Feminizm Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Feminizm Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?
02.07.2022 09:11
Radikal feminizm nedir, liberal feminizm nedir, sosyalist feminizm nedir, postmodern feminizm nedir, marksist feminizm nedir, feminizm ne demek, feminizm nasıl ortaya çıktı, feminizm dönemleri nedir, feminizm kurucusu kimdir vb. soruların cevabını yazımızda bulabilirsiniz.

Feminizm, sosyoloji, politik akım ve etik bölgelerinden oluşur, temeli kadın özgürlüğüne dayanır. Bazı versiyonları geçmiş ve günümüzdeki toplumsal ilişkilere karşı eleştiridir. Geneli toplumsal cinsiyet ve cinselliğe ilişkin toplumsal inşa olması sebebiyle inandıkları unsurları analiz etmeye odaklandı.

Radikal Feminizm Nedir?

Radikal feminizm, 1970'lerde kadın dayanışmasının en kuvvetli olduğu süreçlerde en fazla sözü geçen iki akımdan bir tanesidir. Kadın problemin temeline inmeye projeler, sorunu patriyarka yani ataerkillik şeklinde tanımladı. Radikal feminizm, toplumun temel kötülüğün toplumun üstünde şekillendiği kadına dair baskı (ya da ataerkillik) olduğu ve de düzenlenmeye karşı olmanın temelini bütün standart cinsiyet rolleri ve erkek egemenliğine karşı çıkmakta gören feminizmin bir parçasıdır.

Liberal Feminizm Nedir?

Liberal feminizm, kadının özel bölümü ile sınırlı kalmasına karşı olan, birey şeklinde kendini geliştirecek potansiyele sahip olması gerektiğini dair savunma yapan ideoloji. 70’lerde Amerika’da ortaya çıktı. Liberal feminist teorinin klasik destekcisi olarak Mary Wollstonecraft kabul edildi. Mary Wollstonecraft, 3 Ocak 1792 senesinde feminist teori tarihindeki ilk olan mühim çalışma olan A Vindication of the Rights of Woman (Kadın Haklarının Savunusu) isimli eserini bitirdi, bu kitap daha sonra feminist düşünce adına başat eser oldu.

Sosyalist Feminizm Nedir?

Sosyalist feminizm, 1960'lı senelerin sonu ve 1970'li senelerin başında sözü geçmeye başlanan feminizm türüdür. Sosyalist feminizm, kapitalizmi kadının ezilmemesi gerektiğinin temel kaynak olarak kabul görür, tarihsel kapitalizm bağlamı adına konulmadıkça, cinsiyetçiliğin kadın yaşamları üstündeki etkinlik biçiminin anlaşılamayacağını savunmaktadır.

Postmodern Feminizm Nedir?

Postmodern feminizm, feminizmin 20. yüzyıl felsefesinde ve postmodern olayı içinde aldığı teorik ve pratik olayların şekillenmesini ifade etmektedir. Feminist teori ile postyapısalcılık içerisinde kurulan bir bireşimin ürünü şeklinde gerçekleşir.

Marksist Feminizm Nedir?

Marksist feminizmde kadınlar sosyal haklar açısından diğer konulara miktarla daha kararlı projeler yürütmüşlerdir. Burada asıl niyet kapitalist sistemin üzerinden gelebilmektir. Bu görüşü benimseyen birçok kişi işçi sınıfındandır. Marksist feminizmin geleneksel komünist Partisi veya Sosyal Demokratların sol kanadına olabilen yakınlığı da tanınır.

Feminizm Ne Demek?

Feminizm, kadınların haklarını bilip bu hakların korunması niyetiyle eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasına amaçlayan muhtelif ideolojiler, toplumsal hareket ve kitle örgütlerinden meydana gelen hareket. Sözcüğün köken olarak Latince "femina" ve onun Fransızca sözcüğü olan "féminisme" sözcüğünden geldiği ve eş manası hatunculuk anlamına gelmektedir.

Feminizm Nasıl Ortaya Çıktı?

Feminizm, İngiltere'de ortaya çıkan bir harekettir. Feodalizmin sonlanması ve kapitalizmin gelişmesiyle beraber kendilerini toplum aracılığıyla sosyolojik şeklinde dışlanmış gösteren orta sınıf kadınlarının çıkarttığı bir hareketti.

Feminizm Dönemleri Nedir?

Feminizmin tarihsel dönemi, 19. yüzyılından 21. yüzyıla kadar süresi kapsamakta ve üç dalgaya ayrılır. Bu feminist dalgalarda kadın, evrensel ve birey olarak meşru haklarını elde etmek adına mücadele etti.

Feminizm Kurucusu Kimdir?

Feminizm sözcüğü ilk olarak sosyal filozof Charles Fourier araçlığıyla ortaya atılmıştır. Feminizmin tarihsel dönemi, 19. yüzyılından 21. yüzyıla kadar süresi kapsamakta ve üç dalgaya ayrılır. Bu feminist dalgalarda kadın, evrensel ve birey olarak meşru haklarını elde etmek adına mücadele etti. 

Yorumlar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

En Çok Okunan Haberler

BİLİM Kategorisinde Öne Çıkanlar

İlginizi Çekebilir