Fikir Ve Sanat Eserleri Tescili Hakkında Merak Edilen Bilgiler

Fikir Ve Sanat Eserleri Tescili Hakkında Merak Edilen Bilgiler
06.10.2021 17:30
Geçmişten günümüze dünyayı fikir ve sanat alanında ki gelişmeler şekillendirmiş olup, insan için önemli bir konu halindedir. Fikir ve sanat eserleri nelerdir? Fikir ve sanat eserleri nasıl tescillenir ve yönetmeliği nedir? Tüm bu soruları araştırdık.

Fikir ve sanat alanındaki gelişmelere hem dünyada hem de ülkemizde çok önem verilirken, fikir adamları ve sanatçılar çoğu zamanda değer görmüştür. Özellikle günümüzde fikir ve sanat alanını korumak adına kanunlar çıkarılırken, bu ülkemizde de böyledir. Bu konu hakkında Fikir ve Sanat kayıt ve Tescili Hakkında yönetmelik varken, bu hak sahiplerinin kanunen korunması için geliştirilmiştir. Özellikle fikir ve sanat eserleri tescili hakkında usullere yer verilen bir yönetmelik olarak kaşımıza çıkarken, bu tescilin nasıl yapıldığı hakkında esaslara da yer vermektedir. Fikir ve sanat eserlerinin tescili için hak sahipleri, gerekli belgeler ile ilgili kurumlara başvurulması halinde, eserler ibraz edilip, tescillenip, hak sahibi üzerine yapılır. Tescillenen eserin kullanım hakkı ve üzerinde ki tasarruf hakkı, hak sahibi üzerine yapılır. Bu tesciller, fikir ve sanat alanını kapsayan tüm yerlerde yapılırken, böylece fikir ve sanat sahiplerinin hakları koruma altına alınmış olup, kanuni güvence sağlanmıştır.

Fikir Ve Sanat Eserleri Nasıl Tescillenir?

Günümüzde insanlar, eserlerini koruma altına almak ya da üzerlerinde hak talep etmek için bu eserleri tescilleme yoluna giderler. Bu tesciller eseri meydana getiren kişiye kolaylık sağlarken, bu tesciller için farklı yollar izlenmektedir. Örneğin ticari bir hak vermeyen tesciller, sadece eserin sahibinin bilinmesi adına yapılır. Bu tesciller gerekli belgeler hazırlanarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olan, Telif Hakları Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapılmalıdır. Bu tesciller kişiye herhangi bir ticari hak vermezken, eserin sahibinin bilinmesi için kolaylık sağlar. Bu tescilden ticari kazanç sağlamak adına ise düzenlenen tescil belgeleri ile Maliye Bakanlığı’nın ilgili birimlerine başvurmak gereklidir.

Fikir Ve Sanat Eserleri Yönetmeliği Nedir?

Ülkemizde fikir ve sanat eserlerinin korunması adına, Devlet tarafından, Fikir ve Sanat Eserleri Yönetmeliği çıkarılmış olup, hak sahiplerinin hakları koruma altına alınmıştır. Bu yönetmelik 3 bölümden oluşurken, 17 maddeye yer verilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca çıkarılan yönetmelik, fikir ve sanat eserlerinin kayıt ve tescili hakkında esas ve usullere yer vermektedir. Bu usuller ve esaslar amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar dahilinde incelenmiş olup, tescil kayıtlarının nasıl yapılacağı hakkında da bilgiler içermektedir. Bu yönetmelik resmi gazetede çıkarak, yürürlüğe de girmiş durumdadır.

Fikir Ve Sanat Eserleri Nelerdir?

Fikir ve sanat eserleri birçok yerde karşımıza çıkarken, insanlar birçok şeyi bu kapsamda görürken, çıkarılan yönetmenliğe göre bunlar netleşmiştir. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre eser kavramı, edebiyat, ilim, güzel sanatlar, musiki ve sinema eserleri bu kapsamda yer almaktadır. Fikri bir çabanın ürünü olan ve sahibinin özelliklerini taşıyan, kanunda da kategorize edilen gruplara girebilen, her türlü fikir ve sanat üretimi eser olarak kabul edilirken, bu kapsamda yer alır. Bir şeyin eser olması için insan duyguları ile kavranıyor olması gerekiyorken, düşüncede olup, dışarıya aktarılmayan fikirler ise eser olarak kabul edilmektedir.

Yorumlar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

İlginizi Çekebilir