Rumlar İle Yunanlılar Arasındaki Fark Nedir?

Rumlar İle Yunanlılar Arasındaki Fark Nedir?
09.08.2023 13:00
Rumlar İstanbul’da nerede yaşıyor, Katolik mi, kökeni nedir? , Rumlar İle Yunanlılar, Ermeniler arasındaki fark nedir, fiziksel özellikleri nelerdir? Osmanlı İmparatorluğu içinde Hellen soyundan gelen halkı tabir etmek için kullanılan etnik ifadeye Rum denilmektedir. Rumlar hakkında merak ettiğiniz detaylar varsa, yazımıza göz atabilirsiniz.

Rumlar ve Yunanlılar, iki ayrı etnik gruptur ve farklı kültür, tarih ve dil kökenlerine sahiptir. Rumlar, genellikle Yunanistan'ın güneyindeki Adalar ve Ege Denizi'nde yaşayan bir etnik gruptur. Aynı zamanda Kıbrıs Cumhuriyeti'nin de ana etnik grubunu oluştururlar. Yunanlılar ise Yunanistan'da yaşayan bir etnik gruptur ve aynı zamanda Kıbrıs'ta da yaşayan bir azınlık grubunu oluştururlar.

Rumlar, Ortodoks Hristiyanlığı takip ederken, Yunanlıların büyük çoğunluğu da Ortodoks Hristiyanlık inancına sahiptir. Ancak, Yunanistan'da ayrıca bir Müslüman azınlık da yaşamaktadır.

Rumca ve Yunanca, ayrı dillerdir ve her iki dilin de kendi içinde çeşitli lehçeleri vardır. Yunanca, aynı zamanda birkaç farklı ülkede de resmi dil olarak kullanılırken, Rumca sadece Kıbrıs ve Yunanistan'da resmi bir dildir.

Tarihleri açısından bakıldığında, Rumlar ve Yunanlılar, farklı tarihsel süreçlerden geçmişlerdir. Yunanistan, Antik Yunan uygarlığına ev sahipliği yapmış ve Batı dünyasının kültür, sanat ve bilim tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Kıbrıs'taki Rumlar ise, Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetimi altında uzun bir süre yaşamış ve 1960'larda bağımsızlıklarını kazanmışlardır.

Sonuç olarak, Rumlar ve Yunanlılar arasında birçok kültürel, tarihsel ve dil farkı bulunmaktadır. Ancak, her iki topluluk da Ortodoks Hristiyanlığı benimsemiş ve birbirlerine yakın kültürel ve tarihsel bağlara sahiptirler.

Ermeni Ve Rumlar Arasındaki Fark Nedir?

Ermeniler ve Rumlar, farklı etnik gruplardır ve farklı kültürel, tarihsel ve dil kökenlerine sahiptirler.

Ermeniler, Kafkas Dağları'nın batısında, özellikle Türkiye, Ermenistan, İran ve Gürcistan'da yaşayan bir etnik gruptur. Ermenice, Ermenilerin konuştuğu bir Hint-Avrupa dilidir ve ayrıca Doğu Hristiyanlığı'nın en eski mezheplerinden biri olan Ermeni Apostolik Kilisesi'ni takip ederler.

Rumlar ise, Yunanistan'ın güneyinde ve özellikle Ege Denizi'nde yaşayan bir etnik gruptur. Rumca, Yunanca ile yakından ilişkili bir dildir ve Ortodoks Hristiyanlık inancını benimsemişlerdir. Rumlar aynı zamanda, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ana etnik grubunu da oluştururlar.

Tarihleri açısından bakıldığında, Ermeniler ve Rumlar farklı tarihsel süreçlerden geçmişlerdir. Ermeniler, Antik dönemde bağımsız bir krallık olarak var olmuş ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde zulme uğramışlar ve soykırıma maruz kalmışlardır. Rumlar ise Antik Yunanistan'dan günümüze kadar uzanan zengin bir tarihe sahiptirler ve Osmanlı İmparatorluğu'nun hüküm sürdüğü dönemde yaşamışlardır.

Sonuç olarak, Ermeniler ve Rumlar arasında birçok kültürel, tarihsel ve dil farkı bulunmaktadır. Ancak, her iki topluluk da Hristiyanlık inancını benimsemişlerdir ve benzer dini ve kültürel bağlara sahiptirler.

Rumların Fiziksel Özellikleri Nelerdir?

Rumlar, geniş bir coğrafyada yaşayan etnik bir grup olduğu için, tek bir fiziksel özellikleri olmadığı söylenebilir. Ancak, genel olarak Akdeniz insanları olarak kabul edilirler ve bu nedenle Akdeniz insanlarının tipik fiziksel özelliklerini taşırlar.

Bu özellikler arasında koyu saçlı, koyu tenli ve koyu gözlü olma eğilimi yer alır. Ayrıca, orta boylu veya kısa boylu olma eğilimindedirler. Bununla birlikte, bu özellikler tüm Rumlar için geçerli değildir ve kişiden kişiye değişebilir.

Fiziksel özellikler dışında, Rum kültürü ve tarihi ile ilgili birçok ortak özellikleri vardır. Ancak, bunlar da kişiden kişiye değişebilir ve genellemeler yapmak doğru olmaz.

Rumlar İstanbul’da Nerede Yaşıyor?

Rumlar, İstanbul'da farklı semtlerde yaşıyorlar. Tarihi olarak, Rumların en yoğun olduğu semtlerden biri, İstanbul'un tarihi yarımadası olarak bilinen Sultanahmet bölgesidir. Burada, Patrikhane ve birçok tarihi Rum kilisesi bulunmaktadır.

Beyoğlu bölgesi de İstanbul'da önemli bir Rum yerleşim yeri olarak kabul edilir. Burada, İstiklal Caddesi üzerinde birçok tarihi Rum okulu, kilise ve sinagog bulunmaktadır.

Fener ve Balat semtleri de İstanbul'da Rumların yoğun olarak yaşadığı yerler arasındadır. Burada da Patrikhane'nin yanı sıra birçok tarihi Rum kilisesi ve mezarlık bulunmaktadır.

Ancak, zaman içinde Rumların İstanbul'daki nüfusu azalmış ve birçoğu ülkeyi terk etmiştir. Dolayısıyla, günümüzde İstanbul'da yaşayan Rum sayısı, tarihsel olarak olduğu kadar yoğun değildir.

Rumlar Katolik Mi?

Hayır, Rumlar genellikle Ortodoks Hristiyan olarak bilinirler. Ortodoks Hristiyanlık, Hristiyanlığın Doğu kiliseleri geleneğine dayanan bir Hristiyan mezhebidir ve Rum Ortodoks Kilisesi de bu mezhebin bir parçasıdır.

Bununla birlikte, Rumlar arasında Katolik ve Protestan gibi Hristiyan mezheplerine mensup bireyler de olabilir. Ancak, genel olarak Rumlar Ortodoks Hristiyan olarak kabul edilirler.

Rumların Kökeni Nedir?

Rumların kökeni antik dönemde Anadolu'da yaşamış olan ve çeşitli dönemlerde Doğu Akdeniz ve Karadeniz çevresinde farklı coğrafyalara yayılmış olan bir halk olan Helenler'e dayanır.

Bugünkü Rumlar, Helenistik kültür ve dil mirasını taşıyan ve tarih boyunca farklı dönemlerde bölgeye göç eden, yerleşen veya hüküm süren farklı toplulukların bir karışımıdır. Bu topluluklar arasında antik Yunanlılar, Bizanslılar, Venedikliler, Osmanlılar ve diğerleri yer alır.

Rumlar, tarihsel olarak Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de yer alan farklı coğrafyalarda yaşamıştır. Bugün, Yunanistan, Kıbrıs, Türkiye'nin bazı bölgeleri, Mısır, Suriye, Lübnan, İsrail ve diğer ülkelerde de Rum azınlıkları bulunmaktadır.

Yorumlar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

İlginizi Çekebilir