İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır?
29.12.2022 21:14
İhbar tazminatı genellikle işçinin haber verilmeden işten çıkarılması durumunda işverenin ödemesi gereken parayken bu durumun tersi de olabilir. İhbar tazminatı nasıl hesaplanır, peşin mi ödenir, talep etme şartları nelerdir, zorunlu mu? Çalışan ihbar tazminatı öder mi? Kaç aylık işçi ihbar tazminatı alabilir? İhbar tazminatı ile ilgili merak edilen soruları sizler için derleyip cevapladık.

İhbar tazminatı, bir işçinin işveren tarafından haber verilmeden ya da ihbar süresi bitmeden önce işten çıkarılması durumunda işverenin ödemesi gereken tazminattır. Aynı durumun tersi de geçerlidir. İhbar tazminatı hesaplanması ise kısaca; işçinin son aldığı brüt ücret üzerinden yapılmaktadır. Bu brüt ücreti haftalık olarak hesaplayarak, işçinin çalıştığı süreye göre doğan ihbar süresi ile çarpılmaktadır. Bu ücretten gelir ve damga vergisi kesilmektedir. Ardından alınacak tazminat tutarı belirlenmiş olur.

Çalışan İhbar Tazminatı Öder Mi?

Bir işveren, işçisini belirlenen sürelerde uyarmadan işten çıkarırsa ihbar tazminatı ödemek zorundadır. Bu durumun tam tersi yönde de gerçekleşme ihtimali vardır. Eğer bir işçi, işverene haber vermeden işten ayrılırsa ihbar tazminatı ödemek durumunda kalır. İş sözleşmesinin feshedilebilmesi için hangi taraf olduğu önemsiz olacak şekilde, işçinin kıdemine göre belirlenmiş sürelerde karşı tarafa bildirimde bulunmak zorundadır. İş Kanunu’nun 17. Maddesine göre bu süreler şöyledir;

·        Kıdemi 6 aydan az olan işçi 2 hafta

·        Kıdemi 6 ay ile 1 buçuk yıl arasında olan işçi 4 hafta

·        Kıdemi 1 buçuk yıl ile 3 yıl arasında olan işçi 6 hafta

·        Kıdemi 3 yıldan daha fazla olan işçi 8 hafta

Bu süreler içerisinde hangi taraf iş sözleşmesini feshetmek istiyorsa bildirimde bulunmalıdır. Yani kısaca çalışanlar da ihbar tazminatı ödemek durumunda kalabilirler.

İhbar Tazminatı Talep Etme Şartları Nelerdir?

İhbar tazminatı kısaca tarafların belirsiz süreli iş sözleşmelerine uymadan haklı bir neden olmaksızın fesih haklarını kullanması halinde ödenmesi gereken tazminattır. İhbar tazminatı talep edilebilmesi için bazı şartları bulunmak zorundadır. Bu şartlar şunlardır;

·        Belirsiz süreli bir sözleşme

·        İşçi ya da işveren bakımından haklı bir fesih sebebi

·        Kanunda öngörülen süreye uyulmadan is akdinin feshedilmiş olması

İhbar Tazminatı Peşin Mi Ödenir?

İhbar tazminatı, işverenin ya da işçinin bildirim yapmadan sınırsız iş sözleşmesini feshederek işten ayrılması ya da işten çıkarılması durumunda ödenmesi gereken tazminattır. Bir işçinin ihbar tazminatını ödeyerek işten hemen ayrılması gibi bir durum söz konusu değildir. Ancak bir işveren işten çıkarmak istediği çalışanını, ihbar tazminatı peşin bir şekilde ödeyerek işten çıkarma hakkına sahiptir.

İhbar Tazminatı Zorunlu Mu?

İhbar tazminatı, tarafların birbirlerine bir bildirimde bulunmadan işten ayrılması ya da işten atılması durumunda ödenmesi gereken tazminat çeşididir. Bu tazminat İş Kanunu’nun 17. Maddesinin 4. Fırkasında ödenmesi zorunlu kılınmıştır. Yani işveren ya da işçi, iş sözleşmesi bitmeden sözleşmeyi feshederse ihbar tazminatı ödemek zorundadır.

Kaç Aylık İşçi İhbar Tazminatı Alabilir?

İhbar tazminatı, İş Kanunu’nca verilmesi zorunlu kılınmış bir tazminat çeşididir. İhbar tazminatı alabilmeniz için işte belirli bir süre çalışmanıza gerek yoktur. İhbar süresi tamamlanmadan işten atılan her işçi ihbar tazminatı alma hakkına sahiptir. Ancak işte çalışma süreniz yani kıdeminize göre alacağını para azalmaktadır.

Yorumlar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

İlginizi Çekebilir