Makale Yazarken Kullanılan Kelimeler Nasıl Olmalı?

Makale Yazarken Kullanılan Kelimeler Nasıl Olmalı?
03.04.2023 16:53
Makale yazarken kullanılan kelimeler nasıl olmalı, dinlenecek müzikler nasıl olmalı, sayfa düzeni nasıl olmalı? Makale yazarken nelere dikkat edilmeli, giriş nasıl yazılır, kaynak gösterme nasıl olmalı? Makale yazmak hakkında en çok merak edilenlere yanıt bulduk. Detayları sizin için paylaştık.

Makale yazarken kullanılan kelimeler, okuyucunun anlaması kolay, açık ve net olmalıdır. Bunun yanı sıra, doğru ve uygun kelime seçimi, makalenin kalitesini arttırabilir. İşte makale yazarken kullanılan kelimelerin olması gereken özellikler:

Anlaşılır olmalı: Makalenin amacı, konusu ve argümanları, okuyucunun anlayabileceği şekilde açık ve net bir dille ifade edilmelidir. Karmaşık, ağır ve yabancı kelimeler yerine, sade ve anlaşılır kelimeler tercih edilmelidir.

Doğru ve uygun olmalı: Makalede kullanılan kelimeler, anlatılmak istenilen konuyla doğru ve uyumlu olmalıdır. Kelimelerin yanlış kullanımı veya uygun olmayan kelimeler kullanmak, makalenin güvenirliğini zedeleyebilir.

Özgün olmalı: Makale yazarken, süslü ve tekrarlanan kelimeler yerine, özgün kelimeler kullanmak makalenin kalitesini arttırabilir. Ayrıca, klişe ifadeler yerine özgün ifadeler kullanmak da makalenin kalitesini arttırabilir.

Akademik olmalı: Makalede kullanılan kelimeler, akademik bir dilde ve tonunda olmalıdır. Bununla birlikte, dilin akademik olması, karmaşık ve anlaşılması zor cümleler kullanılması anlamına gelmez. Aksine, akademik bir dilde yazarken de sade ve anlaşılır bir dil kullanmak önemlidir.

Dikkatli seçilmeli: Makalede kullanılan kelimeler, cümle yapısı, imla, dilbilgisi gibi unsurlar dikkatli bir şekilde seçilmelidir. Kelime seçiminde dikkatli olmak, okuyucuya net ve açık bir mesaj vermenizi sağlayabilir.

Sonuç olarak, makale yazarken kullanılan kelimeler, makalenin kalitesini arttırmak için önemlidir. Kelimelerin anlaşılır, doğru, uygun, özgün, akademik ve dikkatli bir şekilde seçilmesi, makalenin okuyucular tarafından kolayca anlaşılmasını sağlayabilir.

Makale Yazarken Dinlenecek Müzikler Nasıl Olmalı?

Makale yazarken dinlenecek müzikler, yazma sürecini destekleyecek ve odaklanmayı arttıracak müzikler olmalıdır. Genel olarak, makale yazarken dinlenen müzikler şunlardan oluşabilir:

Klasik müzik: Klasik müzik, odaklanmayı arttırmak ve zihni sakinleştirmek için en popüler müzik türlerinden biridir. Barok müzik, Mozart ve Beethoven gibi bestecilerin müzikleri, çalışırken konsantrasyonu arttırabilir ve yaratıcılığı teşvik edebilir.

Enstrümantal müzik: Enstrümantal müzikler, kelime içermemesi ve odaklanmayı arttırması nedeniyle makale yazarken tercih edilebilir. Piyano, keman, gitar gibi enstrümanlarla yapılan müzikler, sizi yazma sürecine odaklanmanıza yardımcı olabilir.

Doğa sesleri: Doğa sesleri, yazma sürecine rahatlatıcı bir etki sağlayabilir. Deniz dalgaları, kuş sesleri, orman sesleri gibi doğal sesler, sizi yazma sürecinde rahatlatabilir ve zihninizi dinlendirebilir.

Film müzikleri: Bazı film müzikleri, çalışma esnasında yaratıcılığı arttırabilir ve motivasyonu yükseltebilir. Epic ve motivasyonel müzikler, yazma sürecindeki zorluğu aşmanıza yardımcı olabilir.

