Tez Yazarken Hangi Yazı Stili Kullanılır?

Tez Yazarken Hangi Yazı Stili Kullanılır?
02.03.2023 16:46
Tez yazarken hangi yazı stili kullanılır, hangi kaynaklar kullanılır, hipotez nasıl yazılır? Tez yazarken hangi programda yazılır, içindekiler kısmı nasıl oluşturulur, intihal olmaması için ne yapmalı? Tarzında tez yazma hakkında merak edilen detaylara bu yazımızda siz değerli takipçilerimiz için yer verdik.

Tez yazarken, genellikle akademik bir yazı stili kullanılır. Bu yazı stili, bilimsel ve akademik metinlerde kullanılan standart bir formattır. Bu format, birçok disiplinde kabul edilir ve araştırma çalışmalarının yayınlanması için genellikle gereklidir.

Akademik bir yazı stili, aşağıdaki özellikleri içerir:

 1. Nesnellik: Tez yazarken, tarafsızlık ve nesnellik önemlidir. Bilgilerin açık, net ve doğru bir şekilde sunulması gerekir.
 2. Yalınlık: Karmaşık cümle yapılarından kaçınılmalıdır. Cümleler mümkün olduğunca kısa ve anlaşılır olmalıdır.
 3. Referanslar: Tez yazarken, kaynakların referanslarına dikkat edilmelidir. Kullanılan her kaynak, uygun şekilde kaydedilmeli ve atıfta bulunulmalıdır.
 4. Özet: Tezin özet bölümü, çalışmanın ana hatlarını içermelidir. Okuyucuların çalışmanın amacını, yöntemini, sonuçlarını ve önerilerini anlamalarını sağlamalıdır.
 5. Kaynakça: Tez yazarken, kaynakların bir kaynakça bölümünde toplanması gerekmektedir. Kaynaklar, alfabetik olarak sıralanmalıdır ve atıf yapılan her kaynak kaynakçada yer almalıdır.

Tez yazarken, disiplininize uygun olan özel format gereksinimleri de olabilir. Bu nedenle, çalışmanızın kabul edilebilir bir formatta olması için danışmanınızla veya ilgili kurumla konuşmanız önerilir.

Tez Yazarken Hangi Kaynaklar Kullanılır?

Tez yazarken kullanılan kaynaklar, araştırma sorularınıza ve tezinizin amacına bağlı olarak değişebilir. Ancak genellikle aşağıdaki kaynak türleri kullanılır:

 1. Akademik makaleler ve dergiler: Konuyla ilgili akademik makaleleri ve dergileri inceleyebilirsiniz. Bu kaynaklar, genellikle literatür taramaları ve tartışmalarında yaygın olarak kullanılır.
 2. Kitaplar: Konuyla ilgili akademik kitapları araştırabilirsiniz. Kitaplar, genellikle daha kapsamlı bir bilgi sunarlar ve araştırma konularının detaylarına inebilirler.
 3. Tezler: Konuyla ilgili daha önce yazılmış tezleri ve bu tezlerde kullanılan kaynakları inceleyebilirsiniz. Bu kaynaklar, size daha önce yapılan araştırmalar hakkında bir fikir verebilirler ve çalışmanızın yeni bir katkı sağlayıp sağlamadığını değerlendirmenize yardımcı olabilirler.
 4. İstatistiksel veri kaynakları: Konuyla ilgili veri toplama amaçlı olarak kullanabileceğiniz istatistiksel veri kaynaklarına erişebilirsiniz. Bu kaynaklar, araştırmanızda kullanabileceğiniz sayısal verileri sağlayabilirler.
 5. Raporlar ve diğer belgeler: Konuyla ilgili diğer belgeleri, raporları ve çalışmaları da araştırabilirsiniz. Bu kaynaklar, konu hakkında farklı bakış açıları sunabilirler.

Tez yazarken, kaynakların güvenilirliği de önemlidir. Bu nedenle, seçtiğiniz kaynakların güvenilirliğini ve akademik bir kaynak olup olmadığını doğrulamak için, kaynağın yazarının akademik geçmişini ve kaynağın yayınlandığı yerin itibarını gözden geçirmeniz önerilir.

Tez Yazarken Hipotez Nasıl Yazılır?

Hipotez, tezin araştırma sorusuna cevap olarak ortaya konulan bir önermedir. Bu önerme, tez çalışmasının ana fikrine dayanır ve araştırma sonuçlarına göre doğrulanabilir veya yanlışlanabilir bir ifade olmalıdır. Hipotez, genellikle tezin giriş bölümünde yer alır ve araştırma sürecinde test edilir.

