Hastalığın Geçmesi İçin Okunacak Dua?

Hastalığın Geçmesi İçin Okunacak Dua?
20.10.2023 21:48
Hastalığın geçmesi için okunacak dua? Nazar için okunacak dua? Banyoya girerken cinler için okunacak dua? Ağır hasta için okunacak dua? Şifa için okunacak dua? Şifa için okunacak duaları yazımızda bulabilirsiniz.

Hastalığın geçmesi için okunabilecek dua, Allah'tan şifa dilemek ve hastanın iyileşmesini dilemek amacıyla yapılır. İşte hastalığın geçmesi için okunabilecek dua örnekleri:

"Bismillâhi arqîk, min kulli şey'in yu'dhîk, min şerri kulli nefsin aw 'aynin hâsidin, Allâhu yuşfîk, bismillâhi arqîk."

Anlamı: "Allah'ın adıyla (ve gücüyle) sana okuyorum. Seni her türlü kötülükten, her türlü kıskanç gözden, zarardan Allah sana şifa versin."

"Allâhümme şfi enteş şâfî lâ şifâe illâ şifâuk, şifâen lâ yuğâdiru saqamâ." (Buhârî)

Anlamı: "Allah'ım, Sen şifasını verensin. Senden başka şifâ olmayan, her türlü hastalığa şifâ olan yalnızca Sensin."

"Rabbenâ âtinâ fi'd-dünyâ haseneten ve fil-âhırati haseneten ve kınâ azâbennâr." (Bakara Suresi, 2:201)

Anlamı: "Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve ahirette iyilik ver, bizi cehennem azabından koru."

"Rabbiş rahli sadri ve yesirli emri, vahlül uqdaten min lisâni, yefqahu kavli." (Tâhâ Suresi, 20:25-28)

Anlamı: "Rabbim, göğsümü genişlet ve işimi kolaylaştır. Dilimden düğümü çöz ki, sözümü anlasınlar."

"Rabbi eûzü bike min hamazâtil şeyâtîn, ve eûzü bike rabbi en yetahharaûn." (Mü'minûn Suresi, 23:97-98)

Anlamı: "Rabbim, şeytanların vesveselerinden ve onların yanıma sokmaya çalıştıklarından Sana sığınırım."

Hastalığın geçmesi için dua etmek önemlidir, ancak aynı zamanda doktor tavsiyelerine uymak, tedaviyi düzenli olarak almak ve sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarına dikkat etmek de önemlidir. Allah'tan gelen şifaları dilemek ve dua etmek, hastanın moralini yükseltebilir ve şifa sürecini destekleyebilir.

Nazar İçin Okunacak Dua?

Nazara karşı okunabilecek dua, kişinin göz önünden geçirilmesi veya kıskançlık nedeniyle olumsuz enerji almasını önlemek veya bu olumsuz etkilerden korunmak amacıyla yapılır. İşte nazara karşı okunabilecek dua örnekleri:

"A'udhu bi kalimatillahit-tammati min kulli shaytanin wa hamma wamin kulli 'aynin lamma."

Anlamı: "Her türlü şeytandan, kötü insanın ve kötü gözün şerrinden Allah'ın tamamladığı kelimelere sığınırım."

"Bismillâhi arqîk, min kulli şey'in yu'dhîk, min şerri kulli nefsin aw 'aynin hâsidin, Allâhu yuşfîk, bismillâhi arqîk."

Anlamı: "Allah'ın adıyla (ve gücüyle) sana okuyorum. Seni her türlü kötülükten, her türlü kıskanç gözden, zarardan Allah sana şifa versin."

"Allâhümme bârik lenâ fî rızkınâ ve bârik lenâ fî 'a'mâlinâ, yâ erhamerrâhimîn."

Anlamı: "Allah'ım, rızkımızı bereketlendir ve amellerimizi bereketlendir. Ey merhametlilerin en merhametlisi."

"Qul a'udhu birabbil-falaq, min şarri ma halak, wa min şarri gâsiqin izâ waqab, wa min şarrin naffâthati fil-'uqad, wa min şarri hâssidin izâ hasad." (Falaq Suresi, 113:1-5)

Anlamı: "De ki: Sabahın Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığın çöktüğü zaman şiddetlenenin kötülüğünden, düğümlere üfleyen kadınların kötülüğünden ve kıskanç kimsenin kötülüğünden."

"Qul a'udhu bırabbil-nâs, malikin-nâs, ilâhin-nâs, min şarri-lvesvâsil-hannâs, ellezî yüvesvisu fî sudûrin-nâs, minel-cinnati wannâs." (Nâs Suresi, 114:1-6)

Anlamı: "De ki: İnsanların Rabbine, insanların Melikine, insanların İlahına sığınırım. O insanların içlerine vesvese veren şeytanın kötülüğünden, insanların göğüslerine vesvese veren şeytanın kötülüğünden, cinlerden ve insanlardan."

Bu duaları nazara karşı korunmak veya nazara uğradığını düşünen kişiler kullanabilirler. Ancak dua etmekle birlikte, nazarın bir inanç meselesi olduğunu unutmayın ve sağlıklı bir yaşam sürdürmek, Allah'a güvenmek ve pozitif düşünceyi benimsemek de önemlidir.

Banyoya Girerken Cinler İçin Okunacak Dua?

