Makale Yazarken İçindekiler Kısmı Nasıl Oluşturulur?

Makale Yazarken İçindekiler Kısmı Nasıl Oluşturulur?

Makale Yazarken İçindekiler Kısmı Nasıl Oluşturulur?

Makale yazarken içindekiler kısmı, makalenin ana bölümlerini ve alt bölümlerini özetleyen bir bölümdür. İçindekiler bölümü, okuyucunun makaleyi anlamasına yardımcı olmak için önemlidir ve makalenin düzenli bir şekilde sunulmasına yardımcı olur. İçindekiler bölümü oluşturmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
Başlık sayfasından sonra, "içindekiler" başlığını ekleyin ve bir boşluk bırakın.
Makalenin ana bölümlerini ve alt bölümlerini belirleyin ve her bölümün başlığını yazın.
Her başlığın yanına sayfa numarasını yazın.
Bölümler arasında doğru bir şekilde numaralandırma yapın ve alt bölümleri bir üst bölüm numarası altında numaralandırın.
İçindekiler bölümünü düzenli ve okunaklı bir şekilde sunmak için, her bölüm başlığından sonra bir boşluk bırakın ve aynı bölüm alt başlıkları arasında da bir boşluk bırakın.
İçindekiler bölümünü güncel tutun. Makaleyi düzenlediğinizde, içindekiler bölümünü de güncelleyin.
İçindekiler bölümü, makalenin ana hatlarını özetleyen bir bölüm olduğu için, dikkatli ve titiz bir şekilde hazırlanmalıdır. İyi hazırlanmış bir içindekiler bölümü, makalenin okunmasını kolaylaştırabilir ve okuyucunun makaleyi daha iyi anlamasına yardımcı olabilir.

Makale Yazarken İntihal Nasıl Olmalı?

Makale yazarken intihal nasıl olmalı, içindekiler kısmı nasıl oluşturulur, internetten alıntı nasıl yapılır? Makale yazarken isim nereye yazılır, imla kuralları nasıl olmalı, kullanılan yöntemler nasıl olmalı? Makaleler belli bir uzunlukta, dergi ve gazetelerde yayınlanan bilimsel yazılardır. Peki makalenin diğer kural ve dikkat edilmesi gereken hususları nelerdir? İşte detaylar.

Makale yazarken intihal, bir başka kişinin çalışmasını kopyalayarak veya onu kaynak olarak kullanmadan doğrudan veya dolaylı olarak kullanmak anlamına gelir. Intihal, bir akademik suç olarak kabul edilir ve ciddi sonuçları olabilir. Bu nedenle, bir makale yazarken intihalden kaçınmak önemlidir.

Intihalden kaçınmak için, kullanılan kaynaklar doğru bir şekilde belirtilmelidir. Alıntı yapılan veya kullanılan herhangi bir materyal, yazarın izni ve alıntı yapılan materyalin kaynağı belirtilerek kullanılmalıdır. Alıntı yaparken, orijinal kaynakta yer alan ifadeler veya düşünceler doğru bir şekilde aktarılmalıdır ve alıntı yapılan bölüm çift tırnak içine alınmalıdır. Ayrıca, kendi çalışmanızda kullandığınız herhangi bir materyalin kaynağı, açık bir şekilde belirtilmelidir.

Intihalden kaçınmak için, makalenin sonunda kaynakça bölümü oluşturmak ve kullanılan her kaynağın adını, yazarını, yayın tarihini ve yayın yerini listelemek önemlidir. Bu, diğer araştırmacıların makalenizi doğru bir şekilde değerlendirmesine ve kullanmasına yardımcı olur.

Sonuç olarak, makale yazarken intihalden kaçınmak için kaynaklar doğru bir şekilde belirtilmeli ve kullanılan materyal kaynak gösterilerek kullanılmalıdır. Bu, akademik dürüstlüğü korumak için önemlidir ve intihal nedeniyle oluşabilecek olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur.

