Pasif Agresif Kişilik Bozukluğu Nedir?

Pasif Agresif Kişilik Bozukluğu Nedir?
28.08.2021 08:30
Bu kişilik bozukluğuna ilişkin davranışlar sergileyen kişiler kendilerini ifade edemezler, duygu ve düşüncelerini, istek ve ihtiyaçlarını söyleyemez saklarlar veya dolaylı yollarla, imalarla ifade etmeyi tercih ederler. Bizler de pasif agresif kişilik bozukluğu özellikleri, pasif agresif kişilik bozukluğu nasıl davranmalı, pasif agresif kişilik bozukluğu nasıl tedavi edilir, pasif agresif kişilik bozukluğu nedir sorularının cevaplarını sizler için araştırdık

Bu kişilik bozukluğuna ilişkin davranışlar sergileyen kişiler kendilerini ifade edemezler, duygu ve düşüncelerini, istek ve ihtiyaçlarını söyleyemez saklarlar veya dolaylı yollarla, imalarla ifade etmeyi tercih ederler. adece “Hayır” diyerek çözebilecekleri basit konuları kabul etmiş gibi görünüp sonra işi bozmaya, yatkındırlar. Pasif agresif kişi iç dünyasında agresif duygular ve düşünceler barındırır, fakat bu durumun dışavurumu pasif ve olumsuz şekilde gerçekleşir.

Pasif agresif kişilik bozukluğu gösteren birey karşısındaki kişiyle yüzleşmekten kaçar. Suçlanma korkusu ve yetersizlik duygusu gibi duygularla da boğuşurlar. Öne çıkmak ve sorumluluk üstlenmek istemezler.

Hayatların da sahip olamadıkları için başkalarını suçlamaya meyillidirler.

Pasif Agresif Kişilik Bozukluğu Özellikleri Nelerdir?

·        İşler yolunda gitmediğinde öfkelenirler.

·        Kimse ile İşbirliği içine girmezler.

·        Bağımlı özellikler gösterirler.

·        Otoriter olaan kişi tarafından verilen işleri erteleme, unutma vb. şeklinde davranışlar sergilerler.

·        Otoriteyi sürekli eleştirirler.

·        Saldırgan ve öfkeli davranışlar sergilerken bir yandan da pişmanlık duyarlar.

·        Çoğu zaman kendilerini bezmiş ve yorgun hissederler.

·         Gelecek ile ilgili sürekli olumsuz düşünürler.

·        Kızgınlık, alınganlık, pişmanlık duyguları yaşarlar.

·        Sorunlarla ve kişilerle yüzleşmekten kaçarlar.

·        Kızgınlık ve kırgınlıklarını dolaylı yollardan ifade etmeyi tercih ederler.

·        Her zaman hayal kırıklığı yaşama kaygısı taşırlar.

·         Kendilerini değersiz hissederler.

Hastalığın sebepleri net bir şekilde ortaya konulamasa da, çevresel faktörlerin ve çocukluk deneyimlerinin etkili olduğu düşünülmektedir. Bir örnekle açıklamak gerekirse çocuk yaşlarda yaşanan kızgınlığın toplum baskısı ile dışa vurulamaması sonucu kızgınlığı bastırmaya alışmak(ayıp, yasak vs); ailede veya yakın çevrede yoğun agresif davranışa maruz kalmak ve kendini koruyabilmek, duygu ve düşünceleri güvenli şekilde dile getirmenin çocuklukta teşvik edilmemiş olması ve bunun neticesinde saklamanın daha kolay hale gelmesi etkili olabiliyor. Genellikle bu kişilerin dış dünya ile güven bağını kuramadığını ve etrafına şüphe ile baktığını bir diğer taraftan da onaylanma, yeterlilik ve takdir görme gibi ihtiyaçlarının öne çıktığı görülüyor. Bu ve buna benzer ihtiyaçların şüphe ile birlikte yönetilmesi kişinin pasif agresif davranmasına sebep olabilmektedir.

Pasif Agresif Kişilik Bozukluğu Nasıl Davranmalıdır?

 Pasif agresif olarak verdiğiniz tepkileri tanımlayın ve sağlıksız kurulan bu tepkilerin karmaşasından çıkın.

Pasif agresiflik dolaylı bir saldırganlık biçimidir. Bu davranışlar, pasif adı altında aktif olduğunu fark etmek önemlidir.

Kendi davranışlarınızı tanıyıp onları anlamak, değişime yönelik iyi bir başlangıçtır, ancak bu durum (tepkilerinizi değiştirmek) biraz zaman alabilir.

Sevgi dolu bir bireyken başkalarının davranışına tepki olarak öfke hissedebilirsiniz. Olumlu biri olabilir ve hala negatif olarak etiketlediğimiz duyguları hissedebilirsiniz. Alışıla gelen davranışlarınızın dönüşmesinin uzun süreceğinin farkında olun.

Durumları net olarak açıklayın ve görüşleriniz hakkında net olun.

İhtiyaçlarınızı söylemek potansiyel çatışmalara yol açabilir ama bu her zaman kötü değildir. Akla ilk gelen şey olmasa da yüzleşmenin, doğrudan iletişim ve saygılı bir tutum olabileceğini unutmayın.

Olumsuz davranışlarınızı düzeltmeye başladığınızda ne kadar iyi olduğunuzu hissedebilir, hayatı heyecanla karşılamaya başlayabilirsiniz.

Pasif Agresif Kişilik Bozukluğu Nasıl Tedavi Edilir?

Pasif Agresif kişilik bozukluğunda EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme),farkındalık pratiği tedavisi ve Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) uygulanmaktadır. Kişilik bozukluğu genellikle psikoterapiye olumlu yanıt vermektedir. Uzun süreli psikoterapi programı uygulamak kişinin duygu, düşünce, davranış ve alışkanlıklarını değiştirmek için gereklidir.. Terapide, kök salan davranışlar, olaylara bakış açısı ve yaklaşımlar ele alınır. Bireyin tedaviye kendi isteği ile gelmesi, çaba sarf etmesi, sorunların sorumluluğunu üstlenmesi durumunda iyileşme süreci kısalmaktadır.

Pasif Agresif Kişilik Bozukluğu Nedir?

Yaşantımızın akışında, sosyal olmanın, çalışmanın, yaşamın doğal bir şartı olarak duygu, düşünce, ihtiyaç ve isteklerimizi ifade edebilmemiz gerekir. İfade edebilmenin yanında birey olarak haklarımızı bilir ve gerektiğinde bu haklarımızı savunuruz. En ideal yolla bunu yapabilmek önemlidir. Güvenli davranışlarla hareket eden kişiler, düşüncelerini, duygularını, istek ve ihtiyaçlarını olumlu ve özgüvenli bir dille ifade edebilirler. Ne doğru ne yanlış bilirler ve yapamayacaklarını bile rahatlıkla ifade ederler, sorumluluklarının da farkındadırlar.

Bu davranışları sergileyen kişiler kendilerini güvenli şekilde ifade edemezler. Duygu, düşünce, istek ve ihtiyaçlarını saklarlar veya dolaylı yollarla, imalarla ifade etmeyi tercih ederler. Aslında bu kişiler iç dünyalarınnda agresif duygular ve düşünceler barındırırlar, ancak; agresif duygu ve düşüncelerin dışavurumu pasif ve olumsuz şekilde gerçekleşir.

Yorumlar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

İlginizi Çekebilir