Osmanlıda Lise Dengi Okullara Verilen Ad Neydi?

Osmanlıda Lise Dengi Okullara Verilen Ad Neydi?
01.12.2022 22:42
Osmanlı Devleti Orta Çağ’dan Yakın Çağa kadar varlık gösteren halen dünyanın en güçlü devletleri arasında gösterilmekte olan Osmanlı İmparatorluğu hakkında merak edilenler var. Osmanlıda lise dengi okullara verilen ad, belediye işlerine bakan kurum, çıkan ilk dini isyan nedir? Osmanlı devletinde çıkan ilk isyan, ilk gazete, en geniş sınırlan hangi padişah devrinde olmuştur? İşte detaylar.

Osmanlı Devleti eğitime son derece önem veren bir devlet anlayışına sahiptir. Eğitim hem İslami eğitim hem de bilimin bir arada verildiği eğitim anlayışıyla şekillenmiştir. Gayrı-i Müslimler ise İslami dersleri almak zorunda değildi. İslami eğitim sadece Müslümanların sorumlu tutulduğu derslerden oluşmaktaydı. Osmanlıda bugünün ortaöğretim düzeyine karşı gelen okullarına “Rüştiye“ lise düzeyine denk gelen okullarına ise “İdadi“ adı verilmekteydi.

Osmanlıda Belediye İşlerine Bakan Kurumun Adı Neydi?

Osmanlı İmparatorluğu, merkezci yöntemin anlayışıyla yönetilen düzenli bir devlettir. Her kurumun başında bir yetkili ve o yetkililerde direkt olarak padişaha bağlı şekilde görev yaparlardı. Osmanlı Devletinde bugünün belediye işlerine bakan kurumun adı, Şehremidir.

Osmanlıda Çıkan İlk Dini İsyan Neydi?

Osmanlı, 11 yıl süren Fetret devri yaşamıştı. Fetret devrinde Osmanlı hükümdarı Yıldırım Bayezid’in 4 oğlunun arasında süren kargaşa ve iç karışıklıklar ile geçen dönemin ismidir. Bu kargaşa döneminden sonra Osmanlı Devletindeki bozulan ekonomi ve sosyal düzen bahane gösterilerek, ilk kez dini ve sosyal nitelikteki isyan olan Şeyh Bedrettin İsyanı çıkmıştır. Bu isyan bastırılmış ve Şeyh Bedrettin idam edilmiştir.

Osmanlıda Çıkan İlk İsyan Nedir?

Fatih Sultan Mehmet’in, küçük yaşta tahta geçirilmesi üzerine ll. Murat’a karşı yeniçeriler tarafından gösterilen tepkiden kaynaklanan bir isyandır. İsyanın adı “Buçuktepe“ isyanıdır. Bu isyandan sonra ll. Mehmet tekrardan tahta geçmiş ve yeniçerilerin ulufe (Osmanlı’da devlet bütçesinden askeri ve sivil kuruluşlara verdiği 3 ayda bir verilen maaştır) maaşlarına zam yaparak bastırılmıştır. Tarihte Osmanlıya karşı yapılan ilk isyan olarak yer almaktadır.

Osmanlıda Çıkarılan İlk Gazete Nedir?

Gazete devleti siyasi, ekonomik ve kültürel alanda halkı bilgilendirmek amacıyla, belirli aralıklarla yayınlanan, basın yayın organıdır. Dünyada ilk kez 17. Yüzyılın başlarında Avrupa’da varlık göstermiştir. Osmanlıda gazeteye Arapça kökenli bir kelime olan “ceride“ denilmekteydi. Tarihte ilk Türkçe olarak yayınlanan gazete Vekayi-i Mısriyye’dir.  Osmanlı’da çıkarılan ilk gazete 1831 tarihli Takvim-i Vakayi olarak kaydedilmiştir.

Osmanlıda En Geniş Sınırlar Hangi Padişah Döneminde Olmuştur?

Osmanlı Devleti Osman Gazi tarafından kurulmuş köklü ve yaklaşık 600 yıl boyunca 3 kıtada hüküm sürmüş, dünyanın en güçlü devletleri arasında gösterilen bir devlettir. Güçlü bir merkezi otoriteyle yönetilen Osmanlı devleti akıllı ve cesur padişahların arka arkaya tahta geçmesi sayesinde yıllar içerisinde dünyada büyük topraklar ve iktidar kazanmıştır. Askeriyeye, eğitime ve sosyal yaşantıya son derece önem veren Osmanlı devleti dönemindeki devletlere adeta örnek teşkil etmiş ve hayranlık uyandırmıştır.

Osmanlı Padişahları arasında en güçlü ve en ünlü padişahlardan biri olan dünyada “Muhteşem Süleyman“ adıyla bilinen Kanuni Sultan Süleyman babası Yavuz Sultan Selim’den almış olduğu devlet yönetimindeki toprak sayısını toplamda 48 sene süren hükümdarlık süresi boyunca 2 katına çıkarmıştır. Kanuni Sultan Süleyman kendisinden önceki toprak sınırlarını bu sayede en geniş sınırlara kadar genişletti. Bu zamana kadar Osmanlı topraklarının en geniş sınırı kabul edilen bu rakam son olarak lll. Murat döneminde en geniş sınırlarına ulaşmıştır.

 

Yorumlar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

İlginizi Çekebilir