Hipotez yazarken aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 1. Araştırma sorusunu belirleyin: Tez çalışmanızın hangi sorunu ele aldığını ve araştırmak istediğiniz konuyu netleştirin.
 2. Verilerinizi analiz edin: Mevcut literatürü inceleyin ve var olan verileri analiz edin. Bu adım, hipotezinizi destekleyecek veya çürütecek bilgileri toplamanıza yardımcı olacaktır.
 3. Hipotezinizi belirleyin: Araştırma sorunuzun cevabını oluşturan önermeyi belirleyin. Bu önerme, araştırma sürecinde test edilecek bir ifade olmalıdır.
 4. Hipotezinizi test edin: Tez çalışmanız boyunca, hipotezinizi test etmek için veri toplama ve analiz yapın. Bu adım, hipotezinizin doğruluğunu veya yanlışlığını ortaya koyacaktır.

Tez Yazarken Hangi Programda Yazılır?

Tez yazarken, tercih ettiğiniz bir kelime işlemcisi programını kullanabilirsiniz. Bunlar arasında Microsoft Word, Google Docs, LibreOffice Writer, WPS Writer, ve daha birçok seçenek yer alır. Bu programlar, tez yazarken gerekli olan düzenleme, formatlama, imla kontrolü ve diğer özellikleri sunarlar. Tez yazarken, üniversitenizin veya danışmanınızın belirlediği yazım kurallarını dikkate almanız önemlidir.

Tez Yazarken İçindekiler Kısmı Nasıl Oluşturulur?

Bir tez içindekiler kısmı, çalışmanın bölümlerinin ve alt bölümlerinin belirli bir sırayla listelenmesiyle oluşturulur. İçindekiler bölümü, okuyucunun tezin konusunu, yapısını ve içeriğini anlamasına yardımcı olur. İçindekiler kısmını oluşturmak için şu adımları izleyebilirsiniz:

 1. Tez başlığı ve alt başlıkları belirleyin. Tez başlığı, çalışmanın ana fikrini yansıtmalıdır. Alt başlıklar, çalışmanın bölümlerini ve alt bölümlerini belirlemek için kullanılır.
 2. Her bölüm için sayfa numaralarını belirleyin. Bu sayede, okuyucular bölümlere kolayca erişebilirler.
 3. İçindekiler kısmını düzenleyin. Tezinizdeki her bölüm ve alt bölümü içindekiler kısmına ekleyin ve sayfa numaralarını yanlarına yazın.
 4. İçindekiler kısmını düzenleyin. Bölümleri ve alt bölümleri sırayla listelemeye özen gösterin.
 5. İçindekiler kısmını biçimlendirin. İçindekiler kısmının font, boyut ve renk gibi biçimsel özelliklerini belirleyin.

Tez Yazarken İntihal Olmaması İçin Ne Yapmalı?

Tez yazarken intihal yapmamak için aşağıdaki önlemleri alabilirsiniz:

 1. Kaynaklarınızı iyi belirleyin: Tezinizde kullanacağınız kaynakları iyi belirleyin ve kaynaklarınızı dikkatlice inceleyin. Hangi kaynakların doğru ve güvenilir olduğundan emin olmak için araştırmanızı özenle yapın.
 2. Notlarınızı alın: Okuduğunuz kaynaklardan notlar alın. Hangi bilginin nereden geldiğini kaydedin, böylece tezinizi yazarken doğru bir şekilde atıfta bulunabilirsiniz.
 3. Doğru alıntı yapın: Kaynaklarınızdan alıntı yaptığınızda, alıntı yaptığınız kısmı tırnak işaretleri içinde belirtin ve doğru bir şekilde kaynakça bilgilerini ekleyin. Kaynakça bilgileri doğru olmalı ve alıntı yaptığınız kaynağa uygun biçimde düzenlenmelidir.
 4. Plagiarism kontrolü yapın: Tezinizi yazdıktan sonra, bir intihal kontrol programı kullanarak tezinizi intihal açısından kontrol edin. Bu, tezinizde yanlışlıkla yapmış olabileceğiniz intihalleri tespit etmenize yardımcı olacaktır.
 5. Danışmanınızla çalışın: Tezinizi yazarken danışmanınızla sık sık iletişim halinde olun. Danışmanınız size tezinizde yapabileceğiniz hatalar hakkında geri bildirim verebilir ve intihal yapmamanız için size yardımcı olabilir.

 

 

Yorumlar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

İlginizi Çekebilir