Kalpak Argoda Ne Demek?

Kalpak Argoda Ne Demek?
14.02.2023 23:07
Yergi, yargı, hakaret ve aşağılama ifadelerinin yer aldığı ortak bir uğraş alanına sahip aynı çevreye mensup kişilerin oluşturmuş olduğu yapay dile argo denilmektedir. Argo kelimeler arasında merak edilenleri sizin için araştırdık. Argoda kalpak, kiraz, Kezban ne demek? Argoda kaymak, kaplama, kapak atmak, lavuk ne demek? Detayları bu yazıda bulabilirsiniz.

Kalpak Türkçe de milli mücadelenin bir simgesi olarak görülen bir başlık tipidir. Genellikle kürk ile yapılmaktadır. Ancak kalpak kelimesinin argo karşılığına rastlayamadık.

Kiraz Argoda Ne Demek?

Kiraz divan edebiyatında kadın dudağını ifade etmek için kullanılan bir tabirdir. Argoda kelime anlamı olarak çok çeşitli ifadeler yer alsa da bu konuda net olamıyoruz. Kaynaklardan araştırdığımız kadarıyla kiraz “ kadın dudağı ya da kalçası “olarak ifade edilmektedir.

Kezban Argoda Ne Demek?

Kezban ismi Türkçe de kadın ismi olarak kullanılmaktadır. Argo kelimeler arasında çok sık duyduğumuz ve kadınlar için kullanılan bir aşağılama tabiridir. Argoda Kezban “ bakımsız, taşralı, erkeksi tavırlar sergileyen, giyinmesini bilmeyen, modernlikten uzak, cahil, kasabalı, toplum içinde kabullenmeyen “ manasına gelmektedir.

Kaymak Argoda Ne Demek?

Diğer konuşma dillerinde olduğu gibi bir kelime birden fazla manaya gelebilmektedir. Kaymak kelimesi de argoda birden fazla şeyi ifade etmek için söylenen ve çok yaygın bir şekilde kullanılan bir kelimedir. Gelin birlikte kaymak kelimesinin manalarına bakalım.

Kaymak 1. Anlam: Hakaret etmek, küfür etmek, hırpalamak, haddini bildirmek

Kaymak 2. Anlam: Cinsel ilişkiye girmek. (cinsel ilişkinin erkek tarafından argo biçimde tanımlanmasıdır)

Kaymak 3. Anlam: Çok güzel, temiz, pak

Kaplama Argoda Ne Demek?

Argoda kulağımızın aşina olmadığı ve çok sık duyduğumuz kelimeler vardır. Hiç bilmeyen kişiler argo kelimelerin neyi ifade ettiğini merak etmektedirler. Kaplama kelimesi de merak edilen bir diğer argo kelimedir. Kaplama kelimesi de argoda birden fazla mana taşıyan bir kelimedir. Şimdide kaplama kelimesinin anlamlarına daha yakından bakalım.

Kaplama 1. Anlam: Kendini beğenmiş, kendini üstün gören, nereden geldiğini unutmuş kimse

Kaplama 2. Anlam: İçi boş, kof

Kaplama 3. Anlam: Bir kişinin suçu olmadığı halde üzerine yıkılan suç, suç yıkma

Kapak Atmak Argoda Ne Demek?

Sadece argoda değil kabul görmüş konuşma dilimizde de sık sık kullandığımız bir deyimdir. Ancak bizim dilimize argo konuşma dilinden girmiştir. Anadolu’nun kentlerinde ortaya çıkan bir deyimdir. Genellikle hal dilinde kamu kuruluşlarında işe girmek ya da iyi bir okula girmek anlamında söylenmektedir. Argo bir deyim olan kapak atmak “yerini ve kendini sağlama almak “ anlamında kullanılmaktadır.

Lavuk Argoda Ne Demek?

Lavuk özellikle erkekler arasında kullanılan bir tanımlama yerme kelimesidir. Erkekler için aşağılama tabiri olarak kullanılmaktadır. Ayrıca lavuk kelimesinin argoda birden fazla anlamı bulunmaktadır. Bunun yöre ve söylem farklılıklarından dolayı olduğunu düşünmekteyiz. Gelin lavuk kelimesinin anlamlarına bakalım.

Lavuk 1. Anlam: Erkek çocuk

Lavuk 2. Anlam: Gereksiz ve boş konuşan kimse

Lavuk 3. Anlam: Hareketleri ve söyledikleri kimse tarafından önemli bulunmayan, önemsiz erkek

Yorumlar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

İlginizi Çekebilir