İslam'da banyoya girerken cinlerden veya kötü varlıklardan korunmak için özel bir dua yoktur. Ancak genel olarak banyoya girerken veya herhangi bir eve girişte okunan "Bismillahirrahmanirrahim" (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) yani "Allah'ın adıyla, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla" ifadesini söylemek önerilir. Bu, her türlü olumsuz enerjiden veya varlıklardan korunmanıza yardımcı olabilir.

Ayrıca, İslam'da banyo öncesinde veya sonrasında abdest alınması gereken bir ritüel olduğu için, abdest alırken abdest duasını okumanız gerekmektedir. Abdest alırken okunan dua şu şekildedir:

"Ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu."

Bu dua, abdestinizi başlamadan önce okumanız gereken bir şahadet ifadesidir ve abdest sırasında vücudunuzun farklı bölümlerini yıkarken tekrar edilir.

Ancak cinler veya kötü varlıklarla ilgili endişeleriniz varsa, bu konuyu İslam'da işleyen bir dini otorite veya alimle paylaşmanız ve onların tavsiyelerini dinlemeniz önemlidir. İslam'da cinlerle ilgili özel koruma duaları veya uygulamaları vardır, ancak bunların yanlış anlaşılmasını önlemek ve İslam'a uygun bir şekilde uygulanmasını sağlamak için bir dini otoriteye danışmak önemlidir.

Ağır Hasta İçin Okunacak Dua?

Ağır bir hastanın şifası için okunabilecek dua, hasta kişinin acılarını hafifletmek ve Allah'tan yardım dilemek amacıyla yapılır. İşte ağır hasta için okunabilecek dua örnekleri:

"Bismillâhi arqîk, min kulli şey'in yu'dhîk, min şerri kulli nefsin aw 'aynin hâsidin, Allâhu yuşfîk, bismillâhi arqîk."

Anlamı: "Allah'ın adıyla (ve gücüyle) sana okuyorum. Seni her türlü kötülükten, her türlü kıskanç gözden, zarardan Allah sana şifa versin."

"Allâhümme rabben nâsi, edhhibil bâse, eşfîhi enteş şâfî, lâ şifâe illâ şifâuk, şifâen lâ yuğâdiru saqamâ." (Buhârî)

Anlamı: "Allah'ım, Sen şifasını verensin. Senden başka şifâ olmayan, her türlü hastalığa şifâ olan yalnızca Sensin."

"İzâ marîdte fehüve yeşfîn" (Şuara Suresi, 26:80)

Anlamı: "Hasta olduğum zaman, O beni şifa verir."

"Şifa Allah'tan, Şifa veren Allah'tandır. Onun şifası bir hastalığı giderir."

Anlamı: Bu dua, peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hasta olanlara tavsiye ettiği bir sözüdür.

Ayrıca hasta kişinin kendisi veya hasta yakınları da Allah'a şifa dileklerini içeren dualar yapabilirler. Hasta kişi için yapılan duaların samimi ve içten olması önemlidir.

Şifa İçin Okunacak Dua?

Şifa için okunabilecek dua, hastalığın iyileşmesini Allah'tan dilemek amacıyla yapılır. İşte şifa için okunabilecek dua örnekleri:

"Bismillâhi arqîk, min kulli şey'in yu'dhîk, min şerri kulli nefsin aw 'aynin hâsidin, Allâhu yuşfîk, bismillâhi arqîk."

Anlamı: "Allah'ın adıyla (ve gücüyle) sana okuyorum. Seni her türlü kötülükten, her türlü kıskanç gözden, zarardan Allah sana şifa versin."

"Allâhümme şfi enteş şâfî lâ şifâe illâ şifâuk, şifâen lâ yuğâdiru saqamâ." (Buhârî)

Anlamı: "Allah'ım, Sen şifasını verensin. Senden başka şifâ olmayan, her türlü hastalığa şifâ olan yalnızca Sensin."

"Rabbiş rahli sadri ve yesirli emri, vahlül uqdaten min lisâni, yefqahu kavli." (Tâhâ Suresi, 20:25-28)

Anlamı: "Rabbim, göğsümü genişlet ve işimi kolaylaştır. Dilimden düğümü çöz ki, sözümü anlasınlar."

"Rabbi eûzü bike min hamazâtil şeyâtîn, ve eûzü bike rabbi en yetahharaûn." (Mü'minûn Suresi, 23:97-98)

Anlamı: "Rabbim, şeytanların vesveselerinden ve onların yanıma sokmaya çalıştıklarından Sana sığınırım."

"Qul yûsîbu-niye mâ eşâu ve yektaru, fe-lahû hukmu ve ilâhiye ve îyyâhu turce'ûn." (Yunus Suresi, 10:107)

Anlamı: "De ki: Allah, dilediği gibi azap eder ve rahmet eder. Hüküm O'nundur ve yalnızca O'na döndürüleceksiniz."

Bu duaları şifa dilemek amacıyla kullanabilirsiniz. Ancak dua etmekle birlikte, tıbbi tedaviye uyulmalı, doktor tavsiyeleri dikkate alınmalı ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarına özen gösterilmelidir. Allah'tan gelen şifayı dilemek ve dua etmek, hastanın moralini yükseltebilir ve şifa sürecini destekleyebilir.

 

Yorumlar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

İlginizi Çekebilir