Moleküler Yapı Nedir?

Moleküler Yapı Nedir?
27.10.2022 20:49
Bulunan tüm maddelerin en küçük yapı taşlarını atomlar ve moleküller oluşturmaktadır. Peki; moleküler yapı nedir, atomik ve moleküler yapı arasındaki fark nedir, moleküler yapı kaça ayrılır? Moleküler yapı özellikleri, moleküler yapıya sahip olan elementler? Sorularınızın cevapları sizler için araştırıldı…

Molekül, birbirine bağlı gruplar halindeki atomların oluşturmuş olduğu kimyasal bileşiklerin en küçük temel yapısına verilen isimdir. Diğer bir deyişle bir molekül bir, bileşiği oluşturan atomların eşit oranlarda bulunduğu en küçük birim olarak adlandırılır. Moleküllerinde birden fazla atom içerenlere de moleküler yapı denir.

Atomik Ve Moleküler Yapı Arasındaki Fark Nedir?

Atomlar mevcut tüm maddelerin küçük yapı taşları olarak adlandırılırlar. Onlar o kadar küçük yapıdadırlar ki çıplak gözle bile gözlemlenemezler.  Atom; protonları ve nötronları olan bir çekirdekten oluşmaktadır. Nötronlar ve protonlar dışında, çekirdeğinde başka küçük alt atom parçacıkları bulunur. Bir atomdaki alanın çoğu boşluktur. Pozitif yüklü çekirdek ve negatif yüklü elektronlar arasındaki çekim kuvvetleri, atomun şeklini korumak için birbirini ittirir.

Moleküller ise kimyasal olarak atomların bağlanmasıyla oluşmuşlardır. Tek unsurlar zor doğal koşullar altında kararlı haldedir. Var olabilmek için aralarında veya diğer elementlerle çeşitli bileşimler oluştururlar. Bu gerçekleştiğinde, tek elementlerin özellikleri değişir ve yeni karışımlar ortaya çıkmaktadır. 

Aralarındaki fark; atom tek bir maddeyken, moleküller ise bileşimlerden oluşmaktadır.

Moleküler Yapı Kaça Ayrılır?

Moleküler bağlar 3 gruba ayrılır. Bunlar;

Kovalent bağ; iki veya daha fazla atomun elektron paylaşımı sonucu oluşan bağ moleküler bağlardır. Bağı oluşturan her bir atom elektron çiftine bir elektron sağlanır. Bu bağ eğer iki aynı atomdan oluşmuş ise, oluşturulan bağa apolar kovalent bağ ismi verilir. Elektron çifti her iki atoma da eşit uzaklıkta durmaktadır. Öte yandan bağ eğer iki farklı atom tarafından oluşturulmuş ise oluşturulan bağ polar kovalent bağ olarak isimlendirilir.

İyonik bağ; bir ya da daha fazla elektronun bir atomdan ayrılıp başka bir atoma bağlanması süreci sonrasında pozitif ve negatif iyonların oluşması neticesinde meydana gelen bağdır.

Metal bağ;  metal atomlarını bir arada tutan bağın ismidir. Metal atomların çekirdeğiyle elektronları arasındaki etkileşimin kuvveti oldukça zayıf olmaktadır. Dolayısıyla atomun bu elektronları serbestçe hareket ederler. Bu serbest elektronların paylaşımı sonucu metalik bağ oluşmaktadır.

Moleküler Yapı Özellikleri?

Moleküller yapı; yapısında birden fazla atom içerir. Bir moleküler yapı, aynı iki atomun bağlanması sonucu ya da farklı sayılarda farklı atomların bağlanması sonucunda oluşabilmektedir. Molekülleri oluşturan kimyasal bağlara moleküler bağlar ismi verilir. Bunlar kovalent, iyonik ve metal bağlar olarak adlandırılır. Özellikleri yapısı, kütlesi, sayısı ve çeşitleridir. Yapı olarak elektronik ve kimyasaldır. Özellikleri arasında atomların eşit oranda bulunması da yer almaktadır. Birden fazla çekirdekli yapıya sahip olması da özellikleri arasında yer almaktadır.

Moleküler Yapıya Sahip Olan Elementler?

Elementler doğa içinde atomik veya moleküler yapılı biçimde bulunabilmektedirler. Bu duruma elementin türüne, yapısına, biçimine ve benzeri fonksiyonlara bakılarak karar verilir. Atomik yapılı olan elementler tek atomlu anlamındadır. Moleküler ise iki veya çok daha fazla atomlu olan elementler olurlar. Örnek olarak; hidrojen, azot, kükürt, fosfor, karbon, oksijen, iyot gibi elementler örnek gösterilebilir.

 

Yorumlar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

İlginizi Çekebilir