Tez Yazarken İntihal Oranı Nasıl Düşürülür?

Tez Yazarken İntihal Oranı Nasıl Düşürülür?

Tez Yazarken İntihal Oranı Nasıl Düşürülür?

Tez yazarken intihal oranının düşük olması, akademik etiğe uygun ve araştırmanın güvenirliğini arttırıcıdır. İşte intihal oranını düşürmek için bazı öneriler:
1. Araştırmanızı Dikkatli Bir Şekilde Planlayın: Tez yazarken, özellikle literatür taraması yaparken, kaynakları iyi bir şekilde planlayın ve kaynakları düzenli bir şekilde okuyun. Böylece, kaynaklar arasındaki ilişkileri anlayabilir ve kendi fikirlerinizi daha etkili bir şekilde sunabilirsiniz.
2. Referanslarınızı Doğru Bir Şekilde Kullanın: Çalışmanızda kullandığınız tüm kaynakları doğru bir şekilde kaydedin ve kaynakları doğru bir şekilde atıfta bulunun. Atıfta bulunurken, öncelikle eserlerin yazarlarına atıfta bulunun ve çalışmalarınızın hangi kaynaklardan etkilendiğini açıklayın.
3. Kaynakları Yüzde Yüz Kullanmayın: Eğer bir kaynağı kullanacaksanız, o kaynağın fikirlerini kendi cümlelerinizle yeniden formüle edin. Kaynak metnindeki cümleleri kopyalamayın. Kaynak metnindeki cümleleri kopyalamanız gerektiğinde, bunu tırnak işaretleriyle belirtin ve doğru bir şekilde kaynak gösterin.
4. Plagiarism Checker Araçlarını Kullanın: Tez yazarken, plagiarism checker araçlarını kullanarak yazdığınız metnin benzerliğini kontrol edebilirsiniz. Bu araçlar, tez yazarken intihal oranınızı kontrol etmeniz için kullanışlı bir araçtır. Farklı online araçlar mevcut olup, birkaç farklı araç kullanarak sonuçları karşılaştırabilirsiniz.
5. Bir Editörden Yardım Alın: Editörler, tez yazımı konusunda uzmanlaşmış kişilerdir ve yazınızı okuyarak sizin için fikirler ve geribildirimler sunabilirler. Bu, intihal oranını düşürmenize yardımcı olabilir.
Sonuç olarak, intihal oranını düşürmek için literatür taraması ve kaynak kullanımı konusunda dikkatli olmanız, plagiarism checker araçlarını kullanmanız, bir editörden yardım almanız, kaynakları doğru bir şekilde atıfta bulunmanız ve kendi fikirlerinizi doğru bir şekilde sunmanız önemlidir.

Bir yazıda başka bir kaynaktan doğrudan alıntı yapmak istediğinizde, alıntı yaptığınız ifadeleri tırnak işaretleri içine alarak belirtmeniz gerekir. Ayrıca, alıntı yaptığınız kaynağı da belirtmelisiniz.

Örneğin, "Bilgi güçtür" ifadesi, Francis Bacon'a atfedilen bir sözdür.

Eğer alıntı yapacağınız paragraf ya da metin birkaç cümleden oluşuyorsa, tırnak işaretleri kullanmak yerine alıntı yapılan metnin girintili blok şeklinde yazılması tercih edilir. Bu blok alıntıda herhangi bir tırnak işareti kullanmazsınız. Ayrıca, bu tür alıntılar genellikle biraz sola yaslanır ve küçük punto kullanılır.

Örneğin:

Birçok insanın aşina olduğu ünlü bir şiir olan "Düşünce Gücü" şöyle başlar: Düşünce gücü her şeyi yener, Zirveye çıkar, sefalete düşürür. Bir insan düşüncelerinin ürünüdür; Düşünceleriyle şekillenir ve yapar.

Ayrıca, alıntı yaptığınız kaynağı belirtmek önemlidir. Bu, kaynağın yazarını, eserin adını, yayın tarihini ve sayfa numarasını içerebilir. Bu bilgileri metnin sonunda bir dipnot veya kaynakça şeklinde belirtebilirsiniz.

Tez Yazarken İntihal Oranı Nasıl Düşürülür?

Tez yazarken intihal oranının düşük olması, akademik etiğe uygun ve araştırmanın güvenirliğini arttırıcıdır. İşte intihal oranını düşürmek için bazı öneriler:

 1. Araştırmanızı Dikkatli Bir Şekilde Planlayın: Tez yazarken, özellikle literatür taraması yaparken, kaynakları iyi bir şekilde planlayın ve kaynakları düzenli bir şekilde okuyun. Böylece, kaynaklar arasındaki ilişkileri anlayabilir ve kendi fikirlerinizi daha etkili bir şekilde sunabilirsiniz.
 2. Referanslarınızı Doğru Bir Şekilde Kullanın: Çalışmanızda kullandığınız tüm kaynakları doğru bir şekilde kaydedin ve kaynakları doğru bir şekilde atıfta bulunun. Atıfta bulunurken, öncelikle eserlerin yazarlarına atıfta bulunun ve çalışmalarınızın hangi kaynaklardan etkilendiğini açıklayın.
 3. Kaynakları Yüzde Yüz Kullanmayın: Eğer bir kaynağı kullanacaksanız, o kaynağın fikirlerini kendi cümlelerinizle yeniden formüle edin. Kaynak metnindeki cümleleri kopyalamayın. Kaynak metnindeki cümleleri kopyalamanız gerektiğinde, bunu tırnak işaretleriyle belirtin ve doğru bir şekilde kaynak gösterin.
 4. Plagiarism Checker Araçlarını Kullanın: Tez yazarken, plagiarism checker araçlarını kullanarak yazdığınız metnin benzerliğini kontrol edebilirsiniz. Bu araçlar, tez yazarken intihal oranınızı kontrol etmeniz için kullanışlı bir araçtır. Farklı online araçlar mevcut olup, birkaç farklı araç kullanarak sonuçları karşılaştırabilirsiniz.
 5. Bir Editörden Yardım Alın: Editörler, tez yazımı konusunda uzmanlaşmış kişilerdir ve yazınızı okuyarak sizin için fikirler ve geribildirimler sunabilirler. Bu, intihal oranını düşürmenize yardımcı olabilir.

Sonuç olarak, intihal oranını düşürmek için literatür taraması ve kaynak kullanımı konusunda dikkatli olmanız, plagiarism checker araçlarını kullanmanız, bir editörden yardım almanız, kaynakları doğru bir şekilde atıfta bulunmanız ve kendi fikirlerinizi doğru bir şekilde sunmanız önemlidir.

Tez Yazarken Fotoğraf Kullanılır Mı?

Tez yazarken fotoğraf kullanılıp kullanılmayacağı, kullanılacaksa nasıl kullanılacağı, hangi amaçlar için kullanılacağı ve hangi tür fotoğrafların kullanılması gerektiği konusunda üniversiteler ve bölümler arasında farklılıklar olabilir. Bu nedenle, tez yazarken fotoğraf kullanımına ilişkin öncelikle danışmanınız veya ilgili bölümünüzün kurallarını öğrenmeniz önemlidir.

Ancak genel olarak, tez yazarken fotoğraf kullanımı, tez konusuna bağlı olarak uygun olabilir. Örneğin, bir mühendislik tezi için proje tasarımı veya ürün fotoğrafları, bir tarih tezi için tarihi belgeler veya fotoğraflar kullanılabilir.

Fotoğrafların kullanımı, tezin ana amacını desteklemek veya okuyucunun konuyu daha iyi anlamasına yardımcı olmak amacıyla olmalıdır. Fotoğrafların kullanımı gereksiz veya anlamsız olmamalıdır.

Ayrıca, tez yazarken kullanılacak fotoğrafların, telif hakkı kanunlarına uygun olması ve kaynaklarının doğru bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir. Başka kaynaklardan alınan fotoğraflar kullanılıyorsa, bunların kaynaklarına atıfta bulunulmalı ve izinleri alınmalıdır.

Özetle, tez yazarken fotoğraf kullanımına ilişkin kuralların belirlenmesi için ilgili bölümünüzün veya danışmanınızın görüşüne başvurmanız ve uygun koşullarda kullanımını sağlamanız önemlidir.

Tez Yazarken Giriş Kısmı Nasıl Yazılır?

Tez yazarken giriş kısmı, çalışmanın en önemli bölümlerinden biridir. Giriş, okuyucuların çalışmanız hakkında fikir edinmelerine ve konuya aşina olmalarına yardımcı olacak bir özet sunar. İşte size tez yazarken giriş kısmını yazarken dikkat etmeniz gereken bazı ipuçları:

 1. Özgün bir açılış cümlesi ile başlayın: Giriş kısmınızı, okuyucuların ilgisini çekecek bir açılış cümlesiyle başlatın. Bu cümle, çalışmanızın önemini ve değerini vurgulamalıdır.
 2. Konuyu geniş bir bakış açısıyla ele alın: Giriş kısmınızda, çalışmanızın konusunu geniş bir bakış açısıyla ele alın. Konunun neden önemli olduğunu ve neden araştırmanızın yapılması gerektiğini açıklayın.
 3. Amacınızı belirleyin: Giriş kısmında, çalışmanızın amacını belirleyin. Bu amaç, çalışmanızın odak noktasıdır ve okuyucuların çalışmanızın hedeflerini anlamasını sağlar.
 4. Hipotezinizi veya araştırma sorularınızı belirleyin: Giriş kısmında, çalışmanızın hipotezini veya araştırma sorularınızı açıklayın. Bu, okuyucuların çalışmanızın kapsamını ve ana fikrini anlamasına yardımcı olacaktır.
 5. Metodolojinizi tanımlayın: Giriş kısmında, çalışmanızda kullanacağınız metodolojiyi kısaca tanımlayın. Bu, okuyucuların çalışmanızın nasıl yapıldığı hakkında fikir sahibi olmalarını sağlayacaktır.
 6. Önemli literatürleri vurgulayın: Giriş kısmında, çalışmanızın konusuyla ilgili önemli literatürleri vurgulayın. Bu, okuyucuların konu hakkında daha fazla bilgi edinmelerini sağlayacaktır.
 7. Giriş kısmınızı özetleyin: Giriş kısmınızın sonunda, çalışmanızın ana hatlarını ve hedeflerini özetleyin. Bu, okuyucuların çalışmanızın yapısını ve odak noktalarını anlamalarına yardımcı olacaktır.

Özetle, giriş kısmı, tez yazarken çalışmanızın önemini, amacını, hipotezini, metodolojisini ve literatürünü açıklamak için bir fırsattır. Giriş kısmınızın net, anlaşılır ve özgün olmasına özen gösterin.

Tez Yazarken Okula Gidilir Mi?

Genellikle tez yazarken okula gitmek zorunlu değildir. Tezler genellikle uzaktan çalışma şeklinde yürütülür ve üniversitenin öğrencilerine sunulan birçok kaynak ve araç çevrimiçi olarak kullanılabilir.

Ancak bazı durumlarda, özellikle laboratuvar veya araştırma merkezlerinde çalışmalar yürütülmesi gereken tezlerde, okula gitmek gerekebilir. Bu durumda, üniversitenin ilgili bölümlerinde ve laboratuvarlarında çalışma yapmak için okula gitmek gerekebilir.

Ayrıca, danışmanınızla yüz yüze görüşmek veya diğer öğrencilerle çalışmak gibi nedenlerle okula gitmeniz gerekebilir. Ancak, öğrencilerin büyük çoğunluğu, tezlerini tamamlayabilmek için okula gitmeden de başarılı bir şekilde tezlerini tamamlayabilirler.

Tez Yazarken Hangi Zaman Kullanılır?

Tez yazarken, genellikle bilimsel bir dille yazılmakta ve zaman kullanımı önemli bir unsurdur. Doğru zaman kullanımı, yazıyı anlaşılır kılmaya ve okuyucuya doğru bir şekilde bilgi verme açısından oldukça önemlidir. İşte tez yazarken kullanılan zamanlar:

 1. Genel Olarak Geçmiş Zaman (Past Tense): Çalışmanın bir önceki kısımlarında (örneğin, metodoloji, sonuçlar) genellikle geçmiş zaman kullanılır. Bu kısımlar, araştırmanın geçmişte yapıldığını ve sonuçlarının elde edildiğini gösterir.
 2. Şimdiki Zaman (Present Tense): Genellikle araştırmanızın bulgularını veya sonuçlarını sunarken, şimdiki zaman kullanmanız önerilir. Bu, bulguların hala geçerli olduğunu ve araştırmanızın an itibariyle önemli olduğunu vurgulamaya yardımcı olur.
 3. Gelecek Zaman (Future Tense): Araştırmanızın hedeflerini veya önerilerini belirtirken, gelecek zaman kullanmak uygun olacaktır. Bu, araştırmanızın gelecekte yapılacak çalışmalar için bir temel oluşturabileceğini vurgulamaya yardımcı olacaktır.
 4. Koşul Olarak Geçmiş Zaman (Past Conditional): Bazı durumlarda, araştırmanızın kapsamını veya sonuçlarını tartışırken, koşul olarak geçmiş zaman kullanmak uygun olabilir. Örneğin, "Eğer araştırma daha uzun bir süreye yayılsaydı, sonuçlar farklı olabilirdi."

Özetle, tez yazarken genellikle geçmiş zaman kullanılır, ancak araştırmanızın bölümlerine ve sunumuna bağlı olarak, diğer zamanlar da kullanılabilir. Doğru zaman kullanımı, okuyucunun çalışmanızı anlamasına ve bilgiyi doğru bir şekilde aktarmanıza yardımcı olur.

 

Yorumlar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

İlginizi Çekebilir