Hz. Nuh Kaç Yıl Yaşadı?

Hz. Nuh Kaç Yıl Yaşadı?
25.07.2022 15:18
Hz Nuh'un gemisi nerede bulundu, Hz Nuh'un kaç çocuğu vardır, Hz Nuh’un eşinin adı nedir, Hz Nuh gemisine kaç hayvan aldı vb. soruların cevabını yazımızda bulabilirsiniz.

Tanah'ta Nuh'un 950 yıl yaşadığına işaret edilir. Kur'an'da ise kaç yıl yaşadığı bahsedilmemiştir, sadece Nuh'un 950 yıl kavmi içinde yaşam sürdüğü belirlenir. O da dokuz yüz elli yıl onların içerisinde kaldı. İnanışa göre tufandan önce Allah'ın emriyle büyük bir gemi inşa edildi ve bu gemiye Nuh'un Gemisi adı verildi.

Hz.  Nuh'un Gemisi Nerede Bulundu?

Nuh'un gemisi, Tevrat'ın Tekvin (Yaratılış) kısmında ölçüleri, yapımı, tufan ve ardından olanlar ayrıntıları ile anlatılan, insanların kötülüklere dalması sebebiyle Tanrının büyük bir tufanla "Yarattığım kişileri, hayvanları, sürüngenleri, kuşları yeryüzünden silip atacam", "sebebi ise onlar yangıya düştü" diye geçiren ancak Nuh'un kendisine insanoğlu ve diğer canlılara bir şans daha verme niyetiyle yapmasını emrettiği efsanevi olan gemidir. Gemi Nuh'un ailesi ve dünyada yer alan diğer hayvanların korumaya alınması niyetiyle hazırlanmıştır. Bu hikâye Tevrat'ın Tekvin kısmında ve Kuran’da anlatılmaktadır. 27 Nisan 2010'da Cudi Dağında'nda bulunduğu iddia edilmektedir.

Hz. Nuh'un Kaç Çocuğu Vardır?

Tekvin'e göre Nuh'un üç oğlu bulunmaktadır ve üç oğlundan üç temel ırk meydana geldi. Sam, Sami ırkının babası. Oğulları: Elam, Arfakşad, Asşur (Asur),Lud ve Aram.

Hz Nuh’un Eşinin Adı Nedir?

Nuh, kendisine iman etmeyen eşi hakkında alınan bir kararın varlığından ve gemiye binenlerden olmayacağı konusundan haberdar idi. Eşinin ismi ise Vahile’dir.

Hz Nuh Gemisine Kaç Hayvan Aldı?

Hz. Nuh (as.) gemisine daha çok evcil hayvanlardan alması lazımdı. Yılan, çıyan tarzı hayvanları almadı. Okuyucularımız, yabani hayvanların alınmadığına ait kaynağı sormaktadır. Bu konuda açık bir kaynak bulunmaktadır. Fakat, Kur’an-ı Kerim’in beyanlarından bu neticelerine varmak mümkündür. Yabani hayvanların alınması, olayın meydana gelmesi, zaman ve mekân açısından uygun olmadığı gibi, hikmetten de uygun değildir.

Hz. Nuh’un Hikayesi Nedir?

Efsaneye göre; tek Allah’a inanan ve O’na iman eden Nuh Peygamber vaktinde, insanlar doğru yoldan yanlış yola sapmış, düzen bozulmuştu, Allah’a isyan etmişlerdi. Allah, onları cezalandırmayı karar verdi. Peygamber Hazret-i Nuh’a gemi yapmasını ilahi bir emir olarak gönderdi. Gemi üç yüz adım boylarında, elli adım eninde ve otuz adım yükseklikte oldu. Nuh Peygamber gemisini yaptığında, herkes onunla dalga geçiyor, başlarına gelecek züllüme bir şekilde inanmıyorlardı. Derken geminin yapımında sona gelindi. Nuh Peygamber, ilahi emir gereğince yer yüzünde olan tüm canlılardan, erkek-dişi birer çift gemisine yer verdi. Yeteri miktarda yiyecek yükledi. Neticesinde da ailesi ve iman eden bazı yakınlarını yanına alıp gemiye bindi. Oğullarından birisi “Tufan yaşanırsa, ben bir dağa sığınırım” deyip gemiye binmedi. Bu esnada gök delindi. Kırk gün, kırk gece yağmur yağdı, daha önce görülmemiş bir tufan, dağları, taşları denizlerle birleştirdi. Allah’ın gazabına uğrayan insanlar yok oldu, sadece gemidekiler sağ kalmışlardı. Nuh’un gemisi, yüz elli gün sular içinde yüzdü, durdu. Tekrar ilahi bir emirle sular çekilmeye başladı. Gemi, Ağrı Dağları'nın Cudi Tepesi'ne durdu.

Hz Nuh’un Mucizeleri Nelerdir?

Nuh eliyle taşlara işaret ettiğinde, tüm taşlar, istisnasız toprak oldu. Onun bu mucizesi ile on iki insan imana geldi. Hz. Nuh, Allahü Teâlâ’nın izni sayesinde, çok uzak olan, gözlerin görmediği olayları görerek, haber verirdi.

 

Yorumlar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

İlginizi Çekebilir