Çocuk Hakları Sözleşmesi Nedir?

Çocuk Hakları Sözleşmesi Nedir?
28.08.2021 17:30
Çocuk Hakları Sözleşmesi’ ne göre 18 yaşından küçük tüm bireyler çocuktur. Çocuk hakları sözleşmesi nedir, hangi ülkeler imzalamıştır, imzalamayan ülkeler hangileridir? Çocuk hakları sözleşesinin amacı nedir, kaç maddedir, ne zaman imzalanmıştır?

Çocuk Hakları Sözleşmesi’ ne göre 18 yaşından küçük tüm bireyler çocuktur. Bu nedenle tüm çocukların yaşaması, gelişmesi, aralarında ayrım gözetilmemesi ve çocukların yüksek yararının gözetilmesini temel alır. Çocuk katılımını ön planda tutar ve çocuklara özgü hakların tümünü içerir. Çocuk Hakları Sözleşmesi’ ne göre çocukların ırkı, dili, dini, cinsiyeti, siyasal düşüncesi, etnik kökenleri ve statülerine göre hiçbir şekilde ayrım yapılamaz. Her durumda önce çocukların yararı düşünülür. Devlet çocukların koruma ve bakımını yerine getirmelidir. Çocukların güvenliğini ve sağlığını korumalıdır. Çocukların her durumda kendilerini ifade edebilmeye hakları vardır. Çocuklar her türlü şiddetten, ihmalden, istismardan korunmalıdır. Çocuklara en iyi sağlık hizmetini verilmeli ve eğitimde de fırsat eşitliği tanınmalıdır. Ayrıca bu sözleşmeye göre çocukların boş vakitlerinde dinlenmeye ve sosyal- kültürel etkinliklere katılabilmeye hakları vardır. Çocuk Hakları Sözleşmesi 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilmiştir. 196 ülke tarafından benimsenmiş ve yürürlüğe girmiştir. Türkiye’ de de 14 Ekim 1990 tarafından imzalanmış ve 27 Ocak 1995 ‘ te yürürlüğe girmiştir.

Çocuk Hakları Sözleşmesi Nedir?

Çocuk hakları sözleşmesi 18 yaşından küçük bireylerin yaşaması, gelişmesi, yararının gözetilmesi ve ayrımcılık yapmadan korunması amacıyla imzalanmış bir sözleşmedir. Her durumda çocukların katılımını temel alır, çocukları birey olarak kabul eder ve çocuklara ait tüm hakları içerir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabule dilmiştir ve 196 ülkede benimsenmiştir.

Çocuk Hakları Sözleşmesini Hangi Ülkeler İmzalamıştır?

Çocuk Hakları Sözleşmesi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilmiş ve imzalanmıştır. Daha sonra ise 196 ülkede benimsenmiş ve yürürlüğe girmiştir. Sadece Amerika ve Somali tarafından kabul edilmemiştir. Türkiye’ de 27 Ocak 1995 yılında yürürlüğe girmiştir.

Çocuk Hakları Sözleşmesi İmzalamayan Ülkeler Hangileridir?

Çocuk Hakları Sözleşmesi 18’ den küçük tüm bireylerin kırılgan ve savunmasız olduğunu ortaya koyan ve bu nedenle tüm çocukların korunması, gelişmesi ve yararının gözetilmesini amaçlayan bir sözleşmedir. Bu sözleşme birçok ülke tarafından kabul edilmiş, benimsenmiş ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşmeyi kabul eden ülkelerde çocuklar birey olarak sayılıyor ve tüm hakları gözetilmektedir. Ancak sadece Amerika ve Somali tarafından kabul edilmemiştir. Amerika 1990 yılında bu sözleşmeye imza atmıştır fakat tam olarak benimsemiştir.

Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin Amacı Nedir?

Çocuk Hakları Sözleşmesi’ nin amaçları; çocukların tüm haklarının gözetilmesi, korunması ve yaşamasıdır. Bu sözleşmeye göre her çocuğun ailesi ile yaşamaya hakkı vardır. Ancak aile çocukla ilgili sorumluluklarını yerine getiremiyorsa devlet el atmalıdır. Çocuğun barınma, beslenme, sağlık ve eğitim gibi ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Çocuklar fikirlerini özgürce dile getirebilirler. Kendilerini ilgilendiren her konuda söz sahibi olmalıdırlar. Arkadaşlarıyla toplanabilirler, sosyal ve kültürel etkinliklere katılabilirler, kitle iletişim araçlarına ulaşabilmelidirler. Ayrıca bu sözleşmeye göre hiç kimse çocuklara zarar veremez, şiddet uygulayamaz, istismar edemez ve onur kırıcı davranışlarda bulunamazlar.

Çocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir?

Çocuk Hakları Sözleşmesi 45 maddeden oluşur. Bu sözleşmeye göre 18 yaşından küçük bireyleri çocuk olarak kabul eder. Çocukların dili, dini, ırkı, cinsiyeti, inancı ve görüşü ne olursa olsun her çocuk eşittir. Çocukların her durumda ve koşulda yüksek yararları gözetilmelidir. Her çocuğun bir isme, vatandaşlığa sahip olma hakkı vardır. Her çocuğun ailesiyle yaşamaya hakkı vardır. Eğer aile çocuğa bakamıyorsa devlet çocuğa bakmakla yükümlüdür. Çocukların beslenme, barınma, eğitim, sağlık ve güvenlik ihtiyaçları karşılanmalıdır. Ayrıca her çocuk sosyal, kültürel etkinliklere katılabilmeli ve kendisini geliştirebilmelidir.

Çocuk Hakları Sözleşmesi Ne Zaman İmzalanmıştır?

Çocukların yüksek yararını ve her durumda ayrımcılık yapılmadan gözetlenmesini amaçlayan Çocuk Hakları Sözleşmesi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde imzalanmış ve benimsenmiştir. Türkiye’ de ise 27 Ocak 1995 tarihinde imzalanmış ve yürürlüğe girmiştir. 

Yorumlar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

İlginizi Çekebilir