şafilerde Kusmak Namazı Bozar Mı?

Şafi inancında İslam aleminin namazı bozduğu çoğu şeyin bozmadığına dair bilgiler vardır. Namaz ve abdesti bozan iki olay vardır. Ön ve arkadan çıkan herhangi bir pislik namazla beraber abdesti de bozar. Bunlar dışındaki durumlar namaza engel bir durum değildir. Bu yüzden kusmak da namazı şafilerde bozmaz. Fakat dinen kişilerin midelerinde gelen ve o temiz alanı pisletmesi namazı ve abdesti bozulduğunun göstergesi olacaktır.

Şafiler bu durumu bu şekilde açıklamamaktadır. Namazın ve abdestin bozulmasını sağlayan dışkı kısmının ön ve arka yoluyla çıkarılması sonucu olduğunu dile getirirler. Farklı bir düşünce sistemi ile tüm ibadetlerini yerine getirmektedirler.

Şafilere Göre Kan Namazı Bozar Mı?

Şafi mezhebinde kan abdesti bozmuyor. Hanefilere göre ise kan olması abdest ve namazın bozulduğunun işareti olmaktadır. Eğer abdest bozulmuyorsa şafilere göre namazda bu durumda bozulmayacaktır. Hanefi inancı ve mezhebinin ön gördüğü birçok kura şafiler için geçerli değildir. Namaz vakitlerini ve sünnet, farzlarını tamamen faklı şekilde kılan kendilerine ait kuralları olan bir mezheptir.

Şafilere Göre Uyumak Namazı Bozar Mı?

Şafilerde oturarak uyumanın abdest ve namazı bozmadığının kanaatına varırlar. Diğer türlü uyku halleri ise hem namazı hem de abdesti bozacaktır. Fakat Hanefi mezhebine göre çoğu farklılıklar olması ile uykunun da abdest ve namazı bozduğuna dair bilgiler ve sureler vardır. Bu mezheplerinin aslında bir olarak yaşanması ve ibadet edilmesi daha doğru olması yönünde ilerlememize yardımcı olur.

Şafilerde Namazda Titremek Namazı Bozar Mı?

Şafilere göre namaz anında titremek namazı bozan durumlar arasında kabul edilmez. Onların ön ve arka kısımdan bir şey çıkmadıkça namaz ve abdest bozulması gerçekleşmediğine dair bilgiler vardır. Dinen namazlarını da bu kurallara uyarak gerçekleştirirler. Kendi mezhepleri içinde verilen kararlar ve bilgiler eşliğinde dinlerini yaşayan ve Müslümanlığa inanan şafilerin dini yaşama alanları daha farklı boyutta olmaktadır.

Şafilerde Namazda Üflemek Namazı Bozar Mı?

Namazda kasten üflemek şafi inancına göre namazı bozacaktır. Çünkü namaz anında bu tarz şeylerin yapılması namazın hayrının olmayacağı ve Allah katına giderken bir saygı göstermediği anlamına gelir. Bu açıdan düşünürsek istemsizce yapılması namazı bozmaz. Fakat isteyerek namaz anında başka kişileri de etkilemesi namazı bozacak engeller arasında sayılır.

Yorumlar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

İlginizi Çekebilir