Kadastro Yolu Nedir?

Kadastro Yolu Nedir?
05.09.2022 15:40
Kadastro yolu, pek çok insanın ilgi alanına girmiştir. Peki kadastro yolu nedir, nasıl açılır, kim açar, açılması için nereye başvurulur, tarlaya kadastro yolu nasıl alınır, tarlanın kadastro yolu olup olmadığı nasıl anlaşılır, kadastro yolu olmayan tarla alınır mı, kadastro yola cephe ne demek? Yazımızda sizlerle..

Kadastro yolunun ne olduğu araştırma konularının arasına girmiştir. İmar planı olmayan alanlarda kadastro yolları, kadastro haritasında kimseye ait olmayan alanlardır. İmar planları oluşturulurken bu planlar genellikle bu yolların çevresinde oluşturulur. Kadastro parsellerinin uygulanmasında yeni oluşturulan bölgelerin, İmar Kanunu ve ilgili kararname hükümlerine göre sokağa cephesi olması zorunludur. Öte yandan, ön cephesi olmayan parsele cephe verilmedikçe, yapılaşmamış parsellerde yapı ruhsatı verilmeyecektir.

Kadastro Yolu Nasıl Açılır?

Kadastro yollarının açılması; Medeni Kanun'a göre yol alanları, yola bakan komşu parsellerden emniyete alınabilir. Bitişik parselin maliki ile anlaşarak veya anlaşmazlık halinde mahkeme kararı ile geçiş hakkı elde edilebilir. Her iki durumda da devir hakkının tapuya kaydedilmesi gerekir. Kadastro yoluna bakmayan bir arazi imar planına giriyorsa, imar planı hususları ile birlikte  imar planının yeri nasıl belirlediği de dikkate alınmalıdır.

Geçit Hakları

a. Zorunlu Geçit

 Madde 747: Mülkünden genel bir yola yeterli erişimi olmayan bir malik, komşusundan kendisine tam ödeme için yol hakkı vermesini isteyebilir. Bu hak, geçiş gerekmeden önce arazi ve yol şartları bakımından en uygun  komşuya karşı, ikinci olarak da bundan en az etkilenen kişiye karşı kullanılmalıdır.Zorunlu geçiş, her iki tarafın da çıkarları göz önünde bulundurularak belirlenir.

 b. Diğer Geçit Hakları

Madde 748: Arazi sahiplerinin arazi yönetimi, iyileştirme veya şantiyede inşaat, hendek ve benzeri geçitler amacıyla bitişik araziye geçici olarak girme hakları Özel Kanun hükümlerine tabidir. Belirli yasal hükümlerin yokluğunda yerel gelenekler geçerlidir. Geçir hakları doğrudan kanuna atfedilebilir ve tapu kaydı yapılmadan ortaya çıkar.

Kadastro Yolunu Kim Açar?

Kadastro yolunu kimin açacağı toplumumuzda pek çok kişi için bir araştırma konusu olmuştur. Kadastro yolunu bir araziye, tarlaya sahip olan herkesin açması mümkün olacaktır.

Kadastro Yolu Açılması İçin Nereye Başvurulur?

Muvafakat alınırsa, komşu mülk sahiplerinden geçiş hakkı için Kadastro Müdürlüğü'ne başvurmanız gerekecektir. Komşunuz veya komşularınız aynı fikirde değilse, yol hakkı için mahkemeye başvurmalısınız. Mahkeme size en kısa ve en ucuz yere giden yolu gösterecektir.

Tarlaya Kadastro Yolu Nasıl Alınır?

Kadastro yollarıyla sınırı olmayan arazide sürüşe izin vermek için şu yollar izlenmelidir: Yola bakan komşu parsellere yol vererek yol üzerinde cephe oluşturabilirsiniz. Bitişik parselin maliki ile anlaşarak veya anlaşmazlık halinde mahkeme kararı ile geçiş hakkı elde edilebilir. Her iki durumda da devir hakkının tapuya kaydedilmesi gerekir. İmar statüsü alabilmek için her koşulda kadastro yolu önü olmalıdır. Kadastro yoluna bakmayan bir arazi imar planına giriyorsa, imar planı hususları ile birlikte  imar planının yeri nasıl belirlediği de dikkate alınmalıdır.

Tarlanın Kadastro Yolu Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?

Kadastro formu sorgulama işlemini yaşadığınız şehrin Tapu ve Kadastro Müdürlüğü ile iletişime geçerek tamamlayabilirsiniz. Parsel harita sorgulama işlemi ile birlikte bir arsanın bir vakfa mı yoksa bir devlete mi yoksa bir kişiye mi ait olduğunu öğrenebilirsiniz.

Kadastro Yolu Olmayan Tarla Alınır Mı?

Kadastro yolu olmayan tarlalar insanları alıp almamak konusunda tereddüte düşürmektedirler. Ancak kadastro yolu olmayan bir tarlayı almak çok büyük bir eksiklik değildir. Çünkü artık kadastro yolu açtırmak daha da kolaylaşmıştır.

Kadastro Yola Cephe Ne Demek?

İmar Kanunu ve yönetmeliğine göre, yeni oluşturulan imar parseli, kadastro parsellerinde uygulanan uygulamanın bir parçası olarak sokağa cepheli olmalıdır. Cephe yoksa, parsele cephe uygulanmadıkça konu alan imar iznine hazır olmayacaktır. Elbette Türk Medeni Kanunu'na göre kadastro yolunun cephesi ile ilgili bazı detaylar vardır. Kadastro yoluna bakmayan parsellerin, yasaya göre komşularından tam geçiş hakkı talep etme hakkına sahip olduğunu unutmayın.

Yorumlar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

İlginizi Çekebilir