Mali Müşavir Devlet Memuru Olabilir Mi?

Mali Müşavir Devlet Memuru Olabilir Mi?
17.12.2022 22:42
Kamu kurumlarında, farklı alanlarda devlet adına görev yapan maaşlı çalışanlara devlet memuru denilmektedir. Bu yazımızda devlet memurluğu ile ilgili merak edilenlere bakacağız. Mali müşavir, lise mezunu, çürük raporu olan, HİV pozitif devlet memuru olabilir mi? Adli sicil kaydı olan, MS hastaları, sabıkalılar devlet memuru olabilir mi? Merak edilenler yazımızda.

Türkiye’de görev yapan mali müşavirler yeminli ve serbest mali müşavir olarak çalışmaktadırlar. Mali müşavirler kamuda ve özel sektörde çalışabilirler. Ancak mali müşavirler memur değillerdir. Fakat devlet memurları 657 sayılı kanununa bağlıdırlar ve kanunda belirlenmiş görevleri yaparlar.

Mali müşavir olabilmek için üniversitelerin lisans bölümlerinden iktisat, hukuk, siyasal bilimler, maliye, muhasebe, bankacılık, işletme gibi bölümlerinden mezun olmanız gerekmektedir.

Lise Mezunu Devlet Memuru Olabilir Mi?

Devlet memuru olabilmek için en az lise mezunu olmak gerekmektedir. Kaloriferci, hizmetli, zabıt katibi, sağlıkçı, şoför gibi devlet memurlukları için lise mezunu adaylar başvuru yapabilmektedirler. Devlet memuru olabilmek için ortaöğretim KPSS sınavından almış oldukları puan ile tercih yapabilirler.

Çürük Raporu Olan Devlet Memuru Olabilir Mi?

Çürük, çürük raporu genellikle askerlik için kullanılan bir terimdir. Asker adaylarının askerliğini yapmaya engel durumları, sağlık raporunun sonucunda “çürük“ olarak raporlanır. Kişinin herhangi bir sebepten askerlik yapmaya elverişsiz olduğunu bildiren bir belgedir.  Askerlik bakımından yetersiz olmak devlet memuru olmaya engel bir durum değildir.

HİV Pozitif Devlet Memuru Olabilir Mi?

Devlet memurları kanununda 48.madde de devlet memuru olmanın özel-genel şartları belirtilmiştir. Bazı hastalıklar devlet memuru olmaya engel teşkil edebilir. Ancak HIV virüsü taşıyan bir kimsenin devlet memuru olmasına engel bir durum yoktur.

Adli Sicil Kaydı Olan Devlet Memuru Olabilir Mi?

Kişinin devlet tarafından tutulan sabıka kaydı, hapis cezaları ve adli para cezalarını içeren bir suç kaydıdır. Kişi hakkında kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirlerinin kaydedilmiş olduğu sisteme denilmektedir. Eğer adli sicil kaydında, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma, kaçakçılık, hileli iflas, zimmet, irtikap gibi sebeplerden mahkumluğu varsa devlet memuru olamaz.

MS Hastaları Devlet Memuru Olabilir Mi?

Dengede bozukluk, kas güçsüzlüğü, konuşma ve yürüme bozukluğu-zorluğu yaratan merkezi sinir sistemini etkileyen hastalığa denilmektedir. Beynin birden fazla dokusunda görülebilmektedir. MS hastaları görevlerini yapmaya engel durumlar olabildiği için engelli olarak memur olabilirler. MS hastaları raporları doğrultusunda engelli kadrosuna başvuru yapabilirler.

Sabıkalılar Devlet Memuru Olabilir Mi?

Bir kişinin memur olabilmesi için belli şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Bu şartlardan öncelikli olanlarından biri de güvenlik soruşturmasıdır. Kişinin bazı hallerde hapis yatmış olması veya ceza almış olması memurluğuna engel olmazken kasten işlenmiş ve 1 seneden daha uzun süre hapse mahkum edilmiş olması memur olmasına engeldir.  Fakat Yargıtay da devam eden dosyanız varsa memur olmanıza engel olmayacaktır. 

Yorumlar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

İlginizi Çekebilir