Makale Yazarken İçindekiler Kısmı Nasıl Oluşturulur?

Makale yazarken içindekiler kısmı, makalenin ana bölümlerini ve alt bölümlerini özetleyen bir bölümdür. İçindekiler bölümü, okuyucunun makaleyi anlamasına yardımcı olmak için önemlidir ve makalenin düzenli bir şekilde sunulmasına yardımcı olur. İçindekiler bölümü oluşturmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Başlık sayfasından sonra, "içindekiler" başlığını ekleyin ve bir boşluk bırakın.

Makalenin ana bölümlerini ve alt bölümlerini belirleyin ve her bölümün başlığını yazın.

Her başlığın yanına sayfa numarasını yazın.

Bölümler arasında doğru bir şekilde numaralandırma yapın ve alt bölümleri bir üst bölüm numarası altında numaralandırın.

İçindekiler bölümünü düzenli ve okunaklı bir şekilde sunmak için, her bölüm başlığından sonra bir boşluk bırakın ve aynı bölüm alt başlıkları arasında da bir boşluk bırakın.

İçindekiler bölümünü güncel tutun. Makaleyi düzenlediğinizde, içindekiler bölümünü de güncelleyin.

İçindekiler bölümü, makalenin ana hatlarını özetleyen bir bölüm olduğu için, dikkatli ve titiz bir şekilde hazırlanmalıdır. İyi hazırlanmış bir içindekiler bölümü, makalenin okunmasını kolaylaştırabilir ve okuyucunun makaleyi daha iyi anlamasına yardımcı olabilir.

Makale Yazarken İnternetten Alıntı Nasıl Yapılır?

Makale yazarken internetten alıntı yapmak, kaynakları doğru bir şekilde belirlemek ve intihalden kaçınmak için önemlidir. İnternetten alıntı yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Alıntı yapmak istediğiniz kaynağı belirleyin ve adresini tarayıcınızın adres çubuğuna yazın.

Kaynağı dikkatli bir şekilde okuyun ve alıntı yapmak istediğiniz bölümü belirleyin.

Alıntı yapmak istediğiniz bölümü kopyalayın.

Makalenizde alıntı yapmak istediğiniz yere gelin ve alıntı yapmak istediğiniz bölümü çift tırnak içinde yazın.

Alıntı yaptığınız bölümün altına, kaynağın adını, yazarını, yayın tarihini ve yayın adresini belirtin.

Kaynakça bölümünde, kaynağın tam adını, yazarını, yayın tarihini, yayın adresini ve alıntı yaptığınız bölümün sayfasını belirtin.

Alıntı yaparken, alıntı yaptığınız bölümü kopyalarken dikkatli olun. Kopyaladığınız materyalin tamamını değil, sadece ihtiyacınız olan kısmını alıntı yapın ve kaynak adresini doğru bir şekilde belirtin.

Ayrıca, internet kaynaklarının güvenilirliği konusunda dikkatli olun. Güvenilir olmayan kaynaklardan alıntı yapmak, makalenizin güvenilirliğini de etkileyebilir. İnternet kaynaklarından alıntı yaparken, kaynağın güvenilirliğini doğrulamak için farklı kaynaklar kullanmak veya kaynağın yazarının kimliğini araştırmak faydalı olabilir.

Makale Yazarken İsim Nereye Yazılır?

Makale yazarken, yazarın adı genellikle makalenin başında belirtilir. Bu genellikle, makalenin başlık kısmının altında veya makalenin ilk paragrafının hemen başında yer alır. Yazarın adı, genellikle tam adı veya ilk ismi ve soyadı olarak yazılır. Yazarın adı, makalenin başlığından sonra gelen diğer bilgiler (örneğin, kurum veya şirket adı, yayın tarihi, kaynak adresi vb.) ile birlikte yer alabilir. Makalede birden fazla yazar varsa, yazarların isimleri genellikle virgülle ayrılır ve son yazarın adından önce "ve" kullanılır.

