Epigrafya Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Epigrafya Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?
27.06.2022 11:19
Yazıt bilimi olan Epigrafya’nin sözcük anlamı Türkçeye yazıt bilimi olarak geçmiştir. Ayrıca Epigrafya sözcüğü dilimize Fransızca’dan gelip, eski Yunancadaki anlamı son yazı olmaktadır.

Epigrafya hakkında bilmemiz gerekenler şunlar olmaktadır; Fransızcadan dilimize geçmiştir epigrafya kelimesi, Türkçesi de yazıtlar ile alakalı uzmanlık dalı olmaktadır, eski Yunancada bu kelime son yazı, mezar yazıtı sözcüklerinden gelmektedir.

Paleografya ve Epigrafya Farkı Nedir?

Paleografya ve epigrafya arasındaki fark şu olmaktadır; paleografya parşömen, kağıt ve papirüs üstüne yazılmış olan yazıları incelerken epigrafi, tabletler, duvarlar ve tabletlere kazınmış olan yazıların incelenmesini yapmaktadır. Epigrafya ile paleografya birlikte iş birliği içerinde çalışmaktadır. Epigrafya sadece paleografya ile birlikte çalışmaz, filoloji ile de iş birliği yaparak çalışır. Ayrıca tarih bilimi ile de oldukça bağlantılı bir bilim dalı olmaktadır.

Epigrafya Nedir?

Epigrafya; tarihi olan yapılarda bulunan yazıları incelenmesine ve yazıtların okunmasına epigrafya yani yazıt bilimi denmektedir. Epigrafist ya da yazıt bilimci isimleri, bu bilim ile ilgilenmekte olan bireylere denmektedir. Aynı zamanda tarih ile bağlantılı olmakta olan epigrafi, tarihe yardımcı olan bir yan dal olduğu bilinmektedir.

Epigrafya Ne Bilimidir?

Epigrafi bir yazıt bilimi olmaktadır. Bu bilim dalında konusunu, tarihi yapıtları ve yazıtlardaki yazılmış olunan yazılar incelenmektedir. Epigrafist ve yazıt bilimciler ise bu bilim dalı ile uğraşmakta olan bireylere verilen isim olmaktadır. Tarih ile de bağlantılı olmakta olan epigrafi, tarihe yardımcı olan bir yan dal olduğu bilinmektedir.

Epigrafya Neyi İnceler?

Anıtların üstünde bulunmakta olan yazılar incelenmektedir Epigrafi biliminde. Aynı zamanda kitabelerde incelenmektedir. Bu yüzden de epigrafya tarihe yardımcı olmakta olan önemli bir bilim olmaktadır. Epigrafya bilimi, aynı zamanda bir başına çalışmamaktadır. Filoloji ve paleografi bilimlerinin yardımları ile beraber çalışmaktadır. Epigrafi bilimi aynı zamanda yüzeyi sert olan yerlere yazılmış olan bütün yazıları incelemektedir, yalnızca sikke üstünde bulunan yazıları incelemez. Yalnızca anıtlar kastedilmez sert yüzey denerek. Bu grupta; tahtalar, taşlar, seramikler ve mermerlerde yer almaktadır.

Epigrafi Açılımı Nedir?

Epigrafi sözcüğünün açılımı ise kaydetmek, üstüne yazmak olmaktadır. Yazıt bilimi olarak Türkçeye geçmiştir. Epigrafi bilim dalında sikke hariç mermer, tahta, metal, taş ve seramik maddelerinin üstüne yazılan eski Yunanca ya da Latince dillerini okumak gerekmektedir.

Epigrafia Temelleri Nedir?

Helence bir sözcük olan epigrafi kaydetmek, üzerine yazmak anlamına gelen ‘Epigraphein’ fiili ile yazıt anlamına gelmekte olan ‘Epigraphe’ sözcüklerinden gelmektedir. Paleografi ve filoloji bilim dalları ile de birlikte çalışmaktadır. Çoğu yazıt eksik, kırık ya da zedelenmiş olmaktadır. Söz konusu olan eksik yerleri de bu yazıtlar üzerine çalışmakta olan kişi tamamlayıp, metinlerin asıl hallerine yakın olması için çabalar. Yazıtta bulunan eksikliklerin durumu ve işi yapmakta olan kişinin deneyimine bağlı olarak yazıt hakkında isabetli tamamlamalar gerçekleşmektedir.

Epigrafia Latince Nedir?

Epigrafia Latince anlamını ne kadar da araştırsak maalesef anlamını tam olarak bulamadık. Fakat Fransızcadan dilimize geçen epigrafya kelimesi, Türkçesi yazıtlar ile alakalı uzmanlık dalı olmakta ve eski Yunancada bu kelime son yazı, mezar yazıtı kelimelerinden gelmektedir.

Yorumlar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

En Çok Okunan Haberler

BİLİM Kategorisinde Öne Çıkanlar

İlginizi Çekebilir