Akciğer Kanseri Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Akciğer Kanseri Ameliyatı Nasıl Yapılır?
15.03.2023 03:05
Akciğer kanseri ameliyatı nasıl yapılır? Akciğer kanseri çeşitleri nelerdir? Akciğer kanseri genetik midir? sorularının cevaplarını sizler için araştırdık.

Akciğer kanseri ameliyatı nasıl yapılır?

Akciğer hastalıkları bazen tüm lobları bazen de belirli bölge ve lobları tutmaktadır. Bu yüzden akciğer ameliyatlarında farklı yöntemler kullanılabilir.

Burada kullanılan yöntemlerden ilki endoskopik kapalı akciğer ameliyatı(ETS) yöntemidir. Bu yöntemde kaburgalar arasından 1 cmlik 2 veya 3 kesiklerden göğüs boşluğuna girilir. Endoskopik kameranın görüntüsü ekrana yansıtılır, kesilerden içeriye özel cerrahi aletler ilerletilerek gerçekleştirilir.

Diğer kapalı akciğer ameliyatı olan torakoskopi, açık ameliyatı kaldıramayacak ve solunum kapasitesi düşük olan hastalardan kullanılan yöntemdir. Bu yöntemde torakoskop adında özel bir cihaz kullanılır. Bu cihaz plevra boşluğunu aydınlatarak incelenmesi sağlamaktadır. Böylelikle plevrada oluşan yapışıklıkların giderilmesi, su toplanması gibi sorunlar önlenmektedir.

Açık akciğer ameliyatında(Torakotomi) göğüste büyük bir kesi açılır. Ameliyat esnasında akciğer direkt görülebilmektedir. Bu yöntemde akciğerin bir kısmı ya da tamamı alınabilir. Genel anestezi altında yapılan açık ameliyatla da ise anestezi verilen hasta yan yatırılır ve kürek kemiğinin altından bir kesi atılır.

Akciğer Kanseri Çeşitleri Nelerdir?

Akciğer kanseri çeşitleri nelerdir?

Akciğer kanseri, genellikle hücre tipine göre sınıflandırılır. En yaygın türleri şunlardır:

Non-Küçük Hücreli Akciğer Kanseri: Non-küçük hücreli akciğer kanseri, akciğer kanserlerinin yaklaşık %85'ini oluşturur. Bu tür kanserler, hücreleri büyük ve yuvarlak olan kanserlerdir. Non-küçük hücreli akciğer kanseri üç alt tipe ayrılır: Adenokarsinom, skuamöz hücreli karsinom ve büyük hücreli karsinom.

Küçük Hücreli Akciğer Kanseri: Küçük hücreli akciğer kanseri, akciğer kanserlerinin yaklaşık %15'ini oluşturur. Bu kanser türü, hızlı büyüyen hücrelerden oluşur ve genellikle sigara içenlerde görülür.

Diğer nadir görülen akciğer kanseri türleri şunlardır:

Bronşioloalveolar karsinom

Mukoepidermoid karsinom

Adenoskuamöz karsinom

Karışık tümörler (karsinosarkom gibi)

Karsinoid tümörler (akciğer kanseri değil, fakat akciğerdeki bazı hücrelerden kaynaklanan kanser benzeri tümörlerdir)

Akciğer Kanseri Genetik Midir?

Akciğer kanseri genetik midir?

Akciğer kanseri, genetik etkenlerin de rol oynadığı bir hastalıktır. Bazı insanların genetik yatkınlığı nedeniyle akciğer kanseri geliştirme riski daha yüksek olabilir. Özellikle ailede akciğer kanseri öyküsü olan kişilerin bu riski daha fazla artabilir.

Bununla birlikte, çoğu akciğer kanseri vakası sigara içimi gibi dış etkenlerin neden olduğu DNA hasarlarından kaynaklanır. Sigara dumanı, toksinler, radyasyon ve diğer zararlı maddeler, DNA hasarı ve mutasyonlarına neden olabilir. Bu hasarlı DNA, normal hücrelerin kontrolü dışında büyümesine ve kanserli hücrelere dönüşmesine neden olabilir.

Bazı akciğer kanseri vakalarında, kanserli hücrelerde belirli gen mutasyonları saptanabilir. Bu mutasyonlar, kanserli hücrelerin büyümesini hızlandırabilir veya kanser hücrelerinin ölümüne yol açan normal hücre mekanizmalarını engelleyebilir. Bu mutasyonlar, bazı akciğer kanseri tedavilerinde hedef alınabilir ve tedaviye daha iyi yanıt verilmesini sağlayabilir.

Sonuç olarak, akciğer kanserinin genetik faktörlerin yanı sıra sigara içimi gibi dış etkenlerden de kaynaklanabileceği unutulmamalıdır. Sigara içimi gibi dış etkenlerin kontrol altına alınması, akciğer kanseri riskini önlemek için en önemli adımdır.

Yorumlar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

İlginizi Çekebilir