Siyasal Bilgiler Bölümü Bitiren Ne İş Yapar?

Siyasal Bilgiler Bölümü Bitiren Ne İş Yapar?

Siyasal Bilgiler Bölümü Bitiren Ne İş Yapar?

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencileri mezunları;
• Kaymakamlık
• İdare Mahkemeler
• Vergi Mahkemeleri
• Bölge İdare Mahkemelerinde hakimlik
• Danıştay ve Sayıştay'da uzmanlık ve denetçilik
• Bakanlıklarda çeşitli kademelerde yöneticilik ve uzmanlık
• Teftiş kurullarında müfettişlik
• Kamu kuruluşları, belediye ve kamu da çalışmaları ve iş yapmaları mümkündür.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 yıllık lisans bölümü olarak bilinmektedir. Bu bölüm İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlı olarak yer almaktadır.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünün amacı, öğrencilere tüm siyasi kavramları, fikirleri, ideolojileri inceleyecek, araştıracak ve yorumlayabilecek bütüncül siyasal bakış açısına sahip olmasını sağlayacak, hukukun en temel bilgilerini edinecek ve kamu yönetiminde olan tüm gelişmeleri takip edebilecek sorunları çözebilecek öğrencileri lisans eğitimleri ile yetiştirmek olarak bilinmektedir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü mezun bireyler başlıca çalışmayı tercih ettikleri yerler aşağıdaki gibidir;

·            Siyasi Partiler

·            Bankalar

·            Devlet Kurumları

·            Siyasi Partiler

Siyasal Bilgiler Bölümü Dersleri Nelerdir?

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü öğrencileri eğitim hayatları boyunca birçok hukuk ve siyaset dersi ile karşı karşıya geldikleri bilinmektedir.

Siyaset Bilimi bölümünü tercih listesinde bulunduran aday öğrencileri sırasıyla;

·            Hukukun Temel Kavramları dersi

·            Sosyal bilimlerde Araştırma Yöntemleri dersi

·            Kamu Personel Hukuku dersi

·            Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler dersi

·            İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri dersi

·            Kentleşme ve Konut Politikaları dersi

·            Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar dersi

·            Örgütsel Davranış dersi

·            Türk Siyasal Hayatı dersi

·            Türk İdare Tarihi dersi

Başta olmak üzere, birçok dersten 4 yıl boyunca sorumlu olmaları söz konusudur. Bu dersleri başarılı bir şekilde bitirdikleri takdirde ‘‘Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Diplomasını’’ elde edebileceklerdir.

Siyasal Bilgiler Bölümü Hangi Üniversitelerde Var?

Bu bölümü okuyan öğrenciler Siyaset Bilimi içerisinde bulunan politik ve siyasal analizleri yerine getirmektedirler. Toplum ve devlet arasındaki ilişkiyi inceledikleri bilinmektedir. Siyaset bilgiler bölümü Türkiye’nin birçok üniversitesinde yer almaktadır. Başlıca;

·        Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

·        Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Siyasal Bilgiler Fakültesi

·        İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

·        Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

·        Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

·        Necmeddin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Şekilde örnek olarak sıralanabilir.

Siyasal Bilgiler Bölümü Önü Açık Mı?

Bu bölümden mezun olan kişilerin siyasetçi olmak ya da devlet çalışanı olmak gibi tercihleri bulunmaktadır. Aynı zamanda danışmanlık ya da akademisyenlik de yapabilmeleri söz konusu olacaktır. Başlıca çalışma alanları ise Siyasi Partiler, Devlet Kurumları ve Bankalar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Siyasal Bilgiler Bölümü Bitiren Ne İş Yapar?

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencileri mezunları;

·        Kaymakamlık

·        İdare Mahkemeler

·        Vergi Mahkemeleri

·        Bölge İdare Mahkemelerinde hakimlik

·        Danıştay ve Sayıştay'da uzmanlık ve denetçilik

·        Bakanlıklarda çeşitli kademelerde yöneticilik ve uzmanlık

·        Teftiş kurullarında müfettişlik

·        Kamu kuruluşları, belediye ve kamu da çalışmaları ve iş yapmaları mümkündür.

En İyi Siyasal Bilgiler Bölümü Hangi Üniversitede?

Siyaset Bilimi bölümü hem devlet üniversitelerinde hem de özel üniversitelerde eğitimi verilen bir bölüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Sosyal bilimlerin en gerekli ve en önemli bölümlerinden biri olan siyaset bilimi bölümü, geniş bir bakış açısı kullanarak günümüzden bugüne ve ilerideki siyaset oluşumuna kadar siyaset ile ilgili pek çok şeyi anlamlandırdığı bilinmektedir.

Siyaset bilimi alanında dünyanın en iyi üniversiteleri hangileri diye sorucak olur isek Türkiye'ye bakıldığında siyaset bilimi alanında; ODTÜ, Bilkent, Ankara Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi ön plana çıktığı bilinmektedir.

Yorumlar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

İlginizi Çekebilir