İlik Argoda Ne Demek?

İlik Argoda Ne Demek?
14.02.2023 23:05
Genel kabul görmüş kullanılan dilden bağımsız olarak bir topluluğun oluşturduğu özel dil ya da söz dağarcığına argo üslup ya da konuşma denilmektedir. Argo kelimelerden bazılarının anlamlarına birlikte bakalım. İlik, ipek, izmarit, jelibon argoda ne demek? Janti, jokey, koli, argoda ne demek? Detaylarda buluşalım.

Argo konuşma tarzı gerçek bir şeyi ifade etmek için kullanılan, bir topluluk tarafından yaratılmış konuşma üslubudur. Normal konuşma tarzına göre daha kaba ve serttir. İlik en çok kullanılan argo sözcüklerden biridir. Genellikle güzel bir kadının güzelliğini ifade etmek için kullanılır.

İpek Argoda Ne Demek?

Merak edilen bir diğer kelime olan ipek sözcüğünü sizin için araştırdık. İpek kelimesinin argodaki yeri tam olarak bilinmese de gerçek kelime anlamına yakın bir kelime olduğunu düşünmekteyiz. İpek parlak, yumuşak, ince bir kumaş türüdür. Çok güzel ve ince dokunmuş kumaşlara ipek denilmektedir. Argoda iyi huylu, güzel tenli, güzel görünen kişiler için (özellikle kadınlar için) kullanıldığını düşünmekteyiz.

İzmarit Argoda Ne Demek?

Argo kelimeler arasında dikkat çeken ve anlamı merak edilen bir diğer sözcük de izmarittir. İzmarit gerçek anlamda sigaranın içilmeyen ve atılan kısmına denilmektedir. Genellikle çengel bulmacalarda karşımıza çıkan argoda büyük izmarite verilen isime “torik“ denilmektedir. Torik anlam olarak akıl, kafa, düşünme yeteneği olarak ifade edilen bir sözcüktür. İzmaritin de sigara artığı dışında argoda bu anlama geldiğini düşünmekteyiz.

Jelibon Argoda Ne Demek?

Jelibon argoda bir hakaret kelimesi olarak kullanılmaktadır. Erkekler için kullanılan ve kişinin erkekliğini aşağılamak için kullanılan bir sözcüktür. “Jelibon erkek“ tanımlaması da bu argo kelimeden gelmektedir.

Janti Argoda Ne Demek?

Argo bazı kelime ve kavramlar, hakaret, incitme ya da cinsel çağrışım içerikli olduğu için kullanılmaktadır. Bazen de kişiyi övme ve yüceltme manasında da kullanılabilir. Janti de övme ve yüceltme olarak kullanılmaktadır. Argoda janti “klas“ ve “beyefendi” anlamlarında kullanılmaktadır. Genellikle iyi giyimli, iyi görünümlü, oturmasını kalkmasını bilen ve toplum içinde saygın bir yeri olan kimseler için söylenmektedir.

Jokey Argoda Ne Demek?

Argo kelimeler arasında dikkat çeken ve en çok merak edilen sözcüklerden biri de jokey kelimesidir. Jokey kelimesi de argoda bir tanımlama kelimesi olarak kullanılmaktadır. Yaşlı bir kadının kendisinden yaşça küçük sevgilisi için kullanılmaktadır. Yani yaşlı bir kadının genç sevgilisine jokey denilmektedir.

Koli Argoda Ne Demek?

Koli kelimesi genellikle eşcinsel bireyler tarafından kullanılan ortak bir jargondur. Kendi aralarında geliştirmiş oldukları bu dil bir olayı veya kişiyi ifade etmek için türetilmiştir. Eşcinselliğin jargonun da en çok duyulan sözcüklerden biri de koli kelimesidir. Bir eşcinsel “kolim“ ya da “koli“ olarak bir kişiden bahsediyorsa bu tek gecelik cinsel birliktelik yaşadığı kişiyi ifade etmek için söylenmiştir. Koli, cinsel ilişki, yatak arkadaşı, günü birlik ilişki anlamları taşımaktadır.

 

 

Yorumlar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

İlginizi Çekebilir