Özetlemek gerekirse, makale yazarken dinlenecek müzikler, sizi yazma sürecine odaklanmanıza yardımcı olmalı ve odaklanmayı arttırmalıdır. Klasik müzik, enstrümantal müzikler, doğa sesleri ve film müzikleri, bu amaç için ideal müzik türlerinden bazılarıdır. Ancak, müzik seçimi kişisel tercihlere göre değişebilir, önemli olan sizi motive etmesi ve odaklanmanıza yardımcı olmasıdır.

Makale Yazarken Sayfa Düzeni Nasıl Olmalı?

Makale yazarken sayfa düzeni, okunabilirliği artırmak ve profesyonel bir görünüm elde etmek için önemlidir. İşte bir makale için ideal sayfa düzeni:

Kenar boşlukları: Sol, sağ, üst ve alt kenarlarda en az 2.5 cm'lik bir boşluk bırakılmalıdır. Bu, sayfanın dolu dolu görünmesini önler ve okunabilirliği artırır.

Yazı tipi ve boyutu: Makale yazarken Times New Roman veya Arial gibi standart bir yazı tipi kullanılmalıdır. Yazı boyutu genellikle 12 punto olmalıdır. Bu, okunaklılığı artırır ve profesyonel bir görünüm sağlar.

Satır aralığı: Makale yazarken 1.5 satır aralığı kullanmak, okunabilirliği artıracaktır. Bu, metnin yoğunluğunu azaltır ve okuyucunun metne daha rahatlıkla göz gezdirmesine olanak sağlar.

Başlıklar: Makalenin başlıkları, metnin yapısını açıklamak ve okuyucunun metni daha kolay anlamasını sağlamak için önemlidir. Başlıklar genellikle kalın, belirgin bir şekilde yazılır ve sayfada ortalanır.

Dipnotlar: Makalede kullanılan dipnotlar, ilgili kaynakları göstermek için önemlidir. Dipnotlar, sayfanın alt kısmında numaralandırılmış şekilde yazılır.

Sayfa numaraları: Makalede sayfa numaraları kullanmak, okuyucunun metinde gezinmesine yardımcı olur. Sayfa numaraları genellikle sayfanın sağ üst köşesinde veya alt ortasında yer alır.

Paragraflar: Makale yazarken paragraflar, metnin kolay okunabilir olmasını sağlar. Paragraflar, blok metin görünümünden kaçınmak için çift boşluk bırakılarak ayrılır.

Özetlemek gerekirse, makale yazarken sayfa düzeni, okunabilirliği artırmak ve profesyonel bir görünüm elde etmek için önemlidir. Kenar boşlukları, yazı tipi ve boyutu, satır aralığı, başlıklar, dipnotlar, sayfa numaraları ve paragraflar, makale yazarken ideal sayfa düzeni unsurlarıdır.

Makale Yazarken Nelere Dikkat Edilmeli?

Makale yazarken, dikkat edilmesi gereken bazı genel hususlar vardır:

Konu seçimi: Makale yazarken seçilen konunun okuyucuların ilgisini çekmesi, yeni bir şeyler sunması ve araştırmaya açık olması önemlidir.

Kaynak kullanımı: Makalede kullanılan bilgilerin doğru ve güvenilir kaynaklardan elde edilmiş olması gerekir. Ayrıca kaynakların doğru şekilde atıfta bulunularak kullanılması da önemlidir.

Dil kullanımı: Makale yazarken kullanılan dil, okuyucunun anlayabileceği şekilde açık, net ve anlaşılır olmalıdır. Ayrıca, dilin akıcı ve uyumlu olması da önemlidir.

Yapılandırma: Makale, bir giriş, ana bölümler, sonuç ve referanslar bölümlerinden oluşmalıdır. Bölümler arasında mantıklı ve açık bir bağlantı olmalıdır.

Dikkatli düzenleme: Makale yazdıktan sonra dikkatli bir düzenleme yapılmalıdır. Yazım, noktalama, dilbilgisi ve anlam hatası gibi hatalar düzeltilmelidir.

Okuyucu odaklı yazım: Makale, okuyucunun ihtiyaçlarına göre yazılmalıdır. Okuyucuların ilgisini çeken bir konu seçilmeli, bilgi akışı net ve anlaşılır olmalıdır.

Yaratıcılık: Makale yazarken yaratıcı olunmalı ve farklı bakış açıları sunulmalıdır. Bu, okuyucuların ilgisini çekmeye ve makalenin öne çıkmasına yardımcı olacaktır.

