Öğrenme Psikolojisi Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Öğrenme Psikolojisi Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?
23.07.2022 17:10
Öğrenme psikolojisi biçimlendirme nedir, öğrenme psikolojisi ceza türleri nedir, öğrenme psikolojisi davranışçı kuramlar nedir, öğrenme psikolojisi güdülenme nedir, öğrenme psikolojisi hümanistik kuram nedir, öğrenme psikolojisi performans nedir, öğrenme psikolojisi tanımı nedir vb. soruların cevabını yazımızda bulabilirsiniz.

Öğrenme Psikolojisi; öğrenmeyi meydana getiren etkenleri, öğrenmenin nasıl olacağını, öğrenmeyi etkileyen konuları, öğrenme zamanını, öğrenmedeki kişilerin değişiklilerini inceleyen eğitim psikolojisi alt kısmına verilen isimdir.

Öğrenme Psikolojisi Ait Olma Nedir?

Thorndike’a göre uyarıcı bir olay yer bulan iki şeyin birbirine ait olması, bu ikisi içerisinde çağrışımsal geçişi mümkün kılınmasıdır; fakat bitişik şekilde yan yana bulunan iki şeyin herhangi bir aitliği bulunmuyorsa bunun neticesinde çağrışım meydana gelmez. Örnek vermek gerekirse “Bihter çekici bir kadın, Adnan da anlayış sahibi bir erkek.” dediğimiz vakit kadın ve Adnan kelimeleri bitişik olmasına karşın herhangi bir çağrışım vermez. Çünkü kadın sözcüğü Bihter’i nitelendirir.

Öğrenme Psikolojisi Biçimlendirme Nedir?

Organizmaya davranışı daha çabuk bir biçimde kazandırabilmek adına her zaman hedef davranışa daha yakın davranışın pekiştirilerek hedef davranışın kazandırılmaya çalışmaktır. Edimsel şartlarına yoluyla bireye davranış kazandırılmasını denir.

Öğrenme Psikolojisi Ceza Türleri Nedir?

Ceza bulunduğu vakitce cezalandırılan davranış ortada olmaz. Ceza ortamdan kalktığı vakit baskı aşağısındaki davranış yeniden gösterilme eğilimi barındırır. Devamlı cezalandırılan organizma saldırgan olmaya meyil eder. İstenmeyen hareketin önlenmesi adına verilen ceza çoğunlukla bir başka istenmeyen davranışın doğmasına sebep olmaktadır.

·        Çocuğun arzu edilmeten davranışı gerçekleştirdiği ortamdan bir zaman uzaklaştırılmasıdır. Bunun niyeti çocuğu cezalandırmak olmaması gerekir, çocuğun konuyla ilgili düşünmesi ve tek kalması olmalıdır.

·        Desteklenmeyen davranışın yapıldığı ortamın düzenin değiştirilmesidir.

·        Çocuk istenmeyen davranışı kontrollü bir yerde bıkana ya da yorulana kadar yapar.

·        Cezaya karşı alternatif biçimde en iyi ve etkili zamandır. İstenmeyen hareketin görmezden gelinmesi sayesinde sağlanır. Yani bu davranış pekiştirilmemiş haldedir. İstenmeyen davranış görmezden gelinir istenen davranış yapılıyorsa onlar hemen pekiştirilir. Buna karşıt pekiştirme ismi verilir. Böylelikle organizma istenen ya da istenmeyen davranışı ayırt etmeyi öğrenmiş olmaktadır.

Öğrenme Psikolojisi Davranışçı Kuramlar Nedir?

Öğrenmede hayvan ve kişi hareketleri benzer şekilde yerlere davranışçı ve geliştirdikleri kuramlara davranışçı kuramlar adı verilir. Davranışçılar, öğrenmeyi uyarıcı ve davranış içerisinde bağ kurma işi şekilde görmektedirler. Bu nedenle davranışçıların genel ismi U-T (uyaran-tepki) şeklindedir.

Öğrenme Psikolojisi Güdülenme Nedir?

Güdü ve güdülenme kelimesi psikolojinin keşfetmiş olduğu en mühim kavramlar içerisindedir. Kişilerin ve hayvanların davranışlarının temel güdüler yatar. Nerede olunsa olunsun ve ne yapılırsa yapılsın, her hareketin altında bir güdü ya da güdüler zincirinin yattığı unutulmaz.

Öğrenme Psikolojisi Hümanistik Kuram Nedir?

Eğitimde kişisel değişikliklere önem verilir. İnsan özgür bireydir. Özgürlüğünü kaybetmemek adına ya da özgürlüğe ulaşmak adına gayret içerisindedir. Her kişi kendi seçimlerini yapabilmeli ve kararlarını alması gerekir.

Öğrenme Psikolojisi Performans Nedir?

Öğrenilenin görünür şekilde dönüşmesidir. Bilişsel öğrenme kurumları içerisinde kullanılır. Öğrenme zihinsel zamanlar içinde yer alır.

Öğrenme Psikolojisi Tanımı Nedir?

Öğrenme Psikolojisi; öğrenmeyi meydana getiren etkenleri, öğrenmenin nasıl olduğunu, öğrenmeyi etkileyen konularını, öğrenme zamanını, öğrenmedeki bireysel değişikliklerini inceleyen eğitim psikolojisi alt dalına verilen addır.

Yorumlar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

İlginizi Çekebilir