İstinaf Mahkemesi Sonucu Yargıtay'a Gider Mi?

İstinaf Mahkemesi Sonucu Yargıtay'a Gider Mi?
24.12.2022 19:21
İstinaf Mahkemeleri, davaların kararı beğenilmemesi durumunda kararı değiştirmek için başvurulan daha üst dereceli mahkemelerdir. İstinaf mahkemesi sonucu yargıtaya gider mi, nereye şikayet edilir, ne şekilde karar verebilir? İstinaf mahkemesi tedbir kararı, tahliye kararı verebilir mi? İstinaf mahkemesine başvuru şartları nelerdir?

İlk dereceli mahkemelerde alınan karardan, sanık taraf şikayet olursa mahkeme daha üst dereceli bir makam olan istinaf mahkemesine taşınmaktadır. İstinaf mahkemesi tarafından yapılan incelemesi sonucunda verilen karar, belli yasal koşullar varsa temyiz incelemesi için Yargıtay’a başvuruda bulunabilmektedir.

İstinaf Mahkemesi Nereye Şikayet Edilir?

İstinaf mahkemeleri, ilk dereceli hukuk ya da ceza mahkemelerinde alınan kararların bozulması için başvurulan daha yüksek dereceli bir mahkemedir. İstinaf mahkemelerinde alınan kararın bozulmasına ya da onanmasına karar verilmektedir. İstinaf mahkemesinde verilen kararı şikayet etmek için davayı yargıtaya taşımanız ya da başsavcılığa şikayette bulunmanız gerekmektedir.

İstinaf Mahkemesine Başvuru Şartları Nelerdir?

İlk dereceli mahkemelerde alınan kararlara itiraz etmek için istinaf mahkemelerine başvurulmaktadır. Hukuk davalarında alınan kararla itiraz etmek için kurulan istinaf mahkemelerine başvurmak için şartlar Hukuk Maddeleri Kanunu’nun 341. Maddesinde belirtilmiştir. İlk dereceli mahkemelerde verilen kararlarla ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz taleplerinin reddi ve bu taleplerin kabulü halinde, itiraz üzerine verilecek kararlara karşı istinaf mahkemelerine başvurulabilmektedir.

İstinaf Mahkemesi Ne Şekilde Karar Verebilir?

İstinaf mahkemeleri, ilk dereceli mahkemelerde alınan kararları incelemek için oluşturulan daha yüksek dereceli mahkemelerdir. İstinaf mahkemeleri, ilk dereceli mahkemede verilen kesin kararı doğru bulduysa onama ya da yanlış bulduysa bozma kararı alır. İstinaf mahkemesi kararı onarsa ceza olduğu gibi kalır, ancak cezayı bozarsa ilk dereceli mahkeme tarafından dava yeniden açılır. İstinaf mahkemesi ilk derece mahkemesinin kararını kaldırarak dosyayı tekrar açabilir, delil toplayabilir, duruşma yapabilir ve esas hakkında yeniden karar verebilme hakkına sahiptir.  

İstinaf Mahkemesi Tedbir Kararı Verebilir Mi?

İlk derece mahkemelerinde alınan ihtiyati tedbir talebinin reddedilmesi kararına karşı kanun yoluna gidilebilmektedir. Bu durumda bölge adliyesi, koşullar gerçekleşmişse istinaf başvurusunu kabul eder ve tedbir talebi hakkında bizzat karar verir. Karşı tarafa itiraz imkanı tanınmadan bölge adliyesine tedbir kararı verilmişse dava ilk derece mahkemesinde görülse bile bu karar karşı ilk derece mahkemede itiraz edilebilmektedir.  

İstinaf Mahkemesi Tahliye Kararı Verebilir Mi?

İlk dereceli bir davada verilen ceza kararını, istinaf mahkemesine giderek itiraz edebilirsiniz. İstinaf mahkemesi, ilk dereceli mahkemenin kararını bozma ya da onama kararı almaktadır. Alınan karar bozulduktan sonra dava ilk dereceli mahkeme tarafından yeniden açılır. Tahliye kararlarında istinaf yolu bulunmaktadır. Ancak istinaf yolunun açık olması tahliye kararını durdurmaz. Tahliyenin durdurulması için mutlaka tehiri icra ile mümkündür. Tahliye kararının durdurulabilmesi için sanığın 3 aylık kira bedelinin teminat olarak yatırılması zorunludur.

Yorumlar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

İlginizi Çekebilir