Tenasüp Sanatı Nedir?

Tenasüp Sanatı Nedir?
06.10.2022 20:10
Tenasüp, çoğu insanın daha önceden duyduğu ama ne anlama geldiğini bilmediği bir kelimedir. Tenasüp sanatı nedir, kelime anlamı nedir? Tenasüp ile ilgili örnekler, tenasüp ve insicam ne demektir? Sorularının cevaplarına yazımızda yer verdik…

Tenasüp sanatı anlam bakımından ilişkili sözcükleri kullanma sanatı. Zıtlıklar birlikte kullanılamaz. Divan şairleri Tenasüp sanatında çeşitli bilimsel terimlerin, mitlerin, tarihlerin, Mesnevi kahramanlarının, hayvanların, bitkilerin ve çiçeklerin adlarını özgürce kullanmışlardır.

Tenasüp Kelime Anlamı Nedir?

Tenasüp kelime anlamı sıkça araştırılmaktadır. Bu noktada konu hakkında açıklama yapacak olursak; tenasüp aralarında uygunluk bulunma, birbiriyle orantılı olma, birbirine yakışma, oran anlamlarına gelmektedir.

Tenasüp ile İlgili Örnekler

Aşk derdiyle hôşem el çek ilâcumdan tabîb

Kılma dermân kim helâküm zehri dermânundadur

Yukarıdaki beyitte dert, ilaç ve tabib(doktor) sözcükleri birbirleriyle ilişkilidir.

Bir gemi yanaştı Samsun’a sabaha karşı,

Selam durdu kayığı, çaparası, takası,

Selam durdu tayfası.

Yukarıda yer alan şiirdeki “Gemi, kayık, çapara, taka, tayfa” sözcükleri anlam açısından alakalı kelimelerdir.

Yine bahar geldi, bülbül sesinden

Sada verip seslendi mi yaylalar

Yukarıdaki dizelerde yer alan bahar, bülbül ve yayla kelimeleri birbiriyle ilgili olduklarından burada tenasüp sanatı vardır.

Ne nergis, ne leylak, ne lale ne gül;

Hepsiyle dolu bir selesin güzel

Yukarıda yer alan “nergis, leylak, lale ve gül” sözcükleri bir çiçek ismi olduğundan uygunluk yani tenasüp bulunur.

Arım, balım, peteğim,

Gülüm, dalım, çiçeğim,

Bilsem ki öleceğim,

Yine seni seveceğim.

Yukarıdaki “arım, balım, peteğim” ile “gül, dal, çiçek” kelimeleri kendi içlerinde birbiriyle alakalı kelimelerdir. Bu örnekte olduğu gibi bu türde birbiriyle alakalı sözcüklerin bir arada kullanılmasına tenasüp denir.

Lâleyi, sümbülü gülü hâr almış,

Zevk u şevk ehlini âh u zâr almış.

Yukarıdaki beyitte yer alan “lale, sümbül ve hâr(diken)” sözcükleri birbiriyle alakalı olduklarından bu sanata örnek olan bir beyittir.

Artık demir almak günü gelmişse zamandan

Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan

Yukarıdaki dizelerde yer alan “demir, gemi, liman” sözleri birbiriyle alakalı olduklarından burada tenasüp sanatı bulunur.

Tenasüp ve İnsicam Ne Demektir?

İnsicam kelimesinin sözlük anlamı akıcılık ve kalıcılıktır. Literatürde ifade güzelliği anlamında kullanılır. TDK'ya göre insicam kelimesinin farklı anlamları vardır. Orijinal anlam: yapı veya oluşumdaki mükemmellik. İkinci anlam: üslubu akıcı ve kendini güzel bir şekilde ifade edebilen. Tenasüp ise tekrarlı sözcüklerden oluşan güzel akışa önem veren sanattır

Yorumlar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

İlginizi Çekebilir