Avrupa Birliği Projeleri Hakkında Merak Edilen Bilgiler

Avrupa Birliği Projeleri Hakkında Merak Edilen Bilgiler
20.08.2021 15:30
Eş güdümlü olan eylemleri arttırmak amacıyla Avrupa Birliği tarafından kurulmuş olan projelere verilen isimdir. Bizler de Avrupa birliği projeleri ile yurtdışı, fonları için proje nasıl hazırlanır?, Avrupa birliği projelerinde çalışmak, proje danışmanlık, proje ilanları ve avrupa birliği projeleri nelerdir? sorularının cevaplarını sizler için araştırdık.

Eş güdümlü olan eylemleri arttırmak amacıyla Avrupa Birliği tarafından kurulmuş olan projelere verilen isimdir. Politika ve ekonomi dışında kültürel, sağlık, sosyal, teknolojik ve eğitim bakımından birçok alanda gelişim hedeflenmektedir. Avrupa Birliği Komisyonu’na bağlı olan bu projeler bütçesi Avrupa Birliği’nden karşılanmaktadır. Dış ilişkilere ve kültürler arası diyalogların kuvvetlendirilmesi için yapılan projelerden sorumlu olan kurum ise Avrupa Birliği Komisyonuna bağlı olarak Genel Müdürlüklerdir. AB Projesi yazma becerisine sahip olmak ve proje yönetim eğitimini almak isteyen Avrupa Birliği’ne üye olan ülkeler ve aday üye olan ülkelerin vatandaşları alabilmekte ve yasal prosedürleri yakından tanıyabilme imkanına sahip olmaktadır.

Avrupa Birliği Projeleri ile Yurtdışı

Avrupa Birliği’nin genel olarak yüksek miktara fon ayırarak yaptığı pek çok program bulunmaktadır. Kendi projelerini hazırlayıp proje düzenlemek için başvuran derneklere dağıtılan bu bütçe sayesinde birçok Avrupa Birliği üyesi ülkelerde projeler bulunmaktadır. Bunların en bilinenleri arasında Erasmus Gençlik Programıdır. Bu projelerin oluşması kısaca özetlenecek olursa; AB üyesi bir ülkedeki bir kurum veya kuruluş bir proje hazırlamak üzere farklı ülkelerden belirli sayıda öğrenciyi toplayıp projeyi hayata geçirmek istiyor. Avrupa Birliği Komisyonu’na başvurup onay aldıktan sonra komisyon tarafından fonlanan kurum ve kuruluş projeyi gerçekleştirmesi olanak sağlayacak kişi ve katılımcıları aramaya koyuluyor. Ülkesinde ve diğer ülkelerdeki derneklere ve internet sitesine proje başvurularıyla ilgili gerekli bilgileri paylaşıyor ve katılımcılarını bekliyor. Başvuruyu yapan kişiler katılımcı olarak projeye seçilirlerse belirli bir süre aralığında masrafları proje tarafından karşılanarak projenin gerçekleştirilmesi aşamasına katılıyorlar.

Avrupa Birliği Fonları İçin Proje Nasıl Hazırlanır?

Avrupa Birliği tarafından fonlanmak isteyen kurum veya kuruluş öncelikle bir proje hazırlamalıdır. İlk adım olarak proje konusu seçilmelidir. Seçilecek proje konusu ana kaynak ve ihtiyaca dayalı olmalıdır. Bunun sebebi projenin sonunda bir ihtiyacın veya sorunun giderilmesi veya çözüme kavuşturulması amaçlanmaktadır. Projenin konusu genelde projeyi yazan kişinin karşılaştığı problemlere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Projeyi hazırlama basamakları ise şu şekildedir;

·        Analiz: Proje sorunuyla ilgili kapsamlı bir durum değerlendirmesi yapılır. Hassas ve bilgi gerektiren konularda hükümet politikaları, sosyal ve kültürel yapıların verileri, istatiksel veriler ve ekonomik göstergeler sorunun temellendirilmesine kullanılabilir. Paydaş analizinde projedeki hedef kitle doğru şekilde belirlenmelidir. Sorun analizi kısmında problemin ana kaynağı ortaya çıkarılır ve proje buna göre hazırlanır.

·        Fonlama: Önemli olan fonlama projenin amaca ulaşabilmesi için gerekli noktalardan bir tanesidir. Belirli seviyede maddi ihtiyaç fon sağlayan Avrupa Birliği tarafından karşılansa da belirli yasal beklentileri karşılamak zorunludur. Projeyi hazırlayan kişinin gider kalemini gerçekçi bir şekilde hazırlayıp sunması ve çözümlemeye kısa yolda az maliyetle ulaşması gereklidir.

·        Planlama: Projelerde önemli olan noktalardan bir diğeri faaliyet ve zaman planlamasının yapılmasıdır. Projenin başlama ve bitiş tarihi net olarak belirli olmalıdır. Bu tarihler içerisinde faaliyetlerin nasıl olacağı da belirlenmelidir. Bu planın oluşturulabilmesi için proje döngüsü eğitimi alınarak beceri edinilmelidir.

Avrupa Birliği Projelerinde Çalışmak

Yerel yönetimler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, üniversiteler, sendikalar gibi birçok kuruluş tarafından geliştirilen projeye Avrupa Birliği tarafından destek sağlanmaktadır. Fakat bu desteğin sağlanabilmesi için finanse edilen projelerin özgün kurallara sahip olması gereklidir. Bu nedenle projelerin yönetimi ve uygulanması için uzman kişilere ihtiyaç duyulmaktadır. Kariyer hedefleri noktasında geliştirilen AB Proje Yönetimi Uzmanlığı Eğitim Programı bu alandaki ihtiyacın karşılanmasına yönelik oluşturulmuştur. Alınan bu eğitim sonrasında AB proje yönetimi eğitim sertifikalarına sahip olacak kişiler AB projeleri hakkında veya proje hazırlama da deneyim sahibi olabileceklerdir.

Avrupa Birliği Proje Danışmanlık

Avrupa Birliği proje ve programlarında danışmanlık hizmetlerinde genel olarak şu hizmetlere verilmektedir;

ü Proje geliştirme

ü Teklif hazırlama

ü Proje uzmanlarının tedariği

ü Proje geliştirme ve uygulama

ü Proje ve program izleme, değerlendirme

ü Satın alma ve hibe yönetimi

ü Proje finansmanı

ü Etki analizi

ü Harcama teyidi

Avrupa Birliği Proje İlanları

Ø Campus İstanbul Eğitim Programı

Ø Tübitak 1512 Girişimcilik Destek Programı

Ø Tek Pazar Programı

Ø Kent Bahçeleri

Ø Ankabiggi 2021

Ø MSCA ve Vatandaşlar Çağrısı

Ø Bulaşıcı Hastalıkların İzlenmesi ve Kontrolü

Ø Çocuklar İçin Adalet Sağlanması

Ø Ceza Yargılama Sisteminin Etkililiğin Arttırılması

Avrupa Birliği Projeleri Nelerdir?

v Erasmus

v Ufuk Avrupa

v Avrupa Dayanışma Programı

v Yaratıcı Avrupa

v Gümrükler

v Vergilendirme

v Sivil Koruma Mekanizması

v Dijital Avrupa

v Yatırım AB

v AB Sahtecilikle Mücadele

v Uzay

v Avrupa Sosyal Fonu

v Adalet

v Haklar ve Değerler

Yorumlar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

İlginizi Çekebilir