İstinaf Mahkemesi Dosya Durumu Açık Ne Demek?

İstinaf Mahkemesi Dosya Durumu Açık Ne Demek?
31.12.2022 19:47
İstinaf mahkemesi dosya durumu açık ne demek? İstinaf mahkemesi dosyayı nasıl inceler, en fazla ne kadar sürer? İstinaf mahkemesi esastan red ne demek, e devlette görünür mü, görüldü evrakı nedir? İstinaf mahkemesi genelde ne karar verir? İstinaf mahkemesi hakkında pek çok soru bulunur. Pek çok merak edilen sorunun yanıtlarını araştırıp bu yazımız da derledik.

Dosya durumu açık demek; dosyanızın inceleme aşamasında olduğunu ve henüz karara bağlanmadığı anlamına gelmektedir. Dosyanız hakkında mahkemece karar verildiğinde Uyap'da dosya durumu karara çıkmış olarak gözlemlenecektir. İstinaf sonuçlanması, karar duruşmasından sonra 1 ay içerisinde gerekçeli olarak kararın yazılması gerekir. Gerekçeli karar yazıldıktan sonra taraflara bildirilir ve istinaf süresi başlamış olacaktır.

İstinaf Mahkemesi Dosyayı Nasıl İnceler?

İstinaf mahkemesi, aleyhine istinaf başvurusu yapılan kararın kesin bir karar olup olmadığı, başvurunun süresinde yapılıp yapılmadığı, dilekçenin asgari şartlara sahip olup olmadığı, harç ve giderlerinin usulüne uygun yatırılıp yatırılmadığını incelemektedir.

İstinaf Mahkemesi En Fazla Ne Kadar Sürer?

İstinaf sonuçlanması, karar duruşmasından sonra 1 ay içerisinde gerekçeli olarak kararın yazılması sağlanır. Gerekçeli karar yazıldıktan sonra taraflara bildirilir ve istinaf süresi başlamış olacaktır. Eğer İstinaf süresi içerisinde başvuru yapılmaz ise dosya 2 ay da sonuçlanır.

İstinaf, yerel mahkemece verilen kararlara karşı başvurulan hem olay yönünden hem de hukuki yönden üst dereceli mahkeme tarafından denetlenmesini sağlayan bir kanun yolu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bölge adliye mahkemeleri tarafından yapılan istinaf incelemesi, genel olarak 1 ile 2 yıl arasında sürmesi mümkündür.

İstinaf Mahkemesi Esastan Red Ne Demek?

İstinaf başvurusunun dosya üzerinden esastan reddi durumunun gerçekleşmesi halinde, yerel mahkeme kararının yerinde olduğu, hükümde herhangi bir hukuka aykırılık olmadığı bölge adliye mahkemesi tarafından tespit edilmiş olduğu bilinir. Böylece ceza davasının istinaf incelemesi aşaması sonlandırılır.

İstinaf mahkemesi, bir üst derece mahkemesi olarak yerel mahkeme kararını denetlemesini gerçekleştirerek kararın usul veya esas açısından hiçbir eksiklik içermediği kanaatine varırsa istinaf başvurusunu reddediği bilinmektedir.

İstinaf Mahkemesi E Devlette Görünür Mü?

Dosyanız hakkında mahkemece karar verildiğinde Uyap'da dosya durumu karara çıkmış olarak gözlemlenecektir. Kararın üst mahkemelere başvurularak ya da başvurulmadan kesinleşmesi halinde ise dosya durumuna geçecektir. İstinaf yoluna başvurulması halinde dosya durumu istinafta olarak görülmesi gözlemlenir. E devlette görünürlüğü bilinmemektedir.

İstinaf Mahkemesi Görüldü Evrakı Nedir?

Mahkeme tarafından verilen bir kısım kararlar cumhuriyet savcısına görüldü yapılmak üzere gönderildiği bilinmektedir. Savcı dosyaya bakar ve görüldü kaşesiyle imzasını atmaktadır. Dosyada kamu adına itirazda bulunacaksa itirazı beklenir. Verilen kararın yapılan işlemin savcı tarafından görüldü/okundu/tebliğ alındı işlem anlamlarına gelmektedir.

İstinaf Mahkemesi Genelde Ne Karar Verir?

İstinaf mahkemesi, istinaf incelemesi ile yeniden bir karara varmaktadır. Teknik açıdan yerel mahkeme kararının bozulması veya onanması söz konusu olamaz. İstinaf mahkemesi, hukuk veya ceza davasını yeniden ele alarak yeni bir karara ulaşmaktadır.

İstinaf mahkemesi ceza davası ile ilgili yeniden yaptığı yargılama neticesinde, ya istinaf başvurusu hakkınsa “esastan red” kararı verir ya da ilk derece mahkemesinin hükmünü kaldırarak “yeniden hüküm” kararını vermektedir.

Yorumlar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

İlginizi Çekebilir