Özetle, makale yazarken doğru konu seçimi, doğru kaynak kullanımı, dil kullanımı, yapılandırma, dikkatli düzenleme, okuyucu odaklı yazım ve yaratıcılık gibi genel hususlara dikkat edilmelidir.

Makale Yazarken Giriş Nasıl Yazılır?

Makale yazarken giriş, okuyucunun ilgisini çekmek ve konuya giriş yapmak için önemlidir. Giriş bölümünde, konunun önemi vurgulanmalı, konuya neden ihtiyaç duyulduğu açıklanmalı ve makalenin amacı belirtilmelidir. Ayrıca, giriş bölümü, okuyucuya makalenin genel yapısını tanıtmak için kullanılabilir.

Giriş bölümünü yazarken, aşağıdaki adımlar takip edilebilir:

Okuyucunun ilgisini çekmek: Giriş bölümü, okuyucunun ilgisini çekecek bir açılış cümlesiyle başlamalıdır. Bu cümle, genellikle konuyla ilgili bir gerçeği veya ilginç bir istatistiği içerebilir.

Konunun önemi: Daha sonra, konunun önemi vurgulanmalıdır. Okuyucuya, konunun neden önemli olduğu, hangi sorunları çözebileceği veya neden üzerinde çalışıldığı hakkında bilgi verilmelidir.

Konuya giriş: Giriş bölümü, konuya giriş yapmak için kullanılabilir. Konuyla ilgili temel kavramlar, terimler ve bağlamsal bilgiler okuyucuya sunulmalıdır.

Makalenin amacı: Giriş bölümünde, makalenin amacı belirtilmelidir. Okuyucuya, makalenin ne hakkında olduğu, ne tür sorulara cevap aradığı ve ne tür bilgiler sunacağı hakkında bilgi verilmelidir.

Genel yapı: Son olarak, giriş bölümü, makalenin genel yapısını tanıtmak için kullanılabilir. Bu, okuyucuya, makalenin hangi bölümlerden oluştuğu ve hangi bölümün hangi bilgileri içerdiği hakkında bir fikir verir.

Özetle, makale yazarken giriş bölümü, konunun önemini vurgulayarak, okuyucunun ilgisini çekerek, konuya giriş yaparak, makalenin amacını belirleyerek ve makalenin genel yapısını tanıtarak yazılmalıdır.

Makale Yazarken Kaynak Gösterme Nasıl Olmalı?

Makale yazarken kaynak gösterme, kullanılan kaynakların doğru bir şekilde atıfta bulunularak belirtilmesidir. Bu, okuyucunun makalenin nereden bilgi alındığını anlamasını ve ilgili kaynakları takip etmesini sağlar.

Kaynak gösterme için genellikle kullanılan yöntemler şunlardır:

APA: Sosyal bilimlerde sıklıkla kullanılan bir kaynak gösterme yöntemidir. Yazarın soyadı, yayın yılı ve sayfa numarası (varsa) parantez içinde belirtilir.

Örnek: (Kılıç, 2021, s. 15)

MLA: Edebiyat ve beşeri bilimlerde sıklıkla kullanılan bir kaynak gösterme yöntemidir. Yazarın soyadı ve yayın yılı parantez içinde belirtilir.

Örnek: (Kılıç 15)

Chicago: Tarih ve sosyal bilimlerde sıklıkla kullanılan bir kaynak gösterme yöntemidir. Yazarın soyadı, yayın yılı, kitabın adı, yayınevi ve sayfa numarası belirtilir.

Örnek: (Kılıç 2021, The Art of Writing, Yayınevi, s. 15)

Kaynak gösterme işleminde, kullanılan kaynakların türüne (kitap, dergi makalesi, web sayfası vb.) göre farklı atıf yöntemleri kullanılabilir. Ayrıca, kullanılan kaynakların listesi de makalenin sonunda kaynakça bölümünde belirtilmelidir.

Kaynak gösterme işlemi, bir başkasının fikirlerini, bilgilerini veya eserlerini kullanırken intihal suçundan kaçınmak için de önemlidir. Bu nedenle, kaynak gösterme işleminin doğru ve düzenli bir şekilde yapılması önemlidir.

Yorumlar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

İlginizi Çekebilir