Makale Yazarken İmla Kuralları Nasıl Olmalı?

Makale yazarken doğru imla kurallarına uymak önemlidir. İmla kurallarını doğru kullanarak, yazınızın daha okunaklı ve anlaşılır olmasını sağlayabilirsiniz. Aşağıdaki imla kurallarına dikkat edebilirsiniz:

Noktalama işaretleri: Cümlelerin sonunda nokta kullanılmalıdır. İki nokta, üç nokta, virgül, noktalı virgül, kesme, tırnak işaretleri, parantez, köşeli parantez ve özel karakterler gibi diğer noktalama işaretleri doğru bir şekilde kullanılmalıdır.

Büyük harf: Cümlelerin başında, özel isimlerde ve başlık kısmında büyük harf kullanılmalıdır.

Küçük harf: Cümle içindeki bağlaçlar, edatlar, zarflar ve diğer kelimeler küçük harfle yazılmalıdır.

Noktalı harfler: Kısaltmaların sonunda nokta kullanılmalıdır (Örn: vs., vb., vs gibi).

Apostrof: İsimlerin ve sıfatların çoğul hallerinde apostrof kullanılmaz (Örn: doktorlar, öğrenciler).

Tire: Bileşik kelimeler arasında tire kullanılmalıdır (Örn: sağlık hizmetleri, öğrenci-öğretmen ilişkisi).

İşaretler: İşaretler ve semboller doğru bir şekilde kullanılmalıdır (Örn: %, $, # gibi).

Sayılar: Sayılar doğru bir şekilde yazılmalıdır (Örn: 2 değil, iki).

Türkçe karakterler: Türkçe karakterler doğru bir şekilde kullanılmalıdır (Örn: ş, ç, ı, ğ, ü).

Yabancı kelimeler: Yabancı kelimeler italik veya tırnak işaretleri arasında yazılmalıdır.

Yukarıdaki imla kurallarına uyarak yazınızın daha doğru ve anlaşılır olmasını sağlayabilirsiniz.

Makale Yazarken Kullanılan Yöntemler Nasıl Olmalı?

Makale yazarken kullanılan yöntemler, makalenin amacına ve konusuna göre değişebilir. Ancak, genel olarak, bir makalede kullanılan yöntemlerin aşağıdaki özelliklere sahip olması önerilir:

Doğrulanabilirlik: Makalede kullanılan yöntemlerin doğrulanabilir olması önemlidir. Bu, diğer araştırmacıların sonuçları tekrarlamasına ve onaylamasına olanak tanır.

Açıklık: Makalede kullanılan yöntemler, okuyucuların anlayabileceği bir şekilde açık ve net bir şekilde tanımlanmalıdır. Bu, diğer araştırmacıların çalışmanızı tekrarlamasına olanak tanır.

Kapsam: Makalede kullanılan yöntemler, çalışmanın amacına ve kapsamına uygun olmalıdır. Yöntemler, araştırmanın amaçlarını ve sorularını yanıtlamak için yeterli ve uygun olmalıdır.

Özgünlük: Makalede kullanılan yöntemler, başka bir çalışmadan alıntı yapılmamalıdır. Özgün bir yaklaşım, diğer araştırmacıların çalışmanızı daha ilgi çekici hale getirmesine yardımcı olabilir.

Geçerlilik ve güvenilirlik: Makalede kullanılan yöntemler, çalışmanın sonuçlarını geçerli ve güvenilir hale getirmelidir. Yöntemler, çalışmanın amacına ve verilerin doğasına uygun olarak tasarlanmalıdır.

Etik uygunluk: Makalede kullanılan yöntemler, etik standartlara uygun olmalıdır. Bu, katılımcıların gizliliği ve güvenliği gibi konuların dikkate alınması anlamına gelir.

Bu özelliklere dikkat ederek, makalenizin okuyucular için daha tutarlı, geçerli ve anlaşılır hale gelmesini sağlayabilirsiniz.

Yorumlar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

İlginizi Çekebilir