Sığınak Alan Yönetmeliği Nedir?

Sığınak Alan Yönetmeliği Nedir?
09.08.2023 13:48
Sığınak alan yönetmeliği nedir, alan hesabı nasıl yapılır, aydınlatma nasıl olmalı? , Sığınak alanı hesaplama nedir, amirinin görevleri nelerdir? Apartmanda sığınak işgali nedir? Güvenlik için özel olarak inşa edilmiş alanlara sığınak denilmektedir. Bu konu hakkında ilginizi çeken tüm detaylara yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Sığınak alan yönetmeliği, Türkiye'de yapılan binaların, olası bir afet durumunda insanların güvenli bir şekilde barınmalarını sağlamak amacıyla oluşturulan yönetmeliktir. Bu yönetmelikte, binalarda bulunması gereken sığınak alanları ile ilgili detaylı kurallar ve standartlar belirlenmiştir.

Buna göre, sığınak alanı olarak kullanılacak bölümlerin yapımında çelik, beton, tuğla veya blok gibi malzemeler kullanılmalı ve bu alanlar insanların barınabileceği, temiz hava ve su kaynaklarına erişebilecekleri şekilde tasarlanmalıdır. Yönetmelik ayrıca, binaların büyüklüğüne, yapım malzemelerine ve bölgenin deprem riskine göre sığınak alanı kapasitelerinin belirlenmesini de içermektedir.

Sığınak Alan Hesabı Nasıl Yapılır?

Sığınak alan hesabı, binanın veya yapılanmanın bölgesel ve yerel yönetmeliklerine göre değişiklik gösterebilir. Sığınak alan hesabı yapmak için öncelikle binanın veya yapılanmanın büyüklüğü, kat sayısı, konumu, kullanım amacı ve yönetmeliklerde belirtilen diğer faktörler göz önünde bulundurulur.

Genel olarak, bir sığınak alanı hesaplaması yapılırken şu adımlar izlenebilir:

Binanın veya yapılanmanın büyüklüğü, kat sayısı, konumu ve kullanım amacı gibi özellikleri belirlenir.

Bölgesel ve yerel yönetmeliklerde belirtilen minimum sığınak alanı hesaplaması formülleri kullanılarak sığınak alanı hesaplanır.

Sığınak alanı hesaplamasında kullanılan formüllere göre, hesaplanan sığınak alanının binanın veya yapılanmanın belirli bir bölümünde yer alması gerektiği belirlenir.

Hesaplamalar sonucunda elde edilen sığınak alanı, binanın veya yapılanmanın yapım aşamasında inşaat mühendisleri tarafından belirlenen sığınak alanı gereksinimlerine uygunluğu kontrol edilir.

Bu işlem sırasında, binanın yer aldığı bölgede geçerli olan yönetmeliklere uygun olarak, birçok faktör dikkate alınır. Bu faktörler arasında deprem tehlikesi, yangın güvenliği, doğal afetler gibi riskler bulunur. Bu nedenle sığınak alanı hesaplaması, inşaat mühendisleri tarafından yapılmalı ve gerektiğinde yerel yönetimlerin onayı alınmalıdır.

Sığınak Aydınlatma Nasıl Olmalı?

Sığınak aydınlatması, acil durumlarda etkili bir şekilde çalışması gerektiği için özel öneme sahiptir. Sığınaklarda aydınlatmanın yeterli olması, insanların panik yapmadan çıkış yollarını bulmalarını sağlar. İşte sığınak aydınlatmasının bazı gereklilikleri:

Acil durumda yeterli aydınlatma sağlamak için, her 10 m²'lik bir alan için en az 1 wattlık bir aydınlatma gücü önerilir.

Sığınak alanı, ışık kaynağından ortalama 1 metre mesafede en az 10 lux ışık yoğunluğuna sahip olmalıdır.

Sığınakta kullanılan aydınlatmaların gücü, tamamen kaynaklı olması için en az 1 saat süreyle çalışacak şekilde olmalıdır. Bu süre, karanlıkta insanların çıkışlarını bulabilmeleri için yeterli bir süredir.

Sığınak aydınlatması acil durumda etkin olması için, jeneratör, akü gibi alternatif güç kaynaklarından beslenmelidir.

Sığınak aydınlatmasının, darbe ve titreşime karşı dayanıklı ve suya dayanıklı olması gerekmektedir.

Sığınak aydınlatmasının sadece acil durumlarda çalışacak şekilde tasarlanması ve gerektiği gibi çalışması önemlidir. Bu nedenle, düzenli bakım ve testlerin yapılması da gereklidir.

Sığınak Alanı Hesaplama Nedir?

Sığınak alanı hesaplama, bir binada veya yapının acil durumlarda insanların barınabileceği ve korunabileceği alanların belirlenmesidir. Bu hesaplama genellikle bina ve yapıların tasarım aşamasında yapılır. Sığınak alanı hesabı yapılırken, binanın toplam alanı, kullanım amacı, yapı malzemesi, yapı tipi, kat yükseklikleri ve çıkış kapıları gibi birçok faktör göz önünde bulundurulur. Bu hesaplama sonucunda sığınak alanının kaç kişilik olacağı ve alanın nereye yapılacağı belirlenir. Bu hesaplamalar, acil durumlar ve doğal afetler gibi olaylarda insanların can güvenliğini sağlamak için oldukça önemlidir.

Sığınak Amirinin Görevleri Nelerdir?

Sığınak amiri, sığınakta olası bir afet veya acil durumda görev yapacak kişidir. Bu görevi yerine getirirken aşağıdaki görevleri yerine getirir:

Sığınak çalışanlarının işe alınması ve eğitilmesi: Sığınak amiri, sığınakta çalışacak personeli işe alır ve eğitir.

Sığınak malzemelerinin hazırlanması: Sığınak amiri, sığınakta kullanılacak malzemelerin hazırlanmasını sağlar. Bu malzemeler arasında acil durum çantası, ilkyardım malzemeleri ve yiyecek gibi temel malzemeler yer alır.

Sığınakta güvenliği sağlama: Sığınak amiri, sığınakta güvenliği sağlamak için gerekli önlemleri alır. Bu önlemler arasında sığınak girişinin korunması, sığınak çıkışlarının açık tutulması ve acil durum durumunda güvenli bir tahliye planı yapılması yer alır.

Sığınakta çalışanların yönetimi: Sığınak amiri, sığınakta çalışan personelin işlerinin düzgün bir şekilde yapılmasını sağlar. Bu işler arasında yiyecek ve su dağıtımı, sığınak temizliği ve malzeme kontrolü yer alır.

Acil durum planlaması: Sığınak amiri, acil durum planlamasını yapar. Bu plan, sığınakta olası bir afet veya acil durumda nasıl hareket edileceği hakkında detaylı bir yol haritası içerir.

Sığınakta personel kayıtlarının tutulması: Sığınak amiri, sığınakta çalışan personel kayıtlarını tutar. Bu kayıtlar arasında personelin adı, iletişim bilgileri ve işe alındığı tarih gibi bilgiler yer alır.

Apartmanda Sığınak İşgali Nedir?

Apartmanlarda bulunan sığınakların, acil durumlar için kullanılması gerekmektedir. Ancak bazı durumlarda apartman sakinleri tarafından sığınaklar işgal edilebilmektedir. Bu işgal durumu, sığınakların doğru şekilde kullanımını engelleyerek, yangın, deprem gibi acil durumlarda oluşabilecek tehlikeleri artırabilir. Bu nedenle sığınak işgali, apartman yöneticileri veya sığınak amirleri tarafından önlenmelidir. Sığınak işgaline karşı çeşitli yasal düzenlemeler yapılmıştır ve bu konuda para cezaları uygulanabilmektedir.

Yorumlar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

İlginizi Çekebilir