Kamulaştırma İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Kamulaştırma İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?
19.11.2021 17:08
Kamulaştırma İçin Gerekli Evraklar Nelerdir? Kamulaştırma bedeli neye göre belirlenir, kamulaştırma bedeli ne kadar, haczedilebilir mi konularını sizler için araştırdık.

Tapu işlemlerinde kamulaştırma için gerekli evraklar şu şekildedir. Onaylı kamu yararı kararı, idarenin kamulaştırmaya ilişkin yazıları, kısmi kamulaştırmalarda Kadastro Müdürlüğü’nce düzenlenmiş tescil birimi, yetkili temsilcilerin nüfus cüzdanı ya da temsil belgesi ve son olarak tarafların 6’ 4 ebatta 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğrafları gerekmektedir. Kamulaştırma, özel mülkiyet olan gayrimenkullerin, kamu yararı için, devlet ya da bir kamu tüzel kişisinin mülkiyetine geçmesini sağlamaktadır. 4650 Sayılı kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince, belediyece kamulaştırmanın yapılabilmesi için imar planında taşınmazın kamu hizmetine tahsisli olması gerekmektedir. Dilekçe müracaatı için gerekli olan evraklar şu şekildedir.

·        Şahıs, plan gereği kamulaştırması gereken yerinin kamulaştırması için dilekçe vermektedir.

·        İmar Müdürlüğü’nden imar durumu ve Planlama Müdürlüğü’nden plan durumu belirlenmektedir.

·        Bu dosya ekinde şunlar bulunmalıdır. (İmar durumu, mülkiyet durumu, çap, sayısal pafta ve röperli kroki gereklidir.)

·        Kamulaştırma talebi Emlak İstimlak Müdürlüğü’nce değerlendirilmektedir.

·        Kamulaştırma işlemlerine başlanılması için başkanlık onayı istenilmektedir.

Kamulaştırma Bedeli Neye Göre Belirlenir?

Kamulaştırma bedeli kanun ile belirlenmektedir. Kanun, kamulaştırma bedelinin tespiti için vergi beyanı, kamulaştırma tarihindeki resmi makamlarca yapılmış kıymet takdirini, yapı maliyet hesabı ve taşınmaz malların birim fiyatını dikkate almaktadır. Objektif ölçüleri de dikkate almaktadır. Bedel ile vergi beyanındaki kıymet arasındaki farkın nasıl belirleneceğini kanun söylemektedir. Kamulaştırma bedeli nakit ve peşin ödenmektedir. Tarım reformu uygulanması takdirinde büyük enerji ve sulama projeleri ile iskân projelerinin gerçekleştirilmesi, kıyıların korunması, ormanların yetiştirilmesi ve turizm amacıyla kamulaştırılan toprakların bedellerinin ödenme şekli şununla gösterilmektedir. Kanun taksit ile ödemeyi öngörebilir ve bu hallerde, taksitlendirme süresi 5 yılı aşmayacak sürece ayarlanmaktadır.

Kamulaştırma Bedelini Haczedilebilir Mi?

Kamulaştırma bedeli hükme bağlanan artırım bedelini nakit ve peşin olarak ödemek zorundadır. Kamulaştırılma bedeli arttırılması durumunda hüküm altına alınan alacaklı veya tazminatın tahsili durumunda idarelerin hak, mal ve alacaklarının haczedilmeyeceğine yönelik bir hüküm yoktur. Öngörülen taksitlendirmelerde herhangi bir sebep belirtilmeksizin ödenmemiş kamulaştırma bedellerinde kamu alacakları için öngörülen en yüksek faiz uygulanmaktadır. Kamulaştırma, devletin kamu yararına gerekçe gösterip bir kişinin sahibini olduğu mülkiyeti rızası dışında son vermesine kamulaştırma denmektedir. Kamulaştırma işini yapan idareler bedelini ödemek şartı ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişilere ait bulunan taşınmaz malların hak sahibi olur. Kamulaştırma yasal gereği yerine getirmekle mükelleftir. Yükümlü oldukları kamu hizmetleri veya girişimlerini yürütmek için gerekli buldukları gerçek veya tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmaz karşılarını ödemek koşuluyla el koymalarıdır.


Yorumlar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

İlginizi Çekebilir