Bia Ölçümü Kimlere Yapılmaz?

Bia Ölçümü Kimlere Yapılmaz?
13.12.2023 12:24
Bia ölçümü, Postural Drenaj kimlere yapılmaz? Ppd testi, prostat ameliyatı, Preimplantasyon Genetik Tanı kimlere yapılmaz? Hangi uygulamaların size uygun olmayabileceğini merak ediyorsanız, sorularınız yazımızda cevaplandırılacak.

Bia (Bioelectrical Impedance Analysis),vücut bileşimi ölçümü için kullanılan bir yöntemdir. Ancak, bazı durumlarda veya kişilerde BIA ölçümü yapılması önerilmeyebilir. İşte BIA ölçümünün yapılmaması gereken durumlar:

1. Hamilelik:

· Hamilelik sürecinde vücut bileşimi değişebilir, bu nedenle hamile kadınlarda BIA ölçümü genellikle önerilmez.

2. Kalp Pili Kullananlar:

· Kalp pili (pacemaker) kullanan kişilerde BIA ölçümü yapmak, cihazın çalışmasını etkileyebilir veya güvenli olmayabilir.

3. Ağır Obezite:

· BIA ölçümü, ağır obezite durumunda doğru sonuçlar vermeyebilir. Alternatif vücut bileşimi ölçüm yöntemleri daha uygun olabilir.

4. Çocuklar ve Ergenler:

· BIA ölçümü, çocuklarda ve ergenlerde yaşa ve gelişim seviyesine bağlı olarak doğru sonuçlar vermeyebilir. Bu yaş gruplarında vücut bileşimi değerlendirmesi için özel yöntemler kullanılabilir.

5. Aşırı Hidrasyon veya Susuzluk Durumları:

· Aşırı sıvı alımı (hidrasyon) veya susuzluk, BIA sonuçlarını etkileyebilir. Normal sıvı durumunda ölçüm yapılması genellikle daha doğru sonuçlar verir.

6. Cilt Problemleri:

· Cilt problemleri, elektrotların vücut ile temasını engelleyebilir ve doğru ölçümlerin alınmasını zorlaştırabilir.

Herhangi bir sağlık durumunuz veya özel bir durumunuz varsa, vücut bileşimi ölçümü veya BIA ölçümü için bir sağlık profesyoneli ile görüşmek önemlidir. Bu profesyonel, sizin için en uygun ve güvenilir ölçüm yöntemini belirleyebilir.

Postural Drenaj Kimlere Yapılmaz?

Postural drenaj, genellikle solunum yollarındaki mukusu temizlemek ve vücuttaki sıvı dengesini düzenlemek amacıyla kullanılan bir terapi yöntemidir. Ancak, bazı durumlarda veya bireylerde postural drenajın uygulanmaması gerekebilir. İşte postural drenajın yapılmaması gereken durumlar:

1. Akut Kalp Yetmezliği:

· Akut kalp yetmezliği durumunda, vücut pozisyonlarındaki değişikliklerin kalp yükünü artırması nedeniyle postural drenaj önerilmeyebilir.

2. Aktif Kanama Durumları:

· Aktif kanama durumları, özellikle iç kanama riski olan kişilerde postural drenajın uygulanmaması gereken durumlardır.

3. Derin Ven Trombozu (DVT):

· Derin ven trombozu geçmişi veya riski olan kişilerde, bacaklarda yapılan pozisyon değişiklikleri DVT riskini artırabilir, bu nedenle dikkatli olunmalıdır.

4. İntrakraniyal Basınç Artışı:

· İntrakraniyal basınç artışı olan kişilerde, baş pozisyonundaki değişikliklerin intrakraniyal basıncı artırabileceği için postural drenaj önerilmeyebilir.

5. Ciddi Omurga Yaralanmaları:

· Ciddi omurga yaralanmaları veya cerrahiler sonrasında, vücut pozisyon değişiklikleri uygun değilse postural drenaj önerilmeyebilir.

6. Ateş ve Aktif Enfeksiyonlar:

· Ateş ve aktif enfeksiyon durumlarında, vücut ısısındaki artış ve genel sağlık durumundaki zayıflık nedeniyle postural drenajın uygulanmaması gerekebilir.

Postural drenajın uygulanabilirliği, bireyin genel sağlık durumu, öyküsü ve belirtileri göz önüne alınarak belirlenmelidir.

Ppd Testi Kimlere Yapılmaz?

Purified Protein Derivative (PPD) testi, tuberküloz (verem) enfeksiyonuna maruz kalınıp kalınmadığını belirlemek için kullanılan bir testtir. Ancak, PPD testi bazı durumlarda veya bireylerde yapılmaması gerekebilir. İşte PPD testinin yapılmaması gereken durumlar:

1. Önceki Alerjik Reaksiyonlar:

· PPD testi, tuberküloz bakterisine maruz kalmış kişilerde tipik olarak bir alerjik deri reaksiyonu (mantar) yapar. Daha önce bu tür reaksiyonları geçirmiş olanlarda, testin yanlış pozitif sonuçlar verme olasılığı daha yüksektir.

2. Tüberküloz Aşısı Yapılmış Kişiler:

· Bacillus Calmette-Guérin (BCG) adlı tüberküloz aşısı, PPD testini etkileyebilir ve yanlış pozitif sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle, BCG aşısı yapılmış kişilerde PPD testi genellikle daha dikkatli bir şekilde değerlendirilir.

3. Aktif Tüberküloz Hastalığı Olanlar:

· PPD testi genellikle aktif tüberküloz hastalığı olan kişilere uygulanmaz, çünkü bu durumda testin sonuçları anlamlı olmayabilir. Aktif tüberküloz teşhisi için farklı testler kullanılır.

4. Zayıf Bağışıklık Sistemi:

· Zayıf bağışıklık sistemine sahip kişilerde, PPD testi yanlış negatif sonuçlar verebilir. Bu durumda, alternatif test yöntemleri daha güvenilir olabilir.

5. Yaşlı Kişiler:

· Yaşlı bireylerde bağışıklık tepkisi genellikle zayıflar, bu nedenle PPD testi bu grup için daha az güvenilir olabilir.

Bu durumlar dikkate alındığında, PPD testi uygulanacak kişinin tıbbi geçmişi ve durumu değerlendirilmelidir.

Prostat Ameliyatı Kimlere Yapılmaz?

Prostat ameliyatı, genellikle benign prostat hiperplazisi (BPH) veya prostat kanseri gibi durumların tedavisi için uygulanan bir cerrahi işlemdir. Ancak, her hasta için uygun olmayabilir ve bazı durumlarda prostat ameliyatı yapılmaması gerekebilir. İşte prostat ameliyatının yapılmaması gereken bazı durumlar:

1. Ciddi Sağlık Sorunları:

· Hastanın genel sağlık durumu prostat ameliyatına uygun değilse, ameliyat riskli olabilir. Özellikle ciddi kalp sorunları, solunum problemleri veya başka kronik sağlık sorunları olan kişilerde dikkatli bir değerlendirme yapılmalıdır.

2. İleri Derecede Yaş:

· İleri yaşta olan hastalarda, yaşlılıkla birlikte artan genel sağlık riskleri nedeniyle ameliyat riskli hale gelebilir. Ancak, her durum bireyseldir ve hasta genel sağlığına bağlı olarak değerlendirilmelidir.

3. Aktif İnme Geçmişi:

· Aktif inme geçmişi olan hastalarda ameliyat risklidir, çünkü cerrahi müdahale sırasında kan pıhtılarına bağlı olarak inme riski artabilir.

4. Prostat Kanseri Olmayan Durumlar:

· Prostat ameliyatı, prostat kanseri dışında benign durumlar için (örneğin, benign prostat hiperplazisi) genellikle önerilmez. Bu durumlarda, diğer tedavi seçenekleri daha önce tercih edilebilir.

5. Aktif Enfeksiyonlar:

· Aktif idrar yolu enfeksiyonları veya diğer enfeksiyonlar nedeniyle, ameliyat risklidir ve enfeksiyonların iyileşmesi beklenmelidir.

Her hasta durumu benzersizdir ve prostat ameliyatı gibi cerrahi müdahaleler öncesinde, hastanın genel sağlık durumu, yaş, diğer sağlık sorunları ve prostat durumu gibi faktörler dikkate alınmalıdır. Prostat ameliyatı kararı, hasta ve doktor arasında ortak bir karar olmalıdır. Bu nedenle, bu tür bir ameliyat düşünülüyorsa, hastanın doktoruyla detaylı bir görüşme yapılması önemlidir.

Preimplantasyon Genetik Tanı Kimlere Yapılmaz?

Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT),tüp bebek (IVF) tedavisi sırasında embriyoların genetik özelliklerinin incelenmesini sağlayan bir genetik test türüdür. Ancak, PGT, her hasta için uygun olmayabilir ve bazı durumlarda uygulanmaması gerekebilir. İşte PGT'nin yapılmaması gereken bazı durumlar:

1. Bütünleyici Genetik Testlere İhtiyaç Duymayan Durumlar:

· Eğer çiftlerin genetik geçmişleri veya aile öyküsü, genetik bozuklukların düşük riskli olduğunu gösteriyorsa, PGT yapılması genellikle gerekli olmayabilir.

2. Genetik Sorunlar Dışında Diğer Faktörler:

· PGT, sadece genetik bozuklukları değil, aynı zamanda diğer faktörleri de değerlendirebilir. Ancak, genetik sorunlar dışında başka bir nedenle IVF tedavisi gören çiftlerde, PGT yapılmasına gerek olmayabilir.

3. Yeterince Embriyo Oluşturulamayan Durumlar:

· Çiftlerin yeterli sayıda sağlıklı embriyo üretemediği durumlarda, PGT'nin uygulanması zor olabilir. Bu durumda, PGT yerine diğer tedavi seçenekleri değerlendirilebilir.

4. Tekrarlayan Gebelik Kayıpları:

· Tekrarlayan gebelik kayıpları genellikle genetik olmayan nedenlere bağlıdır. Bu durumda, PGT genellikle gebelik kayıplarını önlemek için etkili olmaz.

5. Finansal veya Etik Nedenler:

· PGT, ek bir maliyet getirebilir ve bazı çiftler için maliyet etkili bir seçenek olmayabilir. Ayrıca, PGT'nin etik boyutları da dikkate alınmalıdır.

Her hasta durumu farklıdır, bu nedenle PGT'nin uygulanıp uygulanmaması konusunda karar verirken, çiftin genel sağlık durumu, yaş, genetik öykü ve tedavi amacı göz önüne alınmalıdır. PGT kararı, çift ve sağlık profesyoneli arasında birlikte alınmalıdır.

Yorumlar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

İlginizi Çekebilir