Karenin Alanı Nasıl Bulunur?

Karenin Alanı Nasıl Bulunur?
20.03.2023 20:01
Karenin alanı, yamuğun alanı, medyan nasıl bulunur? Yüklem, üçgenin alanı, ekok nasıl bulunur? Matematik alanının konusu olan, en çok sorulan ve cevap aranılan konu başlıklarına birlikte bakalım. Detayları sizin için derledik.

Karenin alanı, kenar uzunluğunun karesinin formülü kullanılarak hesaplanır. Karenin alanı hesaplamak için şu adımları takip edebilirsiniz:

Karenin bir kenarının uzunluğunu ölçün veya verilen uzunluğu kullanın. Karenin tüm kenarları eşittir, bu nedenle sadece bir kenarın uzunluğunu bilmek yeterlidir.

Kenar uzunluğunun karesini alın. Bu, kenar uzunluğunu kendisiyle çarpıp sonucunu elde etmekle aynıdır.

Kare alan formülü olan "alan = kenar uzunluğu x kenar uzunluğu" formülünü kullanarak alanı hesaplayın.

Örneğin, bir karenin kenar uzunluğu 5 cm ise, alanı şu şekilde hesaplanır:

Karenin bir kenarının uzunluğu 5 cm'dir.

Kenar uzunluğunun karesi 25'tir.

Alan = 5 cm x 5 cm = 25 cm²'dir. Dolayısıyla, bu karenin alanı 25 cm²'dir.

Yamuğun Alanı Nasıl Bulunur?

Yamuğun alanı, yamuk yüksekliği ve tabanlarının uzunlukları kullanılarak hesaplanır. Yamuk, paralel iki tabanı olan bir dörtgen şeklidir. Yamuğun alanını hesaplamak için şu adımları takip edebilirsiniz:

Yamuğun tabanlarının uzunluğunu ölçün veya verilen uzunluğu kullanın. Tabanlar, paralel olmalıdır.

Yamuğun yüksekliğini ölçün veya verilen uzunluğu kullanın. Yamuk yüksekliği, tabanların arasındaki mesafedir.

Yamuğun üst ve alt tabanlarının uzunluklarını toplayın.

Taban uzunluklarını topladıktan sonra, bu sayıyı yamuk yüksekliğiyle çarpın.

Son olarak, bu sayıyı 2'ye bölün.

Bu adımları kullanarak yamuğun alanını hesaplayabilirsiniz.

Örneğin, üst tabanı 4 cm, alt tabanı 8 cm ve yüksekliği 6 cm olan bir yamuğun alanı şu şekilde hesaplanır:

Üst tabanı 4 cm, alt tabanı 8 cm ve yüksekliği 6 cm olarak verilmiştir.

Taban uzunluklarını toplayın: 4 cm + 8 cm = 12 cm.

12 cm'yi yükseklikle çarpın: 12 cm x 6 cm = 72 cm².

Son olarak, 72 cm²'yi 2'ye bölün: 72 cm² / 2 = 36 cm².

Dolayısıyla, bu yamuğun alanı 36 cm²'dir.

Medyan Nasıl Bulunur?

Medyan, bir veri setindeki sıralanmış değerlerin ortasındaki değerdir. Veri setindeki medyanı bulmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Veri setindeki tüm değerleri küçükten büyüğe doğru sıralayın.

Veri setindeki değerlerin sayısını belirleyin. Sayı tek ise, medyan, sıralanmış değerlerin tam olarak ortasındaki değerdir. Sayı çift ise, medyan iki orta değerin aritmetik ortalamasıdır.

Örneğin, aşağıdaki veri seti için medyanı bulalım: 10, 2, 5, 8, 7

Veri setini küçükten büyüğe doğru sıralayalım: 2, 5, 7, 8, 10

Değer sayısı 5'tir, yani sayı tek olduğu için medyan, sıralanmış değerlerin tam olarak ortasındaki değer olan 7'dir.

Başka bir örnek verelim: 12, 5, 7, 8, 9, 3

Veri setini küçükten büyüğe doğru sıralayalım: 3, 5, 7, 8, 9, 12

Değer sayısı 6'dır, yani sayı çift olduğu için medyan, ortadaki iki sayının aritmetik ortalaması olan (7+8)/2 = 7.5'tir.

Bu adımları takip ederek, herhangi bir veri setinin medyanını bulabilirsin

Yüklem Nasıl Bulunur?

Yüklem, bir cümledeki fiilin ne ile eylem yaptığını belirten ögedir. Yüklemi bulmak için, cümledeki fiili veya fiil öbeğini belirlemek gerekir.

Örneğin, "Ahmet, bugün parkta top oynuyor" cümlesinde, yüklem "oynuyor" fiilidir. Bu yüklem, "Ahmet" öznesi tarafından gerçekleştirilmektedir.

Başka bir örnek olarak, "Bu yıl yaz tatilimi deniz kenarında geçirmek istiyorum" cümlesinde, yüklem "geçirmek istiyorum" fiil öbeğidir. Bu yüklem, "tatilimi" nesnesi ile birlikte gerçekleştirilmektedir.

Yüklemi belirlemek, cümleyi anlamak ve doğru bir şekilde yorumlamak için önemlidir. Yüklemi belirledikten sonra, diğer öğelerin ne şekilde ilişkili olduğunu ve cümlenin anlamını anlamak daha kolay hale gelebilir.

Üçgenin Alanı Nasıl Bulunur?

Üçgenin alanı, taban uzunluğu ve yüksekliği kullanılarak hesaplanır. Üçgenin tabanı, herhangi bir kenarını seçebilirsiniz ve yüksekliği bu tabana dik olarak çizilen bir doğru parçasıdır. Üçgenin alanını hesaplamak için şu adımları takip edebilirsiniz:

Üçgenin tabanını seçin ve uzunluğunu ölçün veya verilen uzunluğu kullanın.

Üçgenin yüksekliğini ölçün veya verilen uzunluğu kullanın. Üçgenin yüksekliği, tabana dik olan bir doğru parçasıdır.

Taban uzunluğunu yükseklikle çarpın.

Bu sayıyı 2'ye bölün.

Bu adımları kullanarak üçgenin alanını hesaplayabilirsiniz.

Örneğin, bir üçgenin taban uzunluğu 8 cm, yüksekliği ise 6 cm ise alanı şu şekilde hesaplanır:

Üçgenin tabanı 8 cm olarak verilmiştir.

Üçgenin yüksekliği 6 cm olarak verilmiştir.

Taban uzunluğunu yükseklikle çarpın: 8 cm x 6 cm = 48 cm².

Son olarak, 48 cm²'yi 2'ye bölün: 48 cm² / 2 = 24 cm².

Dolayısıyla, bu üçgenin alanı 24 cm²'dir.

Ekok Nasıl Bulunur?

Ekok, en küçük ortak kat sayısıdır ve iki veya daha fazla sayının tamamının bölünebildiği en küçük sayıdır. İki sayının ekokunu hesaplamak için şu adımları takip edebilirsiniz:

İki sayının bölenlerini listele. Bölenler, her iki sayının da tam bölündüğü sayılardır.

Her iki sayının da bölenlerinin ortak olanlarını seçin.

Ortak olan bölenlerin en küçüğünü seçin.

Bu adımları kullanarak, iki sayının ekokunu hesaplayabilirsiniz.

Örneğin, 6 ve 8 sayılarının ekokunu hesaplamak istediğinizi varsayalım.

6'nın bölenleri: 1, 2, 3, 6.

8'in bölenleri: 1, 2, 4, 8.

Ortak olan bölenler: 1 ve 2.

En küçük ortak bölünmez sayı 2'dir.

Dolayısıyla, 6 ve 8 sayılarının ekoku 2'dir.

Üç veya daha fazla sayının ekokunu hesaplamak için aynı adımları takip edebilirsiniz. Örneğin, 4, 6 ve 8 sayılarının ekokunu hesaplamak için, öncelikle her bir sayının bölenlerini listelemeniz gerekecektir. Daha sonra, her üç sayının da bölenlerinin ortak olanlarını seçerek en küçük ortak bölünmez sayıyı belirleyebilirsiniz.

Yorumlar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

İlginizi Çekebilir