Hz. Yunusun Mucizesi Nedir?

Hz. Yunusun Mucizesi Nedir?
25.07.2022 15:24
Hz. Yunusun annesinin adı nedir, Hz. Yunus neden balığın karnına girdi, Hz. Yunus balığın karnından nasıl çıktı, Hz. Yunus ne zaman peygamber oldu vb. soruların cevabını yazımızda bulabilirsiniz.

Hz. Yunus, balığın karnında yaşama tutunarak mucizesini gösterdi. Ninova halkına da peygamber olduğunu ve dediklerini hak kelamı olduğunu ispat ettiği mucizeler gödterdi. Bu mucizelerden bazılar aşağıdaki gibidir;

·        Dua edip bulutlardan ateş çıkartarak ağaçları yakmak

·        Dua edip dağdan su çıkarmak

·        Ve dağdan bir ses gelip onun peygamber olduğunu dile getirdi bu olaylar Hz. Yunus’un mucizeleri olarak bilinmektedir.

Hz. Yunusun Annesinin Adı Nedir?

Bazı alimler dedi ki: Rivayette geçebilen “onun nesebi babasıdır” cümlesi, Ebu Hureyre’nin sözüdür, bir derçtir. Zira bu hadiste yer alan Yunus İbnu Metta babasına olmayıp, annesine nisbettir. Böylelikle ravi “onun nesebi…” kelimesiyle, Resulullah(sav) Hz. Yunus’un annesine ismi değil, babasına nisbet ettiğini beyan edilmiştir. Müellif İbnu Deybe’nin kaydettiği son açıklama ise Mettâ adıyla ilgili bir münakaşaya parmak basar. Bazı âlimlere göre bu, babasının adıdır. Bazılarına ismi de annesinin. Bu halde Ebu Hureyre(ra),bu ihtilafta annesinin değil babasının adı olduğu görüşlerindedir. Hz. Yunus’un annesinin adı bazı kaynaklarda Riva olarak geçmektedir.

Hz. Yunus Neden Balığın Karnına Girdi?

Ninova, putperest bir kavim durumundayken Hz Yunus bu kavme hak yolunu gitmek adına peygamber olarak görevlendirildi. Fakat uzun seneler uğraş vermesine karşın yalızca iki kişi kendisine inandı. Bu sebeple tebliğinde başarısız şekilde nitelendirilir. Bunun üstüne Hz. Yunus, Allah’a canını alması adına yakarış da bulundu. Yüce Allah ise bu isteğini kabul etmedi “halkına 40 gün boyunca hak yoluna dönmediklerinde onları büyük bir azabın bulacağını” iletmesini emretti. Bunun üstüne Hz. Yunus bu emri yerine getirdi fakat kimse kendisine inanmadı. Hz. Yunus emir gelmesinin ardından 37. günde halkının yanından ayrıldı ve onları bir başına bıraktı. İnsanların yüzleri sararmış ve takatten düştü. Azabın alametleri baş göstermeye başladı bu nedenle imana gelerek, halk tövbe etmeye başladı. Yüce Allah, Ninovalı halkın tövbesini kabul etti, azabı üstlerinden kaldırdı. Halkının üstünden azabın kalktığını ve tövbelerinin kabul gördüğünün haberini alan Hz. Yunus, yalancı şekilde görüldüğü için bir gemiye binip şehri terk etti. Fakat büyük bir fırtına koptu ve gemi batma derecesine geldi. Gemide yer alan mürettebat ve yolcular tanrılarına dua edip kurtulmayı arzu etti. Neticesinde birini denize atıp kurban vermeye karar verdiler. Denize atılarak kurban verilecek insanın Hz. Yunus şekilde belirlenir ve denize atılır. Bunun sonrasında Hz. Yunus’u büyük bir Balık yuttu. Fakat Allah’ın emri ile balık, onu yemedi, üç gün bu süresince midesinde canlı kalmasına izin verir. Hz. Yunus balığın karnındayken devamlı Enbiya Suresinin 87. ayetini okur.

Hz. Yunus Balığın Karnından Nasıl Çıktı?

Yunus, balığın karnından Muharrem ayının aşure günün onuncu zamanı Allah'ın inayetiyle kurtuldu. Balık onu Dicle etrafında bir sahile kustu. Kuvvetsiz ve yardıma muhtaç olan Hz. Yunus'a hem gölge hem de besin sağlaması adına Allah (CC),kikayon bitkisini yaratmıştır.

Hz. Yunus Ne Zaman Peygamber Oldu?

Yunus, kendi kavmine beddua eden peygamber olarak tanınır. Hz. Ali'den nakledilen bir rivayete ise Hz. Yunus, 30 yaşında peygamberlik vahyi aldığı bilinir.

Hz. Yunus Ne Zaman Öldü?

33 sene peygamberlik görevini yaptı. 83 yaşında ibadet durumundayken Ninova'da hayatını kaybetti. Hz. Yunus'un peygamber şeklinde gönderildiği Ninova, putperest bir kavim olarak bilinmektedir.

Hz. Yunus’un Özellikleri Nelerdir?

Her peygamber kendine has özelikleriyle ön plana çıkmıştır.  Hz. Yunus’un da ön plana çıktığı özelikleri akıllığı, el açıklığı, dürüstlüğü ve cömertliği olmuştur.

Yorumlar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

İlginizi Çekebilir