YSK Anayasanın Hangi Bölümündedir?

YSK Anayasanın Hangi Bölümündedir?
21.02.2023 22:35
YSK anayasanın hangi bölümündedir, başkanı kimdir, görev süresi nedir? YSK’ da memur olabilmek için yapılması gerekenler, YSK yönetmelik çıkarabilir mi, üye seçimi ne zaman yapılır, hangi bakanlığa bağlıdır? Yüksek Seçim Kurulu olan YSK hakkında merak edilen detaylara yazımızda sizler için yer verdik.

YSK anayasası 1982 Anayasasının 79.maddesinde düzenlenmiş bir anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasasının “Cumhuriyet’in Temel Organları” bölümünde yer almaktadır. “ Seçimlerin genel yönetim ve denetimi“ başlığında anayasal bir kurum olarak düzenlenmiştir.

YSK başkanını Kim Seçer?

YSK hakkında merak edilen detaylardan biri de YSK başkanını kimin nasıl seçtiği yönündeki sorulardır. YSK başkanını kurul üyeleri seçmektedir. YSK başkan ve vekilini kendi içlerinden çıkardıkları adaylar doğrultusunda oylar ve seçerler. Üyelerin beş tanesi Danıştay’dan altısı Yargıtay’dan seçilir. Kendi aralarında yapılan seçimlerde, üye tamsayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile başkan ve vekili belirlenir.

YSK Başkanı Görev Süresi Nedir?

YSK Türkiye’deki seçimlerin genel yönetim ve denetimini sağlayan bir üst kuruldur. Seçimle ilgili yapılabilecek her türlü itirazın muhatabı da YSK’dır.  YSK üyeleri arasında yapılan seçimlerle bir başkan ve başkan vekili seçilir. Her YSK başkanının görevde kalma süresi aynıdır. Her 6 yılda bir seçimler tekrarlanır. Ancak seçilen başkan tekrardan oy ile seçilebilir.

YSK Yönetmelik Çıkarabilir Mi?

Yönetmelik çıkarma kanunu anayasamızın 123.maddesinde tarif edilmiştir. Buna göre Cumhurbaşkanı başta olmak üzere bakanlıklar ve kamu tüzel kişilikleri kendi görev alanları ve yetkilerini ilgilendiren konularda, Cumhurbaşkanlığına ve Türk kanunlarına aykırı olmamak kaydıyla yönetmelik çıkarabilirler. Ancak YSK’nın yönetmelik çıkartmak gibi bir hakkı bulunmamaktadır.

YSK’ da Memur Olmak İçin Yapılması Gerekenler Nelerdir?

YSK memuru olabilmek için bazı özel ve genel şartları sağlıyor olabilmek gerekmektedir. Başvuru yapmak isteyen adaylar www.ysk.gov.tr üzerinden başvuru ekranlarına ulaşabilirler.

. TC vatandaşı olmak

. KPSS’ den 70 ve üzeri bir puana sahip olmak

. Kamu haklarından mahrum olmamak

. Adli Sicil Kaydının bulunmaması

. Askerlikle ilişkisi bulunmamış olmak

. 35 yaşını doldurmamış olmak

. Veri hazırlama ve kontrol ya da zabıt katipliği kadrosuna atanabilmek için en az lise veya dengi okul mezunu olmak

Başvuru yapmak istediğiniz kadronun özel ve genel şartlarınawww.ysk.com adresinden ulaşabilirsiniz.

YSK Üye Seçimi Ne Zaman Yapılır?

Yüksek Seçim Kurulu yani YSK’nın üyeleri yedi asıl ve dört yedek olacak şekilde belirlenmiştir. YSK üyesi olabilmek için oylamaya katılanların salt çoğunluğunu elde etmek gerekmektedir. YSK üyeleri görev süreleri dolsa bile yerlerine yeni üyeler seçilene kadar görev sürelerine devam ederler. Ayrıca ömür boyu dokunulmazlık hakkı elde ederler. YSK üyelerinin görev süresi 6 yıldır.

YSK Hangi Bakanlığa Bağlıdır?

YSK kanunlara uygun olarak hareket eden, yönetim ve denetim işlerinin adil ve şeffaf bir şekilde yürütülmesini amaçlayan, yolsuzluk, şikayet ve itirazları inceleme altına alan ve seçim olarak karara bağlayan bir kurumdur. YSK’ nın temek görevleri 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 79. Maddesinde yer almaktadır. Yetki alanı oldukça geniş bir kurumdur. Karma egemen bir anlayışın hakim olduğu üst bir yargı makamıdır. YSK en son kararı veren ve kararları kesin olan Yüksek Seçim Kuruludur.

 

Yorumlar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

İlginizi Çekebilir