Karaciğer Nakli Riskli Midir?

Karaciğer Nakli Riskli Midir?
08.11.2022 15:31
Karaciğer nakli, geçmişten günümüze pek çok insanın geçirdiği bir işlem olmaktadır. Karaciğer nakli riskli midir, kaç yaşına kadar yapılır, oruç tutabilir mi? Karaciğer nakli öncesi alkol alınır mı, ölüm riski ne kadar?

Karaciğer naklinin riskli olup olmadığı insanların merak ettiği bir konu olmayı başarmıştır. Karaciğer nakli karmaşık cerrahi gerektirir ve bazı hastalarda sorunlara neden olabilir. Karaciğer naklinin ana komplikasyonları:

-Büyük bir operasyondur ve kanama gibi cerrahi riskleri vardır.

-Karaciğer naklinden sonra enfeksiyonlar ve safra kanalı komplikasyonları yaygındır.

-Bağışıklık sisteminizi baskılamak için güçlü ilaçlar almanız gerekecektir.

-Herhangi bir sorunu düzeltmek için daha fazla ameliyat gerekebilmektedir.

-Nakledilen karaciğer düzgün çalışmıyor olabilir.

 -Anesteziye olası alerjik reaksiyon

-Ağrı ve rahatsızlık.

-Mide bulantısı

-Yaranın enfeksiyon kapması

-Transfüzyon gerektirebilecek kanama

-Kan pıhtıları

-Zatürre

-Safra kaçağı, safra kanalı sorunları

-Fıtık

-Skar dokusu oluşumu

Karaciğer Nakli Kaç Yaşına Kadar Yapılır?

Karaciğer naklinin kaç yaşına kadar yapılması gerektiği pek çok insanın merak edip araştırdığı konuların arasına girmiştir. Karaciğer nakli yapılan 70 yaş ve üstü 42 hastanın sonuçları, 60 yaşından küçük 42 eşleştirilmiş kontrolün sonuçlarıyla karşılaştırıldı. Tüm hastalara 19 Mart 1998 ve 7 Mayıs 2004 tarihleri arasında transplantasyon yapıldı. Hasta özellikleri, komorbid durumlar, laboratuvar sonuçları, donör ve operatif değişkenler, tıbbi ve cerrahi komplikasyonlar ve mortalite ve greft kaybı hakkında bilgi toplandı. Ameliyat öncesi özellikler, yaşlı hastalarda daha yüksek olan kreatinin ve serum albümin  ve genç hastalarda daha erken bir nakil yılı dışında yaş grupları arasında benzerdi. . Ameliyat sırasında, yaşlı hastalar genç hastalara göre daha fazla eritrosit transfüzyonu ve daha fazla intraoperatif sıvı gerektirmiştir. Ameliyat sonrası yaşlı hastalarda bilirubin düzeyi ve uluslararası normalleştirilmiş oranlar daha düşük, albümin düzeyi daha yüksekti. Medyan takip süresi 5.1 yıldı. Daha genç hastalarla karşılaştırıldığında, yaşlı hastalarda ölüm veya greft kaybı riskinde artış yoktu. Yaşlı hastalarda daha fazla kardiyovasküler komplikasyon olmasına rağmen, diğer komplikasyonların sıklığı yaş grupları arasında anlamlı farklılık göstermedi. Yaşlı alıcılarda beş yıllık mortalite ve greft kaybı, genç alıcılardakilerle karşılaştırılabilirdi, bu da yaşın tek başına yaşlı hastaları karaciğer naklinden dışlamaması gerektiğini düşündürdü. 70 yaşının üstünde olan kişiler çeşitli testlerden geçtikten sonra karaciğer nakli olabilmektedir ve karaciğer nakli olmuş en yaşlı insan 79 yaşında olarak bilinmektedir.

Karaciğer Nakli Olan Oruç Tutabilir Mi?

Karaciğer nakli olanların oruç tutup tutamayacağı merak edilmektedir. Doktorların tavsiyesine göre karaciğer nakli olan kişilerin çeşitli problemler ortaya çıkabileceğinden dolayı oruç tutmaması gerekmektedir.

Karaciğer Nakli Öncesi Alkol Alınır Mı?

Karaciğer nakli öncesi alkol alkol alınıp alınmadığı araştırılan bir konudur. Karaciğer nakli öncesi ve sonrası kesinlikle alkol alınmaması gerekmektedir.

Karaciğer Nakli Ölüm Riski Ne Kadardır?

Karaciğer nakli işleminin ölüm riskinin ne kadar olduğu insanları endişeye sokmaktadırlar. Karaciğer nakli yapılan kişinin ölüm riski %10 olarak belirlenmiştir.

Yorumlar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

İlginizi